Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Waterhuishoudkundige en ruimtelijke aspecten van het Tweede Structuurschema Drinkwatervoorziening \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Polman, G.J. \ Soest, J.J. van \ 1981
  help
  Ontwikkelingsvisie Oostvaardersplassen [Boek]
  Polman, G.K.R. \ Schmidt - ter Neuzen, S. \ 1987
  help
  Toxiciteitsmetingen m.b.v. de Microtox - methode aan oppervlaktewater en oppervlaktewaterconcentraten van de Maas in 1993 [Boek]
  Zwart, D. de \ Polman, H.J.G. \ 1994
  help
  Metingen in het kader van het Biologisch Monitoring Programma van RWS/RIZA naar de toxiciteit van oppervlaktewaterconcentraten van rijkswateren in 1993 [Boek]
  Zwart, D. de \ Polman, H.J.G. \ 1994
  help
  De toxiciteit van Maas- en Rijnwater in 1992 [Boek]
  Zwart, D. de \ Polman, H.J.G. \ 1993
  help
  Ecological conditioning and optimization of a once through cooling water system \ Watersymposium '99, 13 april 1999 : [water als energiedrager] [Hoofdstuk uit boek]
  Paping, L.L.M.J. \ Jenner, H.A. \ Polman, H.J.G. \ 1999
  help
  The toxicity of organic concentrates to Photobacterium phosphoreum of river Meuse water in the stretch between Remilly (France) and Keizersveer (the Netherlands) \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
  Polman, H.J.G. \ Zwart, D. de \ 1994
  help
  Ex-ante evaluatie landbouw en KRW : bijdrage van het voorgenomen beleid en aanvullende (landbouwkundige) maatregelen op de realisatie van de KRW-nutriëntendoelstelling [Boek]
  Boekel, E.M.P.M. van \ Gerven, L.P.A. van \ Hattum, T. van \ Lindenhof, V.G.M. \ Massop, H.T.L. \ Mulder, H.M. \ Polman, N.B.P. \ Renaud, L.V. \ Walvoort, D.J.J. \ 2011
  In dit onderzoek wordt de bijdrage van het mestbeleid en het regionale KRW-maatregelenpakket aan de realisatie van de beoogde nutriëntenconcentraties in het oppervlaktewater in beeld gebracht. Daarnaast wordt de (kosten)effectiviteit van aanvullende ...
  help
  Baten van de Kaderrichtlijn Water in het Friese Merengebied : een interactieve MKBA-vingeroefening [Boek]
  Reinhard, A.J. \ Polman, N.B.P. \ Michels, R. \ Smit, H. \ 2007
  In deze WOT studie worden de kosten en baten van de maatregelen en van de KRW-doelen (Kaderrichtlijn Water) bepaald. Een interactieve Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse (MKBA) is toegepast waarin regionale deskundigen de generieke analyse hebben a ...
  help
  Regioscan zoetwatermaatregelen : verkennen van het perspectief van kleinschalige zoetwatermaatregelen voor de regionale zoetwateropgave [Boek]
  Delsman, Joost \ Boekel, Erwin \ Reinhard, Stijn \ Winkel, Tine te \ Loon, Arnaud \ Bartholomeus, Ruud \ Mulder, Martin \ Massop, Harry \ Polman, Nico \ Schasfoort, Femke \ 2018
  De Regioscan zoetwatermaatregelen brengt de bijdrage in beeld die lokale maatregelen kunnen leveren aan het opheffen van regionale zoetwatertekorten. Dit helpt bij de ontwikkeling van een zoetwaterstrategie. Het rapport bevat meer informatie en achte ...
  help
  Regioscan Zoetwatermaatregelen : beperken watervraag landbouw door kleinschalige maatregelen \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
  Delsman, J.R. \ Reinhard, A.J. \ Winkel, T. te \ Loon, A.H. van \ Boekel, E.M.P.M. van \ Bartholomeus, R.P. \ Massop, H.T.L. \ Mulder, H.M. \ Polman, N.B.P. \ Schasfoort, F.E. \ Jeuken, A.B.M. \ 2018
  Omdat zoetwatertekorten steeds talrijker worden, zoeken waterbeheerders met landbouwers naar manieren om de vraag te verminderen. Onbekend is in hoeverre kleinschalige maatregelen kunnen bijdragen aan de regionale zoetwateropgave en tegen welke koste ...
  help
  Assessing the cost-effectiveness of pollution abatement measures in agriculture, industry and the wastewater treatment sector [Boek]
  Soesbergen, A. van \ Brouwer, R. \ Baan, P. \ Hellegers, P. \ Polman, N. \ 2007
  help
  Landbouwkosten van aanvullende KWR-maatregelen : achtergrondstudie voor de Ex Ante Evaluatie [Boek]
  Reinhard, A.J. \ Linderhof, V.G.M. \ Michels, R. \ Polman, N.B.P. \ 2008
  In dit rapport worden de kosten voor de landbouw bepaald van de volgende additionele KRW-maatregelen: uitmijnen, mestvrije zones, natte bufferstroken, verdiepte drainage en helofytenfilters (zuiveringsmoerassen). Deze maatregelen vormen een aanvullin ...
