Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  In de stad Haarlem krijgt water de ruimte \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Wuite, W. \ Ros, S. \ Follmi, E. \ 2014
  Het Hoogheemraadschap van Rijnland is in 2012 gestart met de actualisering van het het Integraal Waterplan (IWP). In dezelfde periode begon de gemeente Haarlem met het opstellen van de Structuurvisie Openbare Ruimte (SOR). Samen moeten die het hoofd ...
  help
  Materiaalkeuze van groot belang bij ontwerp hydrosysteem \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Ros, D. \ Ostayen, R.A.J. van \ 2006
  De integrale kosten van glijdeuren bij sluizen zijn lager dan van roldeuren, zo blijkt uit onderzoek. Gewezen wordt o.a. op de aandacht die nodig is voor de materiaalkeuze van de glijzool
  help
  Onderzoekers analyseren hydrogeleiding van sluis \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Ros, D. \ Ostayen, R.A.J. van \ 2006
  Rijkswaterstaat heeft metingen uitgevoerd naar de werking van hydrostatisch ondersteunde glijdeuren van de Prins Willem Alexandersluis in Schellingwoude. Er is onderzoek gedaan naar de wrijvingsweerstand en de slijtage van het systeem
  help
  Emissies naar lucht, en atmosferische depositie op Nederland en de Noordzee [Boek]
  Liere, L. van \ Jaarsveld, H. van \ Ros, J. \ 1997
  help
  Stravera : a model for the calculation of emission trends and surface water load [Boek]
  Quarles van Ufford, C.H.A. \ Ros, J.P.M. \ 1991
  help
  Waterrijk wonen : Almelo (over)drijft niet \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
  Ruijter-Ter Steege, J. de \ Duijkers, M. \ Bokdam, R. \ Ros, J. \ Rijberk, M. van \ 2011
  Wonen aan het water is populair. Steeds vaker wordt water op een integrale wijze ingezet bij de ontwikkeling van een nieuw gebied. Waterrijk Almelo is hier een mooi voorbeeld van. Van wonen in een grachtenwoning of appartement met uitzicht op de grot ...
  help
  Balans van de Leefomgeving 2018 : Nederland duurzaam vernieuwen [Boek]
  Egmond, Petra van \ Elzenga, Hans \ Buitelaar, Edwin \ Eerdt, Martha van \ Eskinasi, Martijn \ Franken, Ron \ Gaalen, Frank van \ Hanemaaijer, Aldert \ Hilbers, Hans \ Hollander, Guus, de \ Nijland, Hans \ Ritsema van Eck, Jan \ Ros, Jan \ Schilder, Frans \ Spoon, Martijn \ Uitbeijerse, Gabrielle \ Wouden, Ries van der \ Vonk, Marijke \ Vugteveen, Pim \ Goossen, Martijn \ Blom, Wim \ Bredenoord, Hendrien \ Brink, Thelma van den \ Evers, David \ Doren, Didi van \ Grinsven, Hans van \ Hinsberg, Arjen van \ Muilwijk, Hanneke \ Oorschot, Mark van \ Peeters, Jeroen \ Puijenbroek, Peter van \ Raspe, Otto \ Rijn, Frank van \ Schijndel, Marian van \ Sluis, Sietske van der \ Sorel, Niels \ Timmerhuis, Jacqueline \ Verwest, Femke \ Westhoek, Henk \ Sanders, Marlies \ Dirkx, Joep \ 2018
  In de Balans van de Leefomgeving 2016 zijn op basis van een analyse van 20 jaar leefomgevingsbeleid vier thema’s geïdentificeerd die de komende jaren hoge prioriteit hebben: Sterke (stedelijke) regio’s en leefomgevingsbeleid; Voedsel, landbouw en nat ...
  help
  Duurzame zoetwatervoorziening door combinatie van ondergrondse opslag en ontzilting \ Water matters : kenniskatern voor waterprofessionals [Artikel]
  Zuurbier, K. \ Stofberg, S. \ Paalman, M. \ Ros, S. \ Berg, G. van den \ 2018
  Beschikbaar houden van zoet water voor de glastuinbouw in verziltende kustgebieden is geen eenvoudige opgave. Er is een duurzame oplossing, waarbij neerslagoverschotten in de winterperiode zo optimaal mogelijk worden benut door deze in de ondergrond ...
  help
  Gebiedsgericht inzicht in effecten van landbouwmaatregelen op emissies van stikstof en fosfor \ Water matters : kenniskatern voor waterprofessionals [Artikel]
  Kros, H. \ Rotterdam, D. van \ Reijneveld, A. \ Vries, W. de \ Ros, G. \ 2017
  Met gebruik van gedetailleerde bodem- en bemestingsgegevens uit agrarische meetnetten en een integraal nutriëntenmodel is het mogelijk om gebiedsgericht inzicht te geven in de bodemkwaliteit én de landbouwkundige emissies van stikstof en fosfor naar ...
