Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Filter

Geselecteerd op:

  Records 1 - 20 / 126

  • help
  • uw selectie
  • export

   Bewaar titels

  • attendering
   Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Peeters
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
  Sorteer op
  help
  Effecten van Graskarper op de kwaliteit van watersystemen [Boek]
  Nagelkerke, L.A.J. \ Peeters, E.T.H.M. \ Moonen, J. \ Smeden, J. van \ 2018
  In deze literatuurstudie is geëvalueerd wat de effectiviteit en ecologische effecten zijn van het uitzetten van graskarpers (Ctenopharyngodon idella) als beheermaatregel om plantengroei te beperken. Daarnaast zijn de effecten van het uitzetten van gr ...
  help
  Supersludge: demonstratie van zuiveringsslib in superkritisch water [Boek]
  Trijbels, Roel \ Verberkt, Bart \ Vugt, Peter van \ Koppejan, Jaap \ Koelewijn, Dirk \ Wal, Wiebe van der \ Deeke, Alexandra \ Peeters, Ruud \ Zeevalkink, Jan \ Sijstermans, Luc \ 2018
  Dit rapport beschrijft de activiteiten en de resultaten van de eerste fase van het het project Supersludge. Supersludge is het acroniem voor dit ontwikkelingsproject dat een samenwerking is van het waterschap Aa en Maas, het waterschap de Dommel, Pro ...
  help
  Balans van de Leefomgeving 2018 : Nederland duurzaam vernieuwen [Boek]
  Egmond, Petra van \ Elzenga, Hans \ Buitelaar, Edwin \ Eerdt, Martha van \ Eskinasi, Martijn \ Franken, Ron \ Gaalen, Frank van \ Hanemaaijer, Aldert \ Hilbers, Hans \ Hollander, Guus, de \ Nijland, Hans \ Ritsema van Eck, Jan \ Ros, Jan \ Schilder, Frans \ Spoon, Martijn \ Uitbeijerse, Gabrielle \ Wouden, Ries van der \ Vonk, Marijke \ Vugteveen, Pim \ Goossen, Martijn \ Blom, Wim \ Bredenoord, Hendrien \ Brink, Thelma van den \ Evers, David \ Doren, Didi van \ Grinsven, Hans van \ Hinsberg, Arjen van \ Muilwijk, Hanneke \ Oorschot, Mark van \ Peeters, Jeroen \ Puijenbroek, Peter van \ Raspe, Otto \ Rijn, Frank van \ Schijndel, Marian van \ Sluis, Sietske van der \ Sorel, Niels \ Timmerhuis, Jacqueline \ Verwest, Femke \ Westhoek, Henk \ Sanders, Marlies \ Dirkx, Joep \ 2018
  In de Balans van de Leefomgeving 2016 zijn op basis van een analyse van 20 jaar leefomgevingsbeleid vier thema’s geïdentificeerd die de komende jaren hoge prioriteit hebben: Sterke (stedelijke) regio’s en leefomgevingsbeleid; Voedsel, landbouw en nat ...
  help
  De Waternavel de baas? : wat verklaart de plotselinge spectaculaire afname? \ H2O online [Artikel]
  Brouwers, J. \ Herk, J. van \ Peeters, E. \ 2018
  De Grote waternavel (Hydrocotyle ranunculoides) komt oorspronkelijk uit Noord-Amerika en is in 1994 voor het eerst waargenomen in Nederland. Sindsdien is de soort hier toegenomen, maar er is het ene jaar meer biomassa dan het andere jaar. Het is nog ...
  help
  Onderzoek naar verschillen tussen effecten van lozingen uit VGS en GS op macrofauna in het ontvangende oppervlaktewater [Boek]
  Hoijtink, Reijer \ Heukelum, Mark van \ Peeters, Edwin \ 2017
  Dit rapport bevat de resultaten van onderzoek naar de (verwachte verschillen tussen de) effecten van gescheiden rioolstelsels en verbeterd gescheiden rioolstelsels op de ecologisch belangrijke macrofauna in het ontvangende oppervlaktewater. Deze groe ...
  help
  Case Study: eerst zien, dan geloven \ Water governance [Artikel]
  Stammers, J. \ Peeters, M. \ 2017
  De samenleving verandert, burgers zijn steeds mondiger en willen hun omgeving zelf ‘produceren’. Overheden spelen hierop in door het organiseren van participatietrajecten en co-creatieworkshops. Het vroegtijdig betrekken van de omgeving schept vertro ...
  help
  Optimale bescherming van onze drinkwaterwingebieden : zuiver drinkwater: het resultaat van vele inspanningen \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
  Peeters, N. \ 2016
  Zuiver drinkwater is van essentieel belang. Het drinkwater in Vlaanderen is afkomstig uit zowel oppervlaktewater- als grondwaterwinningen. Het hele proces verloopt volgens strenge kwaliteitsnormen. De drinkwater-watermaatschappijen staan in voor het ...
  help
  Diatomeeën als indicator voor waterkwaliteit nabij rwzi’s? \ H2O online [Artikel]
  Zuilichem, H. van \ Peeters, E. \ Wal, J. van der \ 2016
  Waterschap Aa en Maas volgt de fysisch-chemische kwaliteit van het oppervlaktewater nabij rwzi's om de invloed van het rwzi-effluent op die kwaliteit in beeld te krijgen. Het waterschap wil ook de invloed van de rwzi’s op de biologische waterkwalitei ...
  help
  Een betere ecologische waterkwaliteit in de stad met verbeterd gescheiden rioolstelsels? \ H2O online [Artikel]
  Hoijtink, R. \ Heukelum, M. van \ Peeters, E. \ Velde, R. van der \ 2016
  Leiden verbeterd gescheiden rioolstelsels tot een betere ecologische waterkwaliteit in stedelijk gebied dan de traditionele gescheiden stelsels? Dit is de centrale vraag uit één van de deelonderzoeken van de proeftuin ‘Anders omgaan met VGS’ van STOW ...
