Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Op weg naar totaal waterbeheer. 7. AUTUNNO \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Rooy, P.T.J.C. van \ Sluis, J.W. van \ Tolkamp, H.H. \ 1997
  help
  Creatief met water \ Nova terra : kwartaaluitgave over meervoudig ruimtegebruik [Artikel]
  Rooy, P. van \ 2002
  Inzendingen van de prijsvraag "Waterlandschap van de toekomst"
  help
  "Als de waarheid meandert, zullen we haar niet normaliseren" : met pappen en nathouden kwijnen veenweidegebieden weg \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Rooy, P.T.J.C. van \ 2003
  De veenweidegebieden in het Groene Hart van Nederland bestaan al duizend jaar bij de gratie van ingrepen in de waterhuishouding. Het zijn de best bewaarde en ook meest authentieke landschappen van Nederland. De roep om voortzetting van die conserveri ...
  help
  Gebiedsontwikkeling Groot Mijdrecht Noord : synopsis van verkenning [Boek]
  Rooy, P. van \ Everaardt, M. \ 2007
  Voor de toekomst van Goot Mijdrecht Noord is zoveel mogelijk gewerkt volgens de principes van gebiedsontwikkeling. De belangrijkste beleidsurgenties zijn de kwaliteit van het oppervlaktewater, vermindering van de kwetsbaarheid van de historisch gegro ...
  help
  Waterbeheer : sectoraal of integraal? : een concrete vraag in Oost-Twente \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Klijn, F. \ Rooy, P.T.J.C. van \ 1989
  help
  Omdenken in de praktijk \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Rooy, P. van \ 2001
  Bijdrage van het Rathenau Instituut aan het congres 'Waterbeheer in de 21e eeuw' (juli, Amsterdam), over het noodzakelijke 'omdenken' in de waterwereld. Na een historische analyse van waterbeheer en ruimtelijke ordening en de problemen m.b.t. integra ...
  help
  Waterschappen roepen hulp Rijk in \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Rooy, P. van \ 2009
  Op 4 november 2009 publiceerden de waterschappen een brief, waarin zij een aantal mogelijkheden aangaven om kosten te besparen in het waterbeheer. Peter van Rooy juicht deze ontwikkeling toe, maar vraagt zich af of de voorgestelde maatregelen daadwer ...
  help
  Efficient management van een waterkwaliteitslaboratorium \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Rooy, J. van \ 1999
  Bij het laboratorium van het Zuiveringsschap Rivierenland wordt door samenwerking met andere waterkwaliteitslaboratoria en werk voor externe opdrachtgevers getracht de kostprijs te verlagen. De randvoorwaarden en de ontwikkeling van de kostprijs word ...
  help
  Integraal waterbeheer van bestuur naar burger \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Rooy, P.T.J.C. van \ 1993
  help
  Waterbeheer in Florida model voor Holland en Utrecht? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Rooy, P.T.J.C. van \ Verstraelen, P.J.T. \ 1993
  help
  PRIMAVERA : kader en opzet \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Rooy, P.T.J.C. van \ Sluis, J.W. van \ Tolkamp, H.H. \ 1994
  PRIMAVERA is een acroniem voor PRIoriteitsstelling van MAatregelen Voor Effectief en RAtioneel waterbeheer
  help
  PRIMAVERA : kern en achtergrond \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Sluis, J.W. van \ Rooy, P.T.J.C. van \ Tolkamp, H.H. \ 1994
  help
  PRIMAVERA : praktijk en evaluatie \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Tolkamp, H.H. \ Rooy, P.T.J.C. van \ Sluis, J.W. van \ 1994
  PRIMAVERA (PRIoriteitsstelling van MAatregelen Voor Effectief en RAtioneel waterbeheer) is een methodiek ter bepaling van de kosteneffectiviteit van waterzuivering.
  help
  Op weg naar totaal waterbeheer. 1. Ontwikkelingen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Rooy, P.T.J.C. van \ Jong, J. de \ 1995
  help
  Op weg naar totaal waterbeheer. 2. Knelpunten \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Rooy, P.T.J.C. van \ 1995
  Om tot verdere implementatie te kunnen komen van integraal waterbeheer moet een aantal knelpunten worden opgelost. Er zijn twee groepen te onderscheiden. Binnen de eerste groep knelpunten staan natuurwetenschappelijke problemen centraal en ook de daa ...
  help
  Is integraal niet totaal genoeg? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Geldof, G.D. \ Rooy, P.T.J.C. van \ 1995
  Reactie op 'Op weg naar totaal waterbeheer (2): knelpunten' door P.T.J.C. van Rooy, H2O (28) 1995 nr. 10, p. 290 e.v.
  help
  De (on)macht over het 'blauwe goud' : appèl aan de Nederlandse politiek \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Rooy, P.T.J.C. van \ 2002
  Als voorbereiding op een openbaar bestuurlijk-politiek debat over de toekomst van het waterbeheer (georganiseerd door het Rathenau Instituut), drie stellingen over de organisatie en de financiering van het waterbeheer alsmede de departementale taakve ...
  help
  Milieueffecten van onkruidbestrijding op verhardingen : studie van IVAM in opdracht van het RIZA [Thema duurzaamheid] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Rooy, M. de \ Saft, R. \ 2002
  De resultaten van een studie die aangeeft dat chemische onkruidbestrijding vanuit milieu-overwegingen verreweg de slechtste keuze is. De toepassing van alternatieve methoden leidt bovendien niet tot onevenredige afwenteling van milieueffecten. Chemis ...
  help
  Kaderrichtlijn water als recht of als lijn? : de valkuilen en de uitdagingen van de Europese richtlijn \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Rooy, P.T.J.C. van \ 2002
  Op 25 september werd ter gelegenheid van de afsluiting van 16 jaar BOVAR (Bestrijding Overmatige Algengroei Randmeren) tijdens een kort symposium onder meer aandacht besteed aan de Kaderrichtlijn Water. De auteur sprak over valkuilen en de uitdaginge ...
  help
  Afspoeling van bestrijdingsmiddelen vanaf verhardingen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Rooy, M. de \ Beltman, W.H.J. \ 2003
  In een veldproef is de afspoeling van drie herbiciden vanaf een betonklinkerverharding gemeten. Een deel van de afspoelingsroutes is gekwantificeerd. Daardoor ontstond inzicht in het afspoelingsproces. Een belangrijk deel van de gedoseerde herbicide ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.