Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Waterparken : tijdelijke oplossingen voor braakliggende terreinen : voorbeeldenboek [Boek]
  Pouw, M. \ Rooij, P. de \ Tilburg, J. van \ 2015
  Overal in Nederland kom je ze tegen, op het platteland, in bedrijventerreinen of midden in het stedelijk gebied: braakliggende terreinen. Meestal met een hekwerk afgesloten van de omgeving en daarbij een troosteloze indruk achterlatend. Ook West- Bra ...
  help
  Verbonden door water: van 1984 via het heden naar 2034 \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Bierkens, M.F.P. \ Dik, P. \ Eertwegh, G.A.P.H. van den \ Engelenburg, J. van \ Moens, M. \ Peerdeman, K. \ Rooij, G. de \ Uijlenhoet, R. \ Vernes, R. \ Wille, M. \ 2010
  Wageningen UR hield in september 2009 een reünie voor oud-studenten, die in 1984 aan hun studie waren begonnen. In dat jaar was de opkomst hoog. Maar liefst 1.200 studenten verschenen aan de start, waarvan ongeveer driekwart de finish haalde. Deze li ...
  help
  Spatial and temporal distribution of solute leaching in heterogeneous soils : analysis and application to multisampler lysimeter data \ Journal of contaminant hydrology [Artikel]
  Rooij, G.H. de \ 2002
  Accurate assessment of the fate of salts, nutrients, and pollutants in natural, heterogeneous soils requires a proper quantification of both spatial and temporal solute spreading during solute movement. The number of experiments with multisampler dev ...
  help
  Steady flow from a disc source above a shallow water table \ Journal of hydrology [Artikel]
  Rooij, G.H. de \ Warrick, A.W. \ Gielen, J.L.W. \ 1996
  help
  Modeling fingered flow of water in soils owing to wetting front instability : a review \ Journal of hydrology [Artikel]
  Rooij, G.H. de \ 2000
  help
  Beoordeling van resultaten uit proefprojecten met IBA-systemen in verband met attestering [Boek]
  Verhoeven, J.T.A. \ Rooij, B. de \ Elzenga, C.H.J. \ Temmink, H. \ Welmer, G. \ 2000
  Panden in het buitengebied die niet op de riolering zullen worden aangesloten, dienen afvalwater ter plaatse te behandelen. De Wettelijke regelingen hiervoor zijn opgenomen in de Wet verontreiniging oppervlaktewateren en in de Wet bodembescherming. T ...
  help
  Water en natuur: natuurlijke partijen voor klimaatadaptie \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Rooij, S. van \ Steingröver, E.G. \ Besten, J. den \ Hooft, E. van \ 2009
  De Provincie Groningen wilde verkennen wat nodig is voor een klimaatbestendig Groningen. In het kader van dit onderzoek is verkend of en waar de benodigde adaptatie voor natuur en water en mogelijkheden voor synergie mogelijk zijn, qua waterberging, ...
  help
  Relaties tussen diffuse bronnen en waterbodemkwaliteit \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Smallegange, R. \ Smits, J.G.C. \ Rooij, N.M. de \ 1999
  Met behulp van statistische methoden is gezocht naar ruimtelijke relaties tussen de waterbodemkwaliteit en diffuse bronnen van verontreiniging (bijv. kassengebieden, wegen). Het beheersgebied van het Hoogheemraadschap van Delfland is als case gebruik ...
  help
  Interne milieuzorg : geen zorg voor morgen, maar voor vandaag! \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Vos de Wael, A.B.I.M. \ Rooij, M.A.F.P. van \ 1992
  help
  Simulaties van rioolwaterzuiveringen met het IAWPRC - model \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Rooij, J. van \ Dijk, L. van \ Oever, E. van 't \ 1993
  help
  Discussiedag 'Kwaliteitstrends in het ondiepe grondwater van de Nederlandse zandgebieden' (samenvatting) \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Frapporti, G. \ Vriend, S.P. \ Rooij, N.M. de \ 1994
  help
  Variatie door speciatie, een casestudie in het Ketelmeer: verandering in de (vrij) opgeloste concentratie \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Wijdeveld, A. \ Rooij, N. de \ 2002
  Opgeloste stoffen in water kunnen zich met diverse stoffen binden; dit proces van speciatie is afhankelijk van een breed scala factoren in het oppervlaktewater. Speciatiemodellering geeft inzicht in de daarbij optredende processen en de ontwikkeling ...
