Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Principles of sedimentation and erosion engineering in rivers, estuaries and coastal seas [Boek]
  Rijn, L.C. van \ 2005
  This book focusses on the solution of engineering problems related to sedimentation and erosion in rivers, estuaries and coastal seas. The problems considered are: - sedimentation (sand and mud) in navigation channels, trenches, mining pits, harbours ...
  help
  Mathematical modelling of morphological processes in the case of suspended sediment transport [Proefschrift]
  Rijn, L.C. van \ 1987
  help
  Evaluation of measuring instruments for suspended sediment : paper presented at the international conference on measuring techniques of hydraulics phenomena in offshore, coastal [and] inland waters, London, England, 9 - 11 April, 1986 [Boek]
  Rijn, L.C. van \ Schaafsma, A.S. \ 1986
  help
  Mathematical modeling of suspended sediment in nonuniform flows [Boek]
  Rijn, L.C. van \ 1986
  help
  Onderzoek naar de invloed van graskarper op de macrofauna van sloten en naar de samenhang tussen graskarper(activiteit), waterplanten en waterkwaliteit [Boek]
  Rijn, C.P.N. van \ Werumeus Buning, W.G. \ Zweerde, W. van der \ 1975
  help
  Waterbeheersing in relatie tot de tuinbouw in het Westland \ Cultuurtechnisch tijdschrift : tweemaandelijkse uitgave van de Cultuurtechnische Vereniging [Artikel]
  Rijn, H.D.L. van \ Gilst, M.A. van \ Doorn, C.T. van \ 1987
  help
  Mathematical modeling of suspended sediment in nonuniform flows \ Journal of hydraulic engineering [Artikel]
  Rijn, L.C. van \ 1986
  help
  Field verification of 2d and 3d suspended - sediment models \ Journal of hydraulic engineering [Artikel]
  Rijn, L.C. van \ Rossum, H. an \ Termes, P. \ 1990
  help
  Principles of fluid flow and surface waves in rivers, estuaries, seas, and oceans [Boek]
  Rijn, L.C. van \ 1990
  help
  Aalscholvers in het Geuldal : indicator of ongewilde predator? \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
  Rijn, S. van \ 2013
  Door hengelsportverenigingen in Zuid-Limburg werden zorgen uitgesproken over Aalscholvers die op de Geul vissend actief zijn. Ze bezoeken met name in de winter de beek. Het vermoeden bestond dat jonge jonge jaarklassen van Beekforellen (Salmo trutta ...
  help
  Aalscholvers, vis en visserij in het IJsselmeergebied : 'zwart schaap of indicator in het dynamisch drieluik?' \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
  Eerden, M.R. van \ Rijn, S. van \ 2007
  De aalscholverpopulatie is sinds 1970 flink toegenomen. Tegenwoordig broeden in Nederland zo'n 23.000 paren aalscholvers, verspreid over ca 50 kolonies. Het RIZA verricht al ruim 25 jaar onderzoek naar aalscholvers in het IJsselmeergebied, waar meer ...
  help
  Balans van de Leefomgeving 2018 : Nederland duurzaam vernieuwen [Boek]
  Egmond, Petra van \ Elzenga, Hans \ Buitelaar, Edwin \ Eerdt, Martha van \ Eskinasi, Martijn \ Franken, Ron \ Gaalen, Frank van \ Hanemaaijer, Aldert \ Hilbers, Hans \ Hollander, Guus, de \ Nijland, Hans \ Ritsema van Eck, Jan \ Ros, Jan \ Schilder, Frans \ Spoon, Martijn \ Uitbeijerse, Gabrielle \ Wouden, Ries van der \ Vonk, Marijke \ Vugteveen, Pim \ Goossen, Martijn \ Blom, Wim \ Bredenoord, Hendrien \ Brink, Thelma van den \ Evers, David \ Doren, Didi van \ Grinsven, Hans van \ Hinsberg, Arjen van \ Muilwijk, Hanneke \ Oorschot, Mark van \ Peeters, Jeroen \ Puijenbroek, Peter van \ Raspe, Otto \ Rijn, Frank van \ Schijndel, Marian van \ Sluis, Sietske van der \ Sorel, Niels \ Timmerhuis, Jacqueline \ Verwest, Femke \ Westhoek, Henk \ Sanders, Marlies \ Dirkx, Joep \ 2018
  In de Balans van de Leefomgeving 2016 zijn op basis van een analyse van 20 jaar leefomgevingsbeleid vier thema’s geïdentificeerd die de komende jaren hoge prioriteit hebben: Sterke (stedelijke) regio’s en leefomgevingsbeleid; Voedsel, landbouw en nat ...