  help
  The effect of water storage changes on gravity near Westerbork [Studentenverslag]
  Jong, B. de \ Ros, G. \ 2004
  Delft University is measuring gravity since 1997 in Westerbork. Recently more attention is focused on the influence of local hydrology to the gravity signal. In this pilot-study the geo-hydrological situation in the vicinity of the gravimeter in West ...
  help
  Lokale zuivering van met koper vervuild regenwater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Kiewiet, A. \ Gouman, E. \ Niemantsverdriet, A. \ Ros, M. \ 2001
  In Amsterdam komt via het gescheiden rioolstelsel veel met koper verontreinigd regenwater van koperen dakbedekking of gevelbekleding rechtstreeks in het oppervlaktewater. Om dit milieuprobleem aan te pakken is van een aantal filtermaterialen (o.a. za ...
  help
  Vermindering van afvalwater en afval bij galvanische bedrijven \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Ros, J.P.M. \ Plaat, J. van der \ 1987
  help
  De bodemverkenner : hulpmiddel voor duurzaam bodem- en waterbeheer? \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
  Ros, G.H. \ Witjes, T.G.J. \ Dijk, T.A. van \ 2013
  Boeren kunnen met behulp van een bodemverkenner actief sturen om de negatieve invloed van bemesting op het milieu te verminderen. Beleidsmakers daarentegen kunnen effecten van maatregelen op basis van de bodemverkenner beoordelen.
  help
  Sturingsmogelijkheden om waterkwaliteit te verbeteren [Brochure]
  Ros, G. \ [2016]
  De Kaderrichtlijn Water kent doelen voor de waterkwaliteit per waterlichaam. Uit de eerste ronde stroomgebiedsbeheerplannen bleek dat de waterkwaliteit moet worden verbeterd. Aanvullende maatregelen zijn nodig om de diffuse belasting vanuit de landbo ...
  help
  Kennisbundeling nitraatmeting bodemvocht lössgronden : vergelijking meetprotocollen WML, LMM en BVM [Boek]
  Ros, G.H. \ Vaessen, F. \ 2014
  Doelstelling van deze studie: Verzameling, interpretatie, kritische beoordeling en integratie van de verzamelde kennis uit de kennisbijeenkomsten met als doel te komen tot gezamenlijk inzicht over de beste methode(n) voor meting van het nitraatgehalt ...
  help
  Waterhergebruik en -berging met aquifer storage and recovery (ASR) op tuinbouwlocatie Nieuw-Prinsenland \ H2O online [Artikel]
  Zuurbier, K. \ Janmaat, P. \ Raat, K. \ Ros, S. \ Mors, G. ter \ 2017
  In Dinteloord is een hoogstaande, duurzame zoetwatervoorziening gerealiseerd voor het glastuinbouwgebied Nieuw-Prinsenland. Gezuiverd effluent van de naastgelegen suikerfabriek wordt tijdens de bietencampagne in grote volumes omgezet naar gietwater. ...
  help
  Kansenkaart waterkwaliteit: slimme combinaties \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
  Ros, G. \ Verhoeven, F. \ 2018
  De grondgebonden landbouw kent vele uitdagingen en steeds meer veehouders ervaren daarin tegenstrijdige boodschappen. Zo moet de sector meer uit minder halen en de uit- en afspoeling van nutriënten naar het water en de verliezen van ammoniak verminde ...
  help
  Aquifer storage and recovery van gezuiverd effluent Nieuw Prinsenland (Dinteloord) [Boek]
  Zuurbier, Koen \ Ros, Steven \ Palmen, Luc \ 2017
  Hoofddoel: Gefundeerde uitspraken doen over de kansrijkheid van het ondergronds bergen en terugwinnen van gietwater op de locatie Nieuw Prinsenland. Subdoelen: A. Specifieke informatie te verkrijgen over de fysische en chemische samenstelling van de ...
  help
  Balans van de leefomgeving 2014 - De toekomst is nú [Boek]
  Gerwen, O.-J. van \ Hoogervorst, N. \ Eggink, G. \ Brandes, L. \ Hollander, G. de \ Eskinasi, M. \ Dam, F. van \ Ros, J. \ Grinsven, H. van \ Nijland, H. \ Ligtvoet, W. \ Gaalen, F. van \ Dirkx, J. \ 2014
  De Balans van de Leefomgeving geeft parlement, kabinet en samenleving een feitelijk onderbouwd inzicht in de huidige kwaliteit van de fysieke leefomgeving. De Balans is de tweejaarlijkse peilstok van het PBL die aangeeft in hoeverre de door de politi ...
  help
  Effectief bodembeheer voor een duurzaam watersysteem stroomgebied de Raam : pilot onderzoeksprogramma Lumbricus, pijler bewuste bodem [Boek]
  Schipper, P.N.M. \ Massop, H. \ Kros, H. \ Eekeren, N. van \ Zaanen, M. \ Groenendijk, P. \ Goor, S. van \ Ros, G.H. \ 2018
  Het onderhavige rapport beschrijft de resultaten van een pilot in de Raam, die voor het deelprogramma Bewuste Bodem is uitgevoerd. In het onderzoek voor deze pilot is de conditie van landbouwbodems geanalyseerd ten aanzien van verdichting, organische ...
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.