  help
  Kwaliteitszorg bij waterleidingslaboratoria. Dl. 1. Ontwikkelingen in de bedrijfstak \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Rooij, M.A.F.P. van \ Schulting, F.L. \ 1991
  help
  Kwaliteitszorg bij waterleidinglaboratoria. 11. Bouw en invoering van een laboratoriumkwaliteitssysteem \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Rooij, M. van \ Dibbets, G. \ Schulting, F. \ 1991
  help
  Naar een nieuwe beoordeling op basis van concentraties vrij-opgeloste stof : "huidige normen van oppervlaktewater, waterbodems en baggerspecie onjuist" \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Cornelissen, G. \ Kamerling, G. \ Rooij, N. de \ 2004
  De beoordeling van de kwaliteit van oppervlaktewater, waterbodems en baggerspecie vindt nu plaats door middel van aparte systemen (normstelling). Deze kenmerken zich door systeemfouten, die hun oorzaak vinden in het omrekenen van concentraties vrij-o ...
  help
  "Normen voor waterbodems en baggerspecie zijn onjuist" (1) : consequenties van wetenschappelijke inzichten \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Kamerling, G. \ Cornelissen, G. \ Rooij, N. de \ 2005
  De huidige normstelling in Nederland voor oppervlaktewater is in principe gebaseerd en moet ook gebaseerd zijn op concentraties biobeschikbare of vrij-opgeloste stof (bestaande waternormen). Sedimentnormen, die werden afgeleid van waternormen, en de ...
  help
  Nieuwe inzichten bij de beoordeling van oppervlaktewater (2) : bepaling van vrij-opgeloste stof doorbraak in milieuchemie \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Kamerling, G. \ Cornelissen, G. \ Rooij, N. de \ 2005
  In dit tweede artikel van een zesluik wordt ingegaan op bestaande onzekerheden bij de huidige waternormen en op de wijze waarop de beoordeling van oppervlaktewater door het meten van concentraties vrij-opgeloste stof zou kunnen worden verbeterd. Tens ...
  help
  Betere beoordeling van het aquatisch milieu noodzakelijk (3) : effecten van mengseltoxiciteit \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Kamerling, G. \ Cornelissen, G. \ Rooij, N. de \ 2005
  De huidige sedimentnormen en de huidige klassenindeling zijn niet gerelateerd aan ecotoxicologische risico's door het ontbreken van een eenduidige relatie tussen totaalgehalten in sediment en concentraties vrij-opgeloste stof. De huidige beoordeling ...
  help
  "Saneringsbeslissing Ketelmeer op onjuiste gronden genomen" : ecotoxicologische risico's en waterbodemsanering (4) \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Kamerling, G. \ Cornelissen, G. \ Rooij, N. de \ 2005
  In voorgaande artikelen in dit vaktijdschrift werd weergegeven dat nieuwe inzichten aanleiding zouden moeten zijn om de huidige beoordeling van het aquatisch milieu bij te stellen. Ze hebben tevens betrekking op de gedachtengang rondom nut en noodzaa ...
  help
  Uitvoering 'Ruimte voor de rivier' belemmerd door onjuiste milieuregels : toepasing nieuwe inzichten (5) \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Kamerling, G. \ Cornelissen, G. \ Rooij, N. de \ 2005
  In verband met de veiligheid van het rivierengebied wil men door verbreding en verdieping van de Rijn en IJssel ('Ruimte voor de rivier') de afvoercapaciteit van deze rivieren vergroten. Omdat de grond in de uiterwaarden is verontreinigd, is het beno ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.