Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Waterkwaliteitsspoor Doetichem : integrale analyse van de stedelijke waterkwaliteit \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Dutman, G. \ Fennema, M. \ Klein, J. \ Otten, N. \ 2011
  In bebouwd gebied kunnen verschillende problemen met de waterkwaliteit spelen, die verschillende oorzaken hebben. Oorzaken kunnen bijvoorbeeld zijn: riooloverstorten, belasting met verontreinigingen door bronnen, zoals het voeren van eenden en bladva ...
  help
  Van Aanbesteding tot Zuiveringsbeheer: op weg naar Vertrouwen : introductie en opleiding van bestuur Groot Salland \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
  Otten, J. \ Veer, J. van der \ 2009
  Twee december 2008. De definitieve uitslag van de waterschapsverkiezingen voor het Waterschap Groot Salland is bekend. Aansluitend komen de kersverse nieuwe bestuursleden (25, waarvan 8 herkozen en 17 nieuwe bestuurders) bij elkaar voor een eerste ke ...
  help
  Regionale hydrologische modellering ter onderbouwing van klimaateffecten \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Hermans, E. \ Otten, J. \ Bakel, P.J.T. van \ 2009
  Provincies en waterschappen bereiden zich voor op een warmer en grilliger klimaat. Met name voor watersystemen met een interactie tussen traag en snel reagerende deelsystemen is een regionaal hydrologisch model noodzakelijk om klimaateff ecten inzich ...
  help
  Ontwikkeling van de handhaving bij waterschap Groot Salland [themanummer handhaving] \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
  Otten, J. \ 2004
  De vuurwerkramp in Enschede en de nieuwjaarsbrand in Volendam hebben grote invloed gehad op het leven van betrokkenen. Minder ingrijpend en wellicht ook minder bekend is, dat deze rampen mede-bepalend zijn geweest voor de handhaving in ons land. De v ...
  help
  Sterkte in het leiderschap \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Otten, J. \ 2005
  De aankondiging was uitdagend: “Gezocht, sterke leiders”. Toch bleek tijdens het najaarssymposium van de VDW-visiegroep P&O en het Netwerk van P&O-functionarissen (NPO) dat een sterke leider geen succesgarantie biedt. Het ontbreken van sterk leidersc ...
  help
  Nieuw leefgebied voor de grote karekiet en de roerdomp in de IJsseldelta \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
  Sollie, S. \ Bruinsma, L. \ Otten, A. \ 2014
  De komende jaren wordt binnen het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta bij Kampen een hoogwatergeul tussen de IJssel en het Drontermeer aangelegd: het Reevediep. Dit is een maatregel gericht op de waterveiligheid en de ruimtelijke kwaliteit, waa ...
  help
  Waterkwaliteitsspoor op de rit gezet : [thema Energie in de waterketen] \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
  Berends, B. \ Fennema, M. \ Klein, J. \ Otten, N. \ 2011
  De gemeente Doetinchem en het waterschap Rijn en IJssel hebben recent een onderzoek voor het waterkwaliteitsspoor Doetinchem uitgevoerd. Met dit waterkwaliteitsspoor is niet alleen het effect van rioolwateroverstorten op de zuurstofhuishouding getoet ...
  help
  Superior COD removal capacities in a biobed EGSB reactor for anaerobic treatment of brewery waste water \ International conference advanced waste water treatment : nutrient removal, anaerobic processes, Amsterdam 23 - 25 September 1996 [Hoofdstuk uit boek]
  Otten, M. \ Zoutberg, G.R. \ 1996
  help
  Field monitoring of ripening of dredged material at three sites in The Netherlands (preliminary results) \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
  Haan, W. de \ Otten, K.J. \ Heynen, J.J.M. \ 1998
  help
  Extreme regen 1998: het poldermodel onder druk? : verslag van een evaluatie-onderzoek \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Otten, M. \ Duin, M. van \ 1999
  Het Crisis Onderzoek Team van de Universiteit Leiden (COT) onderzocht in samenwerking met Berenschot het bestuurlijk optreden tijdens de extreme regenval van september en oktober 1998. De risico-acceptatie is tot nul gedaald, burgers en bestuurders s ...
  help
  Het verspreiden van baggerspecie in de Noordzee [Boek]
  Otten, C.J. \ Geldermalsen, L.A. van \ Janssen, A. \ Corver, J. \ 1990
  help
  Coupling of phytoplankton and detritus in a shallow, eutrophic lake (Lake Loosdrecht, The Netherlands) \ Hydrobiologia [Artikel]
  Gons, H.J. \ Burger - Wiersma, T. \ Otten, J.H. \ 1992
  help
  Dynamics of phytoplankton detritus in a shallow, eutrophic lake (Lake Loosdrecht, The Netherlands) \ Hydrobiologia [Artikel]
  Otten, J.H. \ Gons, H.J. \ Rijkeboer, M. \ 1992
  help
  Meerwaarde röntgentechniek (XRF) bij waterbodemsanering : besparing miljoenen bij waterbodemsanering De Vecht \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
  Schmeits, J.J. \ Otten, F.P. \ Obermeijer, A.J. \ Goossens, G.J.H.M. \ 2015
  Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en Waternet heeft de Adviescombinatie Vecht (ACV) de mogelijkheid geboden om onderzoek te doen naar de kansen en mogelijkheden van x-ray fluoresence (XRF) bij waterbodemsaneringen. Een XRF is een innovatief apparaat d ...
  help
  Westford kiest voor Nereda technologie \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
  Otten, A. \ 2015
  De NEREDA technologie van Royal HaskoningDHV is door Westfort Vleesproducten geselecteerd om het afvalwater te zuiveren van een supermoderne slachterij in IJsselstein. Bij de totstandkoming van de zuivering waren dierenwelzijn, automatisering en duur ...
  help
  Bypass bij Kampen : het gaat om kennis, maar vooral ook om het proces \ Toets : vakblad over effectrapportage [Artikel]
  Otten, A. \ Bakker, J.J. \ 2007
  De PKB ruimte voor rivier had voor de regio Kampen de volgende boodschap "snel het zomerbed van de IJssel verdiepen, en dan flux aan de slag met een bypass richting IJsselmeer". Dan maar direct zo'n bypass, vond de regio. Er kwam een masterplan met e ...
  help
  Nader onderzoek naar oxydatie van veengronden, literatuuroverzicht en metingen aan veenmonsters [Boek]
  Otten, W. \ 1985
  Veenland zakt zelfs bij een ondiepe ontwatering voornamelijk ten gevolge van oxydatie met een snelheid van 2 mm per jaar. Peilverlagingen, welke worden toegepast om aan de huidige eis van produktiviteit en draagkracht te voldoen, veroorzaken een verd ...
  help
  Waterbeheersing op de begraafplaats \ Stad + groen : vakblad over openbaar groen en het vergroenen van de buitenruimte [Artikel]
  Loonstra, E. \ Otten, R. \ 2014
  Het beheren van een begraafplaats is zowel een bovengrondse als een ondergrondse aangelegenheid. In beide gevallen speelt de bodem een belangrijke rol. Het is immers de bodem waarin de overledene te ruste wordt gelegd. De bodem is een wezenlijk onder ...
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.