Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Filter

Geselecteerd op:

  Records 1 - 20 / 30

  • help
  • uw selectie
  • export

   Bewaar titels

  • attendering
   Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Sanders
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
  Sorteer op
  help
  Balans van de Leefomgeving 2018 : Nederland duurzaam vernieuwen [Boek]
  Egmond, Petra van \ Elzenga, Hans \ Buitelaar, Edwin \ Eerdt, Martha van \ Eskinasi, Martijn \ Franken, Ron \ Gaalen, Frank van \ Hanemaaijer, Aldert \ Hilbers, Hans \ Hollander, Guus, de \ Nijland, Hans \ Ritsema van Eck, Jan \ Ros, Jan \ Schilder, Frans \ Spoon, Martijn \ Uitbeijerse, Gabrielle \ Wouden, Ries van der \ Vonk, Marijke \ Vugteveen, Pim \ Goossen, Martijn \ Blom, Wim \ Bredenoord, Hendrien \ Brink, Thelma van den \ Evers, David \ Doren, Didi van \ Grinsven, Hans van \ Hinsberg, Arjen van \ Muilwijk, Hanneke \ Oorschot, Mark van \ Peeters, Jeroen \ Puijenbroek, Peter van \ Raspe, Otto \ Rijn, Frank van \ Schijndel, Marian van \ Sluis, Sietske van der \ Sorel, Niels \ Timmerhuis, Jacqueline \ Verwest, Femke \ Westhoek, Henk \ Sanders, Marlies \ Dirkx, Joep \ 2018
  In de Balans van de Leefomgeving 2016 zijn op basis van een analyse van 20 jaar leefomgevingsbeleid vier thema’s geïdentificeerd die de komende jaren hoge prioriteit hebben: Sterke (stedelijke) regio’s en leefomgevingsbeleid; Voedsel, landbouw en nat ...
  help
  Acceptance of new sanitation : the role of end-users' pro-environmental personal norms and risk and benefit perceptions \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
  Poortvliet, P.M. \ Sanders, L. \ Weijma, J. \ Vries, J.R. de \ 2018
  Current sanitation systems are inherently limited in their ability to address the new challenges for (waste)water management that arise from the rising demand to restore resource cycles. These challenges include removal of micropollutants, water (re) ...
  help
  Alles weten over water \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
  Sanders, J. \ 2017
  Water is belangrijk, niet alleen voor het verbruik op het bedrijf zelf, maar ook voor de veldteelten en zelfs voor verdere bedrijfsuitbreidingen. Zowel te veel als te weinig water leidt tot problemen. Op het internet kun je hieromtrent heel wat infor ...
  help
  Is de energie- en grondstoffenfabriek wel duurzaam? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Nieuwenhuijzen, A. van \ Sanders, M. \ Visser, C. \ Odegard, I. \ Bergsma, G. \ 2017
  Nu al produceren de waterschappen ruim een kwart van hun energiebehoefte uit het rioolwater dat zij zuiveren, door de productie van biogas. Maar rioolwater bevat potentieel ook veel waardevolle grondstoffen, bijvoorbeeld fosfaat en cellulose. Reden v ...
  help
  Inspiring natural landscapes in a crowded country : five examples of nature-based solutions in Dutch landscapes [Boek]
  Braat, Chris \ Bijlsma, Rienk-Jan \ Hoedt, André ten \ Janssen, John \ Rossenaar, Arnout-Jan \ Sanders, Marlies \ Schipper, Piet \ Vegter, Uko \ Winter, Erwin \ 2016
  help
  Waterwinning en natuur : de betekenis van de drinkwatersector voor de natuur in Nederland [Boek]
  Zee, Friso van der \ Knegt, Bart de \ Meeuwsen, Henk \ Sanders, Marlies \ Veraart, Jeroen \ Grashof-Bokdam, Carla \ Wegman, Ruut \ 2016
  Drinkwaterbedrijven zijn belangrijke partners bij het realiseren van natuurbeleid. De sector beheert zo’n 23.000 ha en is daarmee de 4e natuurbeheerder van Nederland. In een natuurlijke omgeving zijn drinkwaterbronnen beter beschermd tegen verontrein ...
  help
  Is de Energie- en Grondstoffenfabriek wel duurzaam? : een levenscyclusanalyse van grondstoffen uit rioolwater \ H2O online [Artikel]
  Nieuwenhuijzen, A. van \ Sanders, M. \ Visser, C. \ Odegard, I. \ Bergsma, G. \ 2016
  Rioolwater bevat potentieel veel grondstoffen. Hoog in de grondstoffen top-5 staan fosfaat en organische bestanddelen (biogas, polyhydroxyalkanoaat, alginaat en cellulose). Bij de analyse van routes om deze terug te winnen is het van belang om niet a ...
  help
  Piping in een tweelagensysteem : afstudeeronderzoek naar het faalmechanisme piping in een situatie met of zonder een cohesieve deklaag, een dun zandpakket en een grindpakket [Studentenverslag]
  Gerritsen, F.H.G.A. \ Wit, T.J. de Wit de \ 2013
  Het voornaamste doel van het onderzoek is om het risico op piping in een tweelagensysteem te bepalen. Het onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van dijkverbeteringen aan de Maas in Limburg door waterschap Peel en Maasvallei en waterschap Roer en Ov ...
  help
  Effectenindicator soorten : gebruikershandleiding en verantwoording gegevens [Boek]
  Broekmeyer, M.E.A. \ Sanders, M.E. \ Ottburg, F.G.W.A. \ Woltjer, I. \ Hennekens, S.M. \ 2013
  Dit rapport bevat een gebruikershandleiding voor de effectenindicator soorten en de verantwoording van de gegevens. De effectenindicator soorten is een internetapplicatie en dient als hulpmiddel voor vergunningverleners en handhavers bij gemeenten di ...
  help
  Watermaatregelen in Natura 2000-gebieden : rapportage over synergie van watermaatregelen in Natura 2000-gebieden en KRW-waterlichamen [Boek]
  Sanders, M.E. \ Keizer-Vlek, H.E. \ Greft-van Rossum, J.G.M. van der \ 2012
  Informatie over de uitvoering van watermaatregelen in Natura 2000-gebieden geeft inzicht in de vorderingen van het beleid en geeft aan of bijsturing van de beleidsmaatregelen gewenst is voor het bereiken van de natuurdoelen. Echter watermaatregelen w ...
  help
  Advies waterbeheer Arkemheen : afstemming maatregelen waterhuishouding en natuurbeschermingsrecht [Boek]
  Broekmeyer, M.E.A. \ Sanders, M.E. \ Kistenkas, F.H. \ 2009
  In de polder Arkemheen dient een peilbesluit te worden uitgevoerd. De bijbehorende maatregelen dienen getoetst aan het geldende natuurbeschermingsrecht. Daarbij blijkt dat niet alle maatregelen vergund kunnen worden of alleen onder voorwaarden die ee ...
  help
  Verfijning van de Basiskaart Natuur : segmentatie van luchtfoto's en het gebruik van het Actueel Hoogtebestand Nederland in duingebieden [Boek]
  Hazeu, G.W. \ Oldengarm, J. \ Clement, J. \ Kramer, H. \ Sanders, M.E. \ Schmidt, A.M. \ Woltjer, I. \ 2009
  Dit rapport behandelt de verkenning naar de mogelijkheid om de vegetatieklassen van de Basiskaart Natuur (BKN) verder onder te verdelen op basis van vegetatiestructuurtypen. De verkenning heeft geleid tot de ontwikkeling van een methode om met behulp ...
  help
  'Probeer het eens wél zo gek te bedenken' : rapportage klimaatbestendigheid van de watervoorziening in Groningen Allersmaborg, 26 november 2008 : Hotspot Klimaatbestendig Groningen [Boek]
  Roggema, R. \ Hoogeveen, H. \ Sanders, J. \ [2008]
  In Nederland is de beschikbaarheid van zoet water nog relatief eenvoudig: er is voldoende water aanwezig dankzij de grote rivieren en onze laaggelegen ligging (beschikbaarheid grondwater). De centrale vraag van de expert meeting richt zich desondanks ...
  help
  Vijf jaar broedvogels van het Moeras Amerongse Bovenpolder Oost 2002-2006 [Boek]
  Lagerwerf, Aart \ Sanders, Geoske \ Klaveren, Piet van \ 2008
  In september 2001 is de aanleg van een moeras in de Amerongse Bovenpolder Oost (ABP) voltooid. In 2001 was het gebied reeds globaal onderzocht door leden van de KNNV Vogelwerkgroep Wageningen e.o. Sinds 2002 is het gebied door de drie auteurs volgens ...
  help
  Effect of temperature on anaerobic treatment of black water in UASB-septic tank systems \ Bioresource technology [Artikel]
  Luostarinen, S. \ Sanders, W. \ Kujawa-Roeleveld, K. \ Zeeman, G. \ 2007
  The effect of northern European seasonal temperature changes and low temperature on the performance of upflow anaerobic sludge blanket (UASB)-septic tanks treating black water was studied. Three UASB-septic tanks were monitored with different operati ...
  help
  Evacuatie hachelijke onderneming bij dreigende overstroming : TNO en TU Delft ontwikkelien verkeerskundige modellen [dossier: wateroverlast] \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Boer, E. de \ Kalfsbeek, J. \ Sanders, F.M. \ 2005
  In Nederland lijken wij het zeewater na de catastrofe van 1953 in grote lijnen onder controle te hebben, zeker na de bouw van de Maeslant-kering. Maar wat gebeurt er als er ergens een dijk bezwijkt? Dan leidt het ontbreken van tweede keringen tot gro ...
  help
  The effect of operational conditions on the performance of UASB reactors for domestic wastewater treatment \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
  Leitão, R.C. \ Silva-Filho, J.A. \ Sanders, W.T.M. \ 2005
  In this investigation, the performance of Upflