Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Het gehalte aan ijzer in het diepe grondwater van het Peelgebied en de naaste omgeving [Boek]
  Rees Vellinga, E. van \ 1965
  help
  Water quality and hydrology in a coastal region of the Netherlands \ Journal of hydrology [Artikel]
  Rees Vellinga, E. van \ Toussaint, C.G. \ Wit, K.E. \ 1981
  help
  Notes on the tertiary and pleistocene geology of East Gelderland, the Netherlands \ Eiszeitalter und Gegenwart : Jahrbuch der Deutschen Quartärvereinigung [Artikel]
  Rees Vellinga, E. van \ Ridder, N.A. de \ 1973
  help
  Enkele chemische eigenschappen van het diepe grondwater in het Kromme - Rijngebied en omgeving \ Bedrijfsontwikkeling. Editie tuinbouw [Artikel]
  Rees Vellinga, E. van \ 1971
  help
  Notes on the tertiary and pleistocene geology of East Gelderland, The Netherlands [Boek]
  Rees Vellinga, E. van \ Ridder, N.A. de \ 1973
  help
  Enkele resultaten van een geohydrologisch onderzoek in Midden-West-Nederland [Boek]
  Rees Vellinga, E. van \ 1972
  help
  De chemische samenstelling van het diepe grondwater in Midden-West Nederland en de invloed hiervan op de gebruiksmogelijkheden [Boek]
  Toussaint, C.G. \ Rees Vellinga, E. van \ Witt, H. \ 1973
  help
  De geohydrologische gesteldheid in Waterland [Boek]
  Rees Vellinga, E. van \ Toussaint, C.G. \ Witt, H. \ 1977
  help
  Het chloridegehalte van het grondwater in Midden-West-Nederland [Boek]
  Rees Vellinga, E. van \ Toussaint, C.G. \ Gils, J.B.H.M. van \ 1972
  help
  Geohydrologisch onderzoek in de omgeving van Herkenbosch [Boek]
  Wit, K.E. \ Rees Vellinga, E. van \ Wijnsma, M. \ 1985
  Studie naar de geohydrologische en hydrochemische geaardheid van het gebied Herkenbosch-Vlodorp. Het betrokken gebied ligt dicht bij de grens tussen twee belangrijke tectonische eenheden, namelijk de Centrale Slenk en de Deelhorst. Deze grens wordt g ...
  help
  Lithologische verschijnselen van hydrologisch belang in de ondergrond langs de Zuid-Willemsvaart tussen de sluizen nrs 9 en 10 [Boek]
  Rees Vellinga, E. van \ 1985
  Voor het voorspellen van de invloed die de verbredingsen verdiepingswerkzaamheden aan de Zuid-Willemsvaart zal hebben op de directe omgeving van dat kanaal, is het van het grootste belang, goed te zijn geinformeerd over de eigenschappen van de onderg ...
  help
  Proeve van een kD - waardenkaart van Midden - West - Nederland [Boek]
  Witt, H. \ Rees Vellinga, E. van \ 1970
  Een van de belangrijkste oorzaken van verzilting in Midden-West-Nederland is de kwel. Hierdoor wordt het oppervlaktewater van de polders belast met zout uit het diepere grondwater. In dit verband is het van belang de grootte en de variaties in het do ...
  help
  De mogelijke invloed voor de landbouw van de voorgenomen verbeteringen van de Zuid-Willemsvaart [Boek]
  Wit, K.E. \ Rees Vellinga, E. van \ Beest, J.G. te \ 1985
  Veranderingen in de grondwaterstand ten gevolge van uit te voeren kanaalverbeteringen zijn berekend met het grondwatermodel GELGAM. Voor het vaststellen van de invloed van deze grondwaterstandsveranderingen op de actuele evapotranspiratie is het mode ...
  help
  Toename en afname door grondwaterstroming van chloride, stikstof en fosfaat in de ondergrond van Hollands Noorderkwartier [Boek]
  Witt, H. \ Rees Vellinga, E. van \ Wit, K.E. \ 1981
  help
  Isohypsen- en drukverschillenkaarten van het grondwater in Noord-Holland benoorden het IJ [Boek]
  Wijnsma, M. \ Wit, K.E. \ Rees Vellinga, E. van \ 1981
  help
  Enkele opmerkingen over de richting van de beken in de Gelderse Achterhoek in verband met de ondergrond [Boek]
  Vries, J.J. de \ Rees Vellinga, E. van \ 1967
  help
  Gedachten over de samenstelling van een zoekarchief voor de geohydrologische archieven van DGV-TNO, RGD en RID, een discussiestuk voor de Adviesgroep Standaardisatie Geohydrologische Archieven (ASGA) [Boek]
  Rees Vellinga, E. van \ 1974
  Aan de hand van vergader- en discussiepunten van de Adviesgroep Standaardisatie Geohydrologische Archieven (ASGA) wordt een beeld gegeven van de noodzaak van en de eisen voor een zoekarchief, waarmee elk der geohydrologische archieven van de Dienst G ...
  help
  De chemische samenstelling van het grondwater in Hollands Noorderkwartier [Boek]
  Rees Vellinga, E. van \ Witt, H. \ 1981
  help
  Geo-hydrologische omstandigheden bij het waterwingebied van de gemeente Wageningen [Boek]
  Rees Vellinga, E. van \ 1977
  help
  Enkele resultaten van een hydrogeologisch onderzoek in het stroomgebied van de Luntersche Beek [Boek]
  Rees Vellinga, E. van \ 1975
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.