Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Basic equations for sediment transport in CFD for fluvial morphodynamics \ Computational fluid dynamics : applications in environmental hydraulics [Hoofdstuk uit boek]
  Mosselman, E. \ 2005
  Alluvial rivers flow through a bed of their own sediments, continually forming and deforming that bed by transporting the sediments from one place to another. Equations for sediment transport are hence a key element in the mathematical modelling of f ...
  help
  Toetsing uitgangspunten rivierdijkversterkingen [Boek]
  Walker, W. \ Abrahamse, A. \ Bolten, J. \ Wijbenga, J.H.A. \ Lambeek, J.J.P. \ Mosselman, E. \ Dekker, J. \ Janse, E. \ Vis, M. \ Bakker, J.J.S. \ 1993
  help
  Bodemschermen kunnen rivier diep houden \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Mosselman, E. \ 2003
  Een alternatief voor het baggeren van de rivierbodem is het beïnvloeden van de stroming met verticale schermen. Onderzoek is gaande naar toepassing van dergelijke schermen in de Waal en naar tijdelijke drijvende schermen in nevengeulen van rivieren
  help
  Dynamica van beekmeandering \ Landinrichting : tijdschrift voor inrichting en beheer van het landelijk gebied [Artikel]
  Mosselman, E. \ 1993
  help
  Measuring sediment transport in gravel - bed rivers : inventory of instruments and methods to determine : sediment transport, movement of sediment particles, formation and breaking of armour layers [Boek]
  Wilkens, D.H. \ Mosselman, E. \ 1994
  help
  Morphological development of side channels [Boek]
  Mosselman, E. \ 2001
  Cyclic floodplain rejuvenation (CFR) is a new strategy for flood risk management and nature restoration. The CFR project has been set up to assess the sustainability of this strategy for the floodplains of the river Rnine in Germany and the Netherlan ...
  help
  Morfologie en herinrichting [Boek]
  Mosselman, E. \ Barneveld, H. \ Vriend, H. de \ 2001
  Onderzocht wordt welke morfologische kennis en instrumentarium nodig zijn om herinrichtingsplannen van uiterwaarden langs de Nederlandse Rijntakken te ontwerpen en te toetsen. De nadruk ligt op bovenrivieren. Specifiek betreft het: Effect van herinri ...
  help
  Veldexperiment in de Hooge Raam: winst voor beekherstel èn wetenschap \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
  Eekhout, J.P.C. \ Hoitink, A.J.F. \ Mosselman, E. \ Kits, M. \ Talsma, M.J.G. \ 2014
  In de beek de Hooge Raam is een beekherstelproject gekoppeld aan een uniek veldexperiment. Het doel van het veldexperiment was om over een periode van drie jaar de temporele morfodynamiek te volgen van een rechte beekloop met een breed en ondiep dwar ...
  help
  River flood protection in the Netherlands \ 2nd International conference on river flood hydraulics [Hoofdstuk uit boek]
  Wijbenga, J.H.A. \ Lambeek, J.J.P. \ Mosselman, E. \ 1994
  help
  Different sediment mixtures at constant flow conditions can produce the same celerity of bed disturbances \ River flow 2008: proceedings of the international conference on fluvial hydraulics, Çesme, Izmir, Turkey, Sept. 3-5, 2008 [Hoofdstuk uit boek]
  Mosselman, E. \ Sloff, K. \ Vuren, S. van \ 2008
  We present a theoretical analysis and a numerical test of the effect of a change in bed sediment composition on sediment transport rate and celerity of bed level perturbations. Usually sediment transport rate and celerity are correlated, but we theor ...
  help
  Mogelijke gevolgen van versnelde zeespiegelstijging voor het Deltaprogramma : een verkenning [Boek]
  Haasnoot, M. \ Bouwer, L. \ Diermanse, F. \ Kwadijk, J. \ Spek, A. van der \ Oude Essink, G. \ Delsman, J. \ Weiler, O. \ Mens, M. \ Maat, J. ter \ Huismans, Y. \ Sloff, K. \ Mosselman, E. \ 2018
  De zeespiegel kan mogelijk (veel) sneller gaan stijgen dan tot nog toe is aangenomen in het Deltaprogramma. Deze extra versnelling heeft te maken met recente inzichten over het mogelijk versneld afbreken en smelten van het landijs op Antarctica. Op v ...
  help
  Het verhaal van de rivier : een eerste versie [Boek]
  Klijn, F. \ Brinke, W. ten \ Asselman, N. \ Mosselman, E. \ [ca. 2018]
  In deze eerste versie van het ‘Verhaal van de Rivier’ staat de kernboodschap aan de rivierbeheerder Rijkswaterstaat en aan de partijen die een rol spelen bij de inrichting van de rivier (rijk, provincies, gemeenten, waterschappen en private partijen) ...
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.