Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Georisico's bij rioolvervanging : verklein de kans op schade door gedegen vooronderzoek \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
  Nelemans, P. \ Keijer, H. \ 2010
  Bij het vervangen van bestaande riolen wordt meestal de grondwaterstand door een bemaling tijdelijk verlaagd. Ook moet geregeld een diepe sleuf worden gegraven. Dit soort werkzaamheden hebben effecten op de directe omgeving en brengen risico's met zi ...
  help
  Natuurlijke afbraak PAK's bij het op de kant zetten van baggerspecie op Goeree-Overflakkee \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Toorn, A. van den \ Harmsen, J. \ Nelemans, A. \ 1998
  help
  Oecologisch onderzoek aan libellen in Noord-Drente : het voorkomen en de aantalspreiding van libellen in relatie tot bepaalde milieutypen [Boek]
  Ruesink, R. \ Nelemans, M. \ 1975
  help
  Geen paalrot in Woerden door zuurstofremmende kleilaag \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Nelemans, P. \ Profittlich, M. \ 2015
  Uitgebreid en innovatief funderingsonderzoek in 2014 bij woningen in het Schilderskwartier in Woerden had een verrassende uitkomst: schimmels tasten op deze specifieke locatie de grenen en vuren palen niet aan door het zuurstofarme bodemmilieu. Dit a ...
  help
  Vergroting van de fosfaatadsorptiecapaciteit en afname van de chemische beschikbaarheid van fosfaat in gronden door wisselvochtigheid : resultaten van desorptie en adsorptie-experimenten met zand-, klei-, en veengrond [Boek]
  Kemmers, R. \ Nelemans, J. \ 2007
  Een zand-, klei- en veengrond werden in het laboratorium onderzocht op het desorptiegedrag van fosfaat na vernatting gevolgd door het adsorptiegedrag in een daarop volgende droge periode. Wij concluderen dat fosfaat tijdelijk vrijkomt, maar op iets l ...
  help
  Een nieuwe toetsdiepte voor nitraat in grondwater? : eindrapport van het onderzoek naar de mogelijkheden voor een toetsdieptemeetnet [Boek]
  Fraters, B. \ Boumans, L.J.M. \ Elzakker, B.G. van \ Gast, L.F.L. \ Griffioen, J. \ Klaver, G.T. \ Nelemans, J.A. \ Velthof, G.L. \ Veld, H. \ 2006
  Studie in het kader van het landelijk meetnet effecten mestbeleid. Het verlagen van de toetsdiepte voor nitraat in het grondwater in zandgebieden van de bovenste meter van het grondwater naar de bovenste vijf meter, blijkt niet opportuun. Hetverlagen ...
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.