Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Alle emissies op internet \ Handhaving : tweemaandelijks blad voor handhavers van milieuwetten [Artikel]Website www.emissieregistratie.nl
  Oosterhof, H. \ 2002
  Officiële landelijke emissiegegevens van verontreinigende stoffen van Nederland. De gegevens zijn gebaseerd op de jaarlijkse emissieregistratie. Die wordt gebruikt als nationaal instrument om emissies ten behoeve van de voortgang van het milieubeleid ...
  help
  Cause and prevention of well bore clogging by particles \ Hydrogeology journal : official journal of the International Association of Hydrogeologists [Artikel]
  Beek, C.G.E.M. van \ Breedveld, R.J.M. \ Juhász-Holterman, M. \ Oosterhof, A. \ Stuyfzand, P.J. \ 2009
  Well bore clogging is caused by accumulation of particles on the well bore. However, all abstracted groundwaters contain particles, but not all wells clog. Apparently, clogging is not caused by the mere presence of particles, but other factors are al ...
  help
  How subsurface water technologies (SWT) can provide robust, effective, and cost-efficient solutions for freshwater management in coastal zones : climate proof fresh water supply in coastal areas and deltas in Europe \ Water resources management : an international journal [Wetenschappelijk artikel]
  Zuurbier, K.G. \ Raat, K.J. \ Paalman, M. \ Oosterhof, A.T. \ Stuyfzand, P.J. \ 2017
  Freshwater resources in coastal zones are limited while demands are high, resulting in problems like seasonal water shortage, overexploitation of freshwater aquifers, and seawater intrusion. Three subsurface water technologies (SWT) that can provide ...
  help
  Waterplan Waterland [Boek]
  Oosterhof, E. \ 2013
  Het doel van het waterplan is een overkoepelend visiedocument te presenteren van het huidige waterbeleid, ambities, kansen en knelpunten binnen het watersysteem van de gemeente Waterland. Binnen het waterplan worden gezamenlijke afspraken gemaakt tus ...
  help
  Het opsporen van grondwaterstromingsbarrières en anisotrope zones in gestuwde gebieden \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Goes, B.J.M. \ Meekes, S. \ Oosterhof, A. \ Tank, R.G.B.M. \ 2002
  Er is een methode ontwikkeld om stromingsbarrières voor laterale grondwaterstromingen en anisotrope zones in gestuwde gebieden te karteren
  help
  Frequent schakelen voorkomt mechanische putverstopping \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Beek, K. van \ Oosterhof, A. \ Breedveld, R. \ Zwart, B. de \ 2004
  Waterleiding bedrijven en kennisinstituten verrichten gezamenlijk onderzoek naar de oorzaken mechanische van putverstopping en maatregelen om die verstopping te verwijderen of te voorkómen. Dit heeft een vernieuwende werkhypothese opgeleverd. Mechani ...
  help
  Normering regionale wateroverlast in stedelijk gebied : inventarisatie problemen en aanbevelingen bij implementatie werknormen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Knaap, W.G.M. van der \ Oosterhof, E. \ Roestel, J. van \ 2004
  Het toetsen van het watersysteem aan een norm voor wateroverlast moet zichtbaar maken waar burgers en goederen nog een te geringe bescherming ondervinden. Uit een inventariserend afstudeeronderzoek blijkt dat deze toetsing in het landelijke gebied in ...
  help
  Nederlandse "zoethouder" wereldwijd toepasbaar \ Water matters : kenniskatern voor waterprofessionals [Artikel]
  Raat, K.J. \ Oosterhof, A. \ Heinis, F. \ Ross, P. \ 2015
  De afgelopen tien jaar zijn verschillende concepten ontwikkeld om zoet en zout (brak) grondwater beter te beheren en zo de zoetwatervoorziening in delta’s te verbeteren. Een van die concepten, de Freshkeeper, staat ook internationaal in de belangstel ...
  help
  Doorbraak voor gebruik van brak grondwater als alternatieve bron voor drinkwatervoorziening \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Oosterhof, A. \ Wolthek, N. \ Meer, W. van der \ Groenendijk, M. \ Wetering, S. van de \ Boukes, H. \ Raat, K.J. \ Eerhart, J. \ 2009
  De winning en zuivering van brak grondwater is een aanlokkelijk alternatief voor de drinkwatersector. Brak grondwater is op veel locaties te winnen, het bevindt zich dieper in de bodem en is daardoor minder antropogeen beïnvloed. Het kan ingezet word ...
  help
  Waterleidinghydrologie en dataopslag in 2020 \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Baggelaar, P. \ Boukes, H. \ Nijhuis, J. \ Oosterhof, A. \ 2011
  Drinkwaterbedrijven ervaren knelpunten bij de opslag van hydrologische gegevens. De meeste slaan deze gegevens op in Dawaco, maar dit systeem begint tegen zijn grenzen aan te lopen. Belangrijke oorzaken zijn een sterk groeiende gegevensstroom door ge ...
  help
  Pleidooi voor gebruik brak grondwater voor productie drinkwater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Raat, K. \ Kooiman, J.W. \ Groenendijk, M. \ Oosterhof, A. \ 2012
  De proeven, die Vitens en Brabant Water vanaf 2009 uitvoerden met het winnen en zuiveren van brak grondwater in respectievelijk Noardburgum en Zevenbergen, leverden de Nederlandse drinkwaterbedrijven voor het eerst ervaring met deze grondstof op. Dui ...
  help
  'Zoethouder' levert gescheiden brak en zoet grondwater uit één put \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Oosterhof, A. \ Valk, M. van der \ Ruijter, J.A. de \ Raat, K.J. \ 2012
  In Noardburgum is met succes een proef uitgevoerd met de Zoethouder: gelijktijdige winning van brak en zoet grondwater. Verzilting van het bovenste (zoete) onttrekkingsfilter werd effectief tegengegaan door de gelijktijdige onttrekking van dieper gel ...
  help
  Normering regionale wateroverlast met accent op bebouwd gebied : normen met waarde : eindrapport [Boek]
  Oosterhof, E. \ 2004
  help
  Dutch Freshkeeper broadly applicable \ Water matters : kenniskatern voor waterprofessionals [Artikel]
  Raat, K.J. \ Oosterhof, A. \ Heinis, F. \ Ross, P. \ 2015
  In the past decade several concepts to manage fresh and salt (brackish) groundwater more effectively and so improve the fresh water supply in delta areas have been developed. One of those concepts, the Freshkeeper, is also in focus internationally. T ...
  help
  Checklist schakelen : tips en trucs voor ontwerp en toepassing van schakelschema's voor mechanisch verstopte putten [Boek]
  Kooiman, Jan WIllem \ Raat, Klaasjan J. \ Oosterhof, Ate \ Ebbing, Ton \ Niekus, Paul \ Juhasz, Maria \ Kessels, Wim \ Beek, Kees van \ 2009
  Putschakelen, het op gezette tijden aan- en uitzetten van putten, is een belangrijk hulpmiddel bij het tegegaan van mechanische verstopping van ontrekkingsputten. Dit inzicht was één van de belangrijkste praktische opbrengsten van het BTO/BTS-program ...
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.