  help
  Ex-ante evaluatie landbouw en KRW : effect van voorgenomen en potentieel aanvullende maatregelen op de oppervlaktewaterkwaliteit voor nutriënten [Boek]
  Bolt, F.J.E. van der \ Boekel, E.M.P.M. van \ Clevering, O.A. \ Dijk, W. van \ Hoving, I.E. \ Kselik, R.A.L. \ Klein, J.J.M. de \ Leenders, T.P. \ Linderhof, V.G.M. \ Massop, H.T.L. \ Mulder, H.M. \ Noij, G.J. \ Os, E.A. van \ Polman, N.B.P. \ Renaud, L.V. \ Reinhard, S. \ Schoumans, O.F. \ Walvoort, D.J.J. \ 2008
  Onderzocht is in hoeverre de implementatie van de KRW via het mestbeleid en via het regionale KRW-maatregelenpakket bijdraagt aan de realisatie van de beoogde concentraties nutriënten in het oppervlaktewater. Daarnaast is verkend of aanvullende maatr ...
  help
  Ecologisch herstel Rijkswateren : terugblik en perspectief [Boek]
  Polman, G. \ Iedema, W. \ 2001
  Tien jaar 'Herstel en Inrichting' (H&l) heeft veel opgeleverd. Er zijn ook kanttekeningen te maken bij het programma. De samenhang tussen de verschillende maatregelen blijkt moeilijk aan te geven. En ondanks het succes van de individuele maatregelen ...
  help
  Dalende bodems, stijgende kosten : mogelijke maatregelen tegen veenbodemdaling in het landelijk en stedelijk gebied : beleidsstudie [Boek]
  Born, G.J. van den \ Kragt, F. \ Henkens, D. \ Rijken, B. \ Bemmel, B. van \ Sluis, S. van der \ Polman, N. \ Bos, E. \ Kuhlman, T. \ Kwakernaak, C. \ Akker, J. van den \ Diogo, V. \ Koomen, E. \ Lange, G. de \ Bakel, J. van \ Brinke, W.B.M. ten \ 2016
  Het doel van deze studie is om bodemdaling, de gevolgen van bodemdaling en het effect van mogelijke maatregelen in de Nederlandse laagveengebieden op een transparante manier in beeld te brengen. Dat doen we voor zowel het landelijk als stedelijk gebi ...
  help
  Risicobenadering voor de Nederlandse zoetwatervoorziening : methode ontwikkeling en toepassing op drie casestudies in Nederland [Boek]
  Vat, Marnix van der \ Schasfoort, Femke \ Maat, Judith ter \ Mens, Marjolein \ Delsman, Joost \ Kok, Sien \ Vuren, Saskia van \ Zwet, Joost van der \ Versteeg, Rudolf \ Wegman, Carolien \ Polman, Nico \ Ruijgrok, Elisabeth \ Wortelboer, Rik \ Peerlings, Jack \ 2016
  In 2016 is door twee deelprojecten gezamenlijk gewerkt aan het verder ontwikkelen en toepassen van de risicobenadering voor droogte in Nederland. Het gaat enerzijds om KPP DPZW IA economie (Kennis voor het Primaire Proces, Deltaprogramma Zoetwater, I ...
  help
  Oostvaardersplassen : 25 jaar pionieren op weke bodem [themanummer natuurvoorspelling] \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
  Eerden, M.R. van \ Vulink, J.T. \ Polman, G.K.R. \ 1995
  help
  Optimizing commercial wetlands in rural landscapes \ International conference on landscape economisc, University Natural Resources and Applied Life Sciences, Vienna, [Hoofdstuk uit boek]
  Blaeij, A. de \ Linderhof, V. \ Polman, N.B.P. \ 2009
  Commercial wetlands can contribute to different policy objectives simultaneously. The aim of this study is to investigate the opinion of the Dutch population with respect to commercial wetlands. The commercial wetland functions valued the most by the ...
  help
  Methaanwinning uit grondwater duurzaam alternatief met economisch perspectief [thema grondwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Drijver, B. \ Kappelhof, J. \ Polman, E. \ Breukelen, B. van \ 2007
  In het verleden is met behulp van brongasinstallaties op grote schaal methaan uit grondwater gewonnen. Vanwege de komst van aardgas en bezwaren vanuit de waterschappen wordt deze techniek tegenwoordig nog maar weinig toegepast. Juist nu lijkt methaan ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.