Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Goede grond voor een duurzame toekomst : resultaten van een onderzoek onder bodemprofessionals \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
  Oorschot, I.H.M. van \ Vliet, M.E. van \ 2015
  Initiatief Bewust Bodemgebruik en Royal HaskoningDHV zijn een gemeenschappelijk onderzoek gestart in het kader van Jaar van de Bodem 2015. Inzet is de vraag hoe bodemprofessionals aankijken tegen de bijdrage die de bodem kan leveren aan het oplossen ...
  help
  Storm surge barrier in the Rotterdam waterway : a new approach : paper presented at the 6th congress of the Asian and Pacific Regional Division of the IAHR, Kyoto, Japan, July 20 - 22, 1988 [Boek]
  Kerssens, P.J.M. \ Oorschot, J. van \ Pot, B. v.d. \ 1989
  help
  Schadevergoeding bij intrekken vergunningen? \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Oorschot, J. van \ 1986
  Een waterschap komt bij haar taakuitoefening in aanraking met belangen van derden. Er kunnen allerlei belangenconflicten ontstaan, doordat enerzijds het dijkbelang en anderzijds het belang van nutsbedrijven een rol spelen, wanneer leidingen van nutsb ...
  help
  Aanbevelingen voor waterbeheer aan de hand van relaties tussen waterkwaliteit en het voorkomen van water- en moerasplanten in de Vechtstreek [Boek]
  Mertens, O. \ Oorschot, M. van \ Schouten, M. \ 1986
  help
  Koper en zink in het Nederlandse oppervlaktewater [Boek]
  Oorschot, H. van \ Lycklama à Nijeholt, T. \ Rooy, M.L. de \ 1998
  help
  Hollandse Eilandsen en Waarden : zuiveringsschap borgt elektrische risico's met NEN 3140 \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Boon, J. de \ Oorschot, A. \ 1997
  help
  De rol van de vegetatie bij het verwijderen van nutrienten uit water \ PAO - cursus "Moerassen voor de zuivering van water", 1, 2 en 3 mei 1990, Internationaal Agrarisch Centrum, Wageningen = Post Academic Course "Wetlands for the purification of water" [Hoofdstuk uit boek]
  Oorschot, M.M.P. van \ 1990
  help
  Nutrient dynamics of large river floodplains \ Regulated rivers : research and management : an international journal devoted to river research and management [Artikel]
  Spink, A. \ Sparks, R.E. \ Oorschot, M. van \ 1998
  help
  De waterschapswet in de provincies \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Vennix, V.M. \ Kah, R. \ Haar, G. ter \ Webster, O.E.J. \ Kuiper, J. \ Loijenga, H.J. \ Oorschot, J. van \ Brinkhorst, W. \ Hammink, J. \ Vogels, I.M.E. \ Dalhuisen, G.P. \ Smit, H.G. \ Vendrig, T.P.M. \ Bruens, H.J.G. \ Schorer, K.F.H. \ Burgering, P.H.M. \ Thelen, J.M.H. \ 1995
  Per provincie wordt aandacht besteed aan nieuwe ontwikkelingen, zoals fusies, kostentoedeling, bestuurlijke zaken. Dit allemaal in het kader van de invoering van de waterschapswet
  help
  Balans van de Leefomgeving 2018 : Nederland duurzaam vernieuwen [Boek]
  Egmond, Petra van \ Elzenga, Hans \ Buitelaar, Edwin \ Eerdt, Martha van \ Eskinasi, Martijn \ Franken, Ron \ Gaalen, Frank van \ Hanemaaijer, Aldert \ Hilbers, Hans \ Hollander, Guus, de \ Nijland, Hans \ Ritsema van Eck, Jan \ Ros, Jan \ Schilder, Frans \ Spoon, Martijn \ Uitbeijerse, Gabrielle \ Wouden, Ries van der \ Vonk, Marijke \ Vugteveen, Pim \ Goossen, Martijn \ Blom, Wim \ Bredenoord, Hendrien \ Brink, Thelma van den \ Evers, David \ Doren, Didi van \ Grinsven, Hans van \ Hinsberg, Arjen van \ Muilwijk, Hanneke \ Oorschot, Mark van \ Peeters, Jeroen \ Puijenbroek, Peter van \ Raspe, Otto \ Rijn, Frank van \ Schijndel, Marian van \ Sluis, Sietske van der \ Sorel, Niels \ Timmerhuis, Jacqueline \ Verwest, Femke \ Westhoek, Henk \ Sanders, Marlies \ Dirkx, Joep \ 2018
  In de Balans van de Leefomgeving 2016 zijn op basis van een analyse van 20 jaar leefomgevingsbeleid vier thema’s geïdentificeerd die de komende jaren hoge prioriteit hebben: Sterke (stedelijke) regio’s en leefomgevingsbeleid; Voedsel, landbouw en nat ...
  help
  Het dynamische samenspel van rivieren en oevervegetatie \ Water matters : kenniskatern voor waterprofessionals [Artikel]
  Oorschot, M. van \ Kleinhans, M. \ 2017
  Om een goede balans te vinden tussen hoogwaterveiligheid, bevaarbaarheid en natuur is inzicht nodig in de interactie tussen water, zand en vegetatie in de rivier. Met een speciaal ontwikkeld model kunnen deze dynamische interacties gesimuleerd worden ...
  help
  Modeling invasive alien plant species in river systems: interaction with native ecosystem engineers and effects on hydro-morphodynamic processes \ Water resources research [Artikel]
  Oorschot, M. van \ Kleinhans, M.G. \ Geerling, G.W. \ Egger, G. \ Leuven, R.S.E.W. \ Middelkoop, H. \ 2017
  De Japanse Duizendknoop is een plant die ruim anderhalve eeuw geleden als sierplant naar Nederland is gehaald, en nu door zijn massale verspreiding voor veel problemen zorgt. De modelresultaten laten zien dat deze plant de natuurlijke oeverplanten we ...
  help
  Riparian vegetation interacting with river morphology : modelling long-term ecosystem responses to invasive species, climate change, dams and river restoration [Proefschrift]
  Oorschot, Mijke van \ 2017
  Op dit moment is er nog weinig inzicht in hoe het dynamische samenspel tussen vegetatie, water en zand leidt tot rivierpatronen en vegetatiepatronen. Deze kennis is nodig nu we rivieren ecologisch willen herstellen en een balans willen vinden tussen ...
  help
  Handleiding AqMaD 2.0 Macrofyten [Boek]
  Oorschot, M. van \ 2012
  Deze handleiding geeft een beschrijving van het model AqMaD: Aquatische Macrofyten Diagnose. AqMaD identificeert fysische en chemische knelpunten in een oppervlaktewaterlichaam op basis van een vergelijking tussen waargenomen en (bijv. vanuit KRW) ge ...
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.