  help
  Extra spui Afsluitdijk : ecologische effecten op Afsluitdijk, IJsselmeer en omgeving [Boek]
  Rijn, S. van \ Platteeuw, M. \ 2003
  Het hoofddoel van deze studie is het inschatten van de ecologische effecten op het IJsselmeer en omgeving van de inzet van extra spuicapaciteit (inclusief vispassage) ten opzichte van handhaving van de huidige spuimiddelen. Hierbij is uitgegaan van h ...
  help
  Ecologie en ruimte: gebruik door vogels en mensen in de SBZ's IJmeer, Markermeer en IJsselmeer [Boek]
  Eerden, M.R. van \ Rijn, S.H.M. van \ Roos, M. \ 2005
  Voor het IJsselmeer, Markermeer en Ilmeer zijn interprovinciale beleidsplannen opgesteld. Het ruimtelijk beleid in deze plannen is overgenomen in de reguliere streekplannen en het omgevingsplan van de drie aanliggende provincies. Een belangrijk vraag ...
  help
  Meer waterbesparende voorzieningen in de woningbouw \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Rijn, B. van \ 1999
  De toepassing van waterbesparende voorzieningen in nieuwbouwwoningen en bij renovaties of verbouwingen vanaf 1993. Het gaat om waterbesparende douchekoppen, doorstroombegrenzers, waterbesparende toiletten, en aparte warmwaterleidingen van toestel naa ...
  help
  Effect of basic mud parameters on computed concentration and transport rates \ First conference on advances in hydro-science and -engineering [Hoofdstuk uit boek]
  DeVantier, B.A. \ Rijn, L.C. van \ [1993]
  help
  Zout kwelwater vormt geen probleem meer voor drinkwaterwinning PWN : water uit Wieringermeerpolder rechtstreeks naar Waddenzee \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Rijn, J. van \ Hempen, F. \ Vrieze, T. de \ 2006
  Het heeft zo'n 19 miljoen euro gekost en miljoenen mensen hebben er baat bij zonder dat ze er erg in hebben. Het is pijnloos en toch is het AUWW. Rara, wat is dat? Afleiding Uitslagwater Wieringermeer naar Waddenzee. Het zoute kwelwater uit de Wierin ...
  help
  PWN herstelt wat verloren ging in Zuid-Kennemerland \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Kuipers, M. \ Rijn, J. van \ 2012
  In de drukke Randstad ligt Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Een natuurgebied met duinen, bossen en oude landgoederen. Sinds de herfst wordt daar op diverse plekken flink geplagd, gegraven en gebuldozerd. Ecologen en natuurbeheerders zien eindelijk d ...
  help
  Aalscholvers in het IJsselmeergebied: concurrent of graadmeter? : vogels, vissen en visserij in duurzaam evenwicht [Boek]
  Rijn, S.H.M. van \ Eerden, M. van \ 2002
  help
  Recente watervogeltellingen van het Markermeer 2015-2016 : synergie en overzicht [Boek]
  Rijn, S. van \ Eerden, M. van \ Roos, M. \ 2018
  Dit rapport bevat een eerste beschrijving van de recente ontwikkelingen van watervogelpopulaties van Markermeer in IJmeer. Het geeft een beschrijving van het huidige functioneren in ecologisch opzicht, tegen de achtergrond van een langere reeks van j ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.