Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Participatief waterbeheer in Vietnam: "Dutchman's burden" of deel van "Doimoi"? \ Water governance [Artikel]
  Ottow, B. \ Huntjens, P. \ Lasage, R. \ 2012
  In dit artikel beschrijven en analyseren wij de ervaringen met participatief waterbeheer in Vietnam en proberen wij de vraag te beantwoorden of en op welke wijze participatief waterbeheer toepasbaar is in de Vietnamese context. Het artikel is gebasee ...
  help
  Ruimte voor waarden : een onderzoek naar het belang van waarden rondom het project Flexibel Peilbeheer – Muyeveld \ Water governance [Artikel]
  Breman, B. \ Fontein, R.J. \ Groot, M. de \ Ottow, B. \ Ellen, G.J. \ 2012
  In toenemende mate is er bij wateropgaven sprake van complexe onderlinge afhankelijkheid tussen maatregelen in het waterbeheer – ingegeven vanuit (Europees) beleid- en bestaande ruimtelijke, economische en maatschappelijke functies in een gebied. Doo ...
  help
  Maatschappelijke aspecten van flexibel peilbeheer [Boek]
  Ellen, Gerald Jan \ Ottow, Bouke \ 2012
  Als onderdeel van Het Innovatieprogramma Kaderrichtlijn Water project ‘Flexpeil’ geeft dit rapport de resultaten weer van het deelproject ‘Maatschappelijke aspecten van flexibel peilbeheer’. Het doel van dit deelproject is om handvaten aan te reiken ...
  help
  Werkplan Watersysteemrapportage Oosterschelde en kenniscommunity : voor het opstellen en actueel houden van een digitale watersysteemrapportage [Boek]
  Nolte, A.J. \ Ottow, B.T. \ Stolte, W. \ Hunink, Joachim \ 2017
  Rijkswaterstaat Zee en Delta heeft actuele kennis van de toestand, de ontwikkeling en het functioneren van de (eco)systemen onder zijn beheerverantwoordelijkheid nodig. Een watersysteemrapportage legt periodiek de beschikbare kennis vast en identific ...
  help
  Meerwaarde van ruimtelijke neerslagdata voor het modelleren van stijghoogtefluctuaties \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
  Ottow, B.P. \ Schuurmans, H. \ Steijn, T. van \ 2015
  Om het effect van velerlei processen die van invloed zijn op grondwaterstanden goed te kunnen analyseren, is het belangrijk om goed te weten wat de respons van het grondwatersysteem is op de neerslag. Een methode om dat te modelleren is de PIRFICT ti ...
  help
  Spelvormen bij de ontwikkeling van een watergebiedsplan bij de Stichtse Rijnlanden \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Menkveld, A. \ Ottow, B. \ 2010
  Belangengroeperingen beschuldigen de overheid er soms van figuurlijk een spelletje met hen te spelen. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft letterlijk, en met positief effect, een spel gespeeld met degenen die betrokken waren bij de ontwikke ...
  help
  Nederlandse inbreng bij rivierherstel in Roemenië : het Costuleni wetlandproject \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Remmelzwaal, A. \ Ottow, B. \ Wanningen, H. \ Bilt, E. van der \ 2004
  Het Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RIZA), Waterschap Hunze en Aa's en Het Drentse Landschap werken aan rivierherstel in Roemenië. Samen met de Roemeense waterbeheerder Apele Romane zoeken zij naar mogelijkhede ...
  help
  Ontwerpend plannen in de PKB 'Ruimte voor de Rivier' : lessen leren uit de regio \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]De complete Planologische Kernbeslissing
  Simons, J. \ Ottow, B. \ 2005
  De planlogische kernbeslissing deel 1 'Ruimte voor de Rivier' is half april verschenen. In 2002 en 2003 voerden de provincies samen met de projectbureaus tijdens de voorbereiding van het regionale advies zogeheten ontwerpsessies uit met tientallen ve ...
  help
  Een peilbuis in de voortuin: monitoren doe je samen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Breman, B.C. \ Groot, M. de \ Ottow, B. \ Rip, W. \ 2014
  In 2008 wekte de invoering van flexibel peilbeheer in de Loosdrechtse Plassen veel wantrouwen. Om het draagvlak en de relaties te verbeteren gingen de waterbeheerders samen met mensen uit het gebied uitgebreid monitoren. Dat ging zo ver dat particuli ...
  help
  Monitoren doe je samen – de meerwaarde van participatieve monitoring \ H2O online [Artikel]
  Breman, B.C. \ Groot, M. de \ Ottow, B. \ Rip, W. \ 2014
  Adaptief vermogen wordt steeds belangrijker voor het waterbeheer in Nederland. Bij alle betrokken partijen is vertrouwen in elkaar, lerend vermogen en toegang tot informatie daarvoor essentieel. Participatieve monitoring draagt bij aan het adaptief v ...
  help
  How to facilitate the transfer of water management knowledge : lessons from Dutch-Romanian project experiences for project implementers, advisors and financers [Boek]
  Vinke-de Kruijf, J. \ Peppen, D. van \ Ottow, B. \ Sannen, A. \ Udo, J. \ 2013
  Two of the projects presented in this book have been funded by the Partners for Water programme. The book describes these projects as study cases for more successful knowledge transfer in international project management. The study cases in the book ...
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.