Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  De gewenste grondwatersituatie in Noord-Brabant \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Arnold, G. \ Kroon, T. \ Ruijtenberg, R. \ Mol, A. \ 2000
  In opdracht van de provincie Noord-Brabant is een methode ontwikkeld waarmee in beeld gebracht kan worden wat de gewenste grondwatersituatie is (kwalitatief en kwantitatief) voor verschillende soorten gebruikers (natuur enerzijds en landbouw, multifu ...
  help
  Is de landbouw echt zo gevoelig voor zout water? \ Water matters : kenniskatern voor waterprofessionals [Artikel]
  Stuyt, L.C.P.M. \ Kielen, N. \ Ruijtenberg, R. \ 2015
  Hoe goed kunnen landbouwgewassen tegen brak water? Waterbeheerders hanteren in overleg met de landbouw al decennialang conservatieve normen voor zouttolerantie. Er zijn echter steeds meer aanwijzingen dat met name vollegrondsteelten (veel) beter tege ...
  help
  Kennis beter ontsluiten en benutten met Deltafacts \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Talsma, M. \ Ruijtenberg, R. \ Hattem, T. van \ Vliet, L. van \ 2012
  Binnen universiteiten, kennisinstituten en bij waterbeheerders wordt veel kennis ontwikkeld en vergaard. Om te kunnen blijven innoveren, is het belangrijk deze kennis met elkaar te delen, zodat we stappen kunnen maken richting verdere ontwikkeling va ...
  help
  Toenemende verzilting vraagt ‘mentale omslag bij waterbeheerders en -gebruikers’ \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Talsma, M. \ Ruijtenberg, R. \ 2012
  Het programma Kennis voor Klimaat, het platform Zoet-zout van Rijkswaterstaat en STOWA hielden op 31 mei en 1 juni op Texel een symposium over de toenemende, door de opwarming van de aarde extra aangejaagde verzilting van grond- en oppervlaktewater. ...
  help
  Landbouwschade door ander waterbeheer beter te bepalen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Bartholomeus, R. \ Kroes, J. \ Hack- ten Broeke, M.J.D. \ Bakel, P.J.T. van \ Ruijtenberg, R. \ 2013
  Er is een belangrijke basis gelegd voor een nieuwe (klimaatrobuuste) methode om te voorspellen welke gevolgen veranderingen in het waterbeheer hebben voor de landbouwopbrengsten.
  help
  Draagvlak voor (klimaat)robuuste variant van de HELP-tabellen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Ruijtenberg, R. \ Bartholomeus, R.P. \ Kroes, J. \ Hack-ten Broeke, M.J.D. \ Bakel, P.J.T. van \ 2012
  Onder aanvoering van STOWA is een breed draagvlak gerealiseerd voor het ontwikkelen van een ieuwe metyhode voor het bepalen van de landbouwopbrengsten die afhankelijk zijn van de agrohydrologische omstandigheden. Met deze methode kunnen de in de jare ...
  help
  STOWA: het kenniscentrum voor het regionale waterbeheer \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
  Wal, B. van der \ Talsma, M.J.G. \ Ruijtenberg, R.E. \ 2018
  Nederlandse waterbeheerders staan voor grote opgaven, of het nu gaat om klimaatadaptatie, veiligheid of waterkwaliteit. Hoe daarop in te spelen en voor te zorgen? De Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) werkt al meer dan 45 jaar aan antw ...
  help
  Waterwijzers Landbouw en Natuur : kwantificering effecten waterbeheer en klimaat \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
  Bartholomeus, R. \ Hack- ten Broeke, M. \ Heinen, M. \ Mulder, H.M. \ Kros, J. \ Ruijtenberg, R.E. \ Runhaar, H. \ Witte, J.P.M. \ 2018
  Landbouw en natuur stellen specifieke eisen aan de waterhuishouding, vooral aan beschikbaar water in de wortelzone. Bestaande beoordelingssystemen houden echter geen rekening met de gevolgen van klimaatverandering voor respectievelijk landbouwopbreng ...
  help
  Innovatieve drainagesystemen : iedereen wint \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Heijkers, W.J.M. \ Peerboom, J. \ Talsma, M. \ Ruijtenberg, R. \ 2014
  Drainage was eerst de oplossing voor tal van wateroverlastproblemen, vervolgens een bedreiging voor verdroogde natuurgebieden. Anno nu zijn we met allerlei vormen van innovatieve drainage in staat om wateroverlast te beperken, de natuur te ontzien en ...
  help
  Quantification of the impact of hydrology on agricultural production as a result of too dry, too wet or too saline conditions \ SOIL [Artikel]
  Hack-ten Broeke, M.J.D. \ Kroes, J.G. \ Bartholomeus, R.P. \ Dam, J.C. van \ Wit, A.J.W. de \ Supit, I. \ Walvoort, D.J.J. \ Bakel, P.J.T. van \ Ruijtenberg, R. \ 2016
  For calculating the effects of hydrological measures on agricultural production in the Netherlands a new comprehensive and climate proof method is being developed: WaterVision Agriculture (in Dutch: Waterwijzer Landbouw). End users have asked for a m ...
  help
  Meer water met regelbare drainage? : werking, praktijkervaringen, kansen en risico's [Boek]
  Stuyt, L.C.P.M. \ Bolt, F.J.E. van der \ Snellen, W.B. \ Groenendijk, P. \ Schipper, P.N.M. \ Harmsen, J. \ Bakel, P.J.T. van \ Ruijtenberg, R. \ Jonkers, D.A. \ Peerboom, J.M.P.M. \ Buck, A. de \ Huinink, J.T.M. \ Rijken, M. \ Straat, A.A. van der \ Talsma, M.J.G. \ Stuurgroep Peilgestuurde Drainage \ 2012
  Dit rapport geeft aan de hand van resultaten van vijf Nederlandse praktijkproeven inzicht in de mogelijkheden van regelbare of peilgestuurde drainage. Deze vorm van drainage - waarbij boeren de grondwaterstand op hun percelen flexibel kunnen regelen ...
  help
  Kennisprogramma Deltaproof : kennis voor zoet en veilig water, voor nu en later [Boek]
  Talsma, M. \ Wentholt, L. \ Ruijtenberg, R. \ Peperstraten, J. van \ Weeren, B.J. van \ Programmateam Deltaproof \ 2010
  Het startrapport van het kennisprogramma Deltaproof beschrijft de opzet en achtergronden van het kennisprogramma, de route die gevolgd is om tot een vraaggestuurd programma te komen, de speerpunten en de wijze waarop STOWA de regionale kennisontwikke ...
  help
  Organische stof : de moeite waard voor waterbeheer? \ Water matters : kenniskatern voor waterprofessionals [Artikel]
  Groenendijk, P. \ Wösten, H. \ Postma, R. \ Ruijtenberg, R. \ 2019
  Bij waterbeheerders bestaat de verwachting dat een verhoging van het organische stofgehalte in de bodem bijdraagt aan het bufferen van de gevolgen van extremer weer door klimaatverandering. In schrale zandgronden heeft organische stof een gunstige we ...
  help
  Deltaproof midterm review : programmaoverzicht [Boek]
  Talsma, M. \ Wentholt, L. \ Ruijtenberg, R. \ Vergouwen, M. \ 2013
  Dit rapport geeft een overzicht van de belangrijkste (tussen)resultaten van het kennisprogramma Deltaproof. Welke resultaten zijn totnogtoe behaald op de thema's hoogwaterveiligheid, zoetwaterbeschikbaarheid en klimaatadaptatie in de stedelijke omgev ...
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.