  help
  Nieuw wegontwerp maakt goten en kolken overbodig : openbare ruimte toegankelijker voor mensen die slecht ter been zijn : dossier Afvalwater en riolering \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Peeters, P. \ 2015
  Onlangs is de bovengrondse toepassing van Permeoblokken uitgeroepen tot winnaar van de Rioned-innovatieprijs: de toepassing voor een extreem eenvoudig afwateringssysteem. De blokken functioneren als een infiltrerende lijngoot. Hemelwater, dat valt op ...
  help
  Kafkathermometer in de organisatie : bureaucratie bij waterschappen \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Peeters, R. \ Zwan, M. van der \ 2015
  Niet alleen burgers hebben last van overbodige bureaucratie, ook publieke professionals worden hierdoor belemmerd in hun werk. Dat blijkt uit een onderzoek van de Kafkabrigade naar ervaren bureaucratie onder ruim 500 medewerkers van waterschappen.
  help
  Further improvements in water quality of the Dutch Borderlakes: two types of clear states at different nutrient levels \ Aquatic ecology [Artikel]
  Noordhuis, R. \ Zuidam, B.G. van \ Peeters, E.T.H.M. \ Geest, G.J. van \ 2015
  The Borderlakes are a chain of ten shallow, largely artificial, interconnected lakes in the Netherlands. The ecological recovery of the central Borderlakes (viz. lake Veluwe and Wolderwijd) has been well documented. These lakes shifted from a eutroph ...
  help
  Sloten : ecologisch functioneren en beheer [Boek] - 1e druk
  Peeters, E.T.H.M. \ Veraart, A.J. \ Verdonschot, R.C.M. \ Zuidam, J.P. van \ Klein, J.J.M. de \ Verdonschot, P.F.M. \ [2014]
  Het boek 'Sloten. Ecologisch Functioneren en Beheer (STOWA 2014-26) ' vertelt alles over de geschiedenis, maar ook ook over het (ecologisch) functioneren van een typisch Nederlands, uniek watertype: de poldersloot. De uitgave, mede mogelijk gemaakt d ...
  help
  Overgangsconstructies voor hybride rioleringen \ WT-afvalwater [Artikel]
  Peeters, K. \ Berlamont, J. \ 2013
  De overgang gescheiden - gemengd kan gebeuren met een overgangsconstructie. Laboratorium proeven hebben aangetoond dat men het best de uitmonding van het inkomende RWA riool zo laag mogelijk en zoveel mogelijk in het verlengde van het gemengde riool ...
  help
  Macrophytes in drainage ditches : functioning and perspectives for recovery [Proefschrift]
  Zuidam, J.P. van \ 2013
  Sloten zijn overal ter wereld te vinden en vormen een belangrijk onderdeel van het Nederlandse landschap. Ondanks dat het door de mens gemaakte, kunstmatige wateren zijn, kunnen ze een grote diversiteit aan flora en fauna bevatten. Hierdoor dragen ze ...
  help
  Meer kroos in de toekomst, maar doen we er iets aan? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Peeters, E.T.H.M. \ Heuts, G.M. \ Netten, J.C. \ 2013
  Hogere temperaturen zullen leiden tot meer kroosvorming, wat de kwaliteit van het oppervlaktewater negatief beïnvloedt. Het sterker verminderen van de toevoer van voedingsstoffen (nutriënten) in het water, kan de effecten van klimaatverandering neutr ...
  help
  Meer en langduriger kroos bij veranderend klimaat \ H2O online [Artikel]
  Peeters, E.T.H.M. \ Heuts, G.M. \ Netten, J.C. \ 2013
  Hogere temperaturen zullen leiden tot meer kroosvorming, wat de kwaliteit van het oppervlaktewater negatief beïnvloedt. Het sterker verminderen van de toevoer van voedingsstoffen (nutriënten) in het water, kan de effecten van klimaatverandering neutr ...
  help
  Vegetatiediversiteit van natuurvriendelijke oevers : de relaties tussen oevertype en onderhoud met de oevervegetatie [Studentenverslag]
  Visser, E.C. \ 2012
  In dit onderzoek zijn met behulp van multivariate analyse technieken de relaties tussen vegetatie, onderhoud, oevertype en chemische factoren onderzocht. De multivariate analyse biedt de mogelijkheid meerdere factoren tegelijk met elkaar te vergelijk ...
  help
  Biodiversiteit in sloten binnen één polder [Studentenverslag]
  Heukelum, M. van \ 2012
  Met meer dan 250.000 km aan poldersloten en weteringen vormen de Nederlandse polders een uitgebreid potentieel leefgebied voor onder andere water- en oeverplanten, vissen, amfibieën en insecten. Toch worden poldersloten nog vaak slechts als uniforme ...
  help
  Our common tern in Lake IJsselmeer : relation between common tern, smelt abundance and transparency in the Lake IJsselmeer area [Studentenverslag]
  Ven, P. van de \ 2012
  Since 1980, piscivorous bird numbers were decreasing in the Lake IJsselmeer area. This area is of importance for all kinds of birds and therefore designated as a Natura2000 area. The project ANT (Autonome Neergaande Trends) started to research these ...
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
  << vorige | volgende >>

  Toon 20 50 100 records per pagina

   

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

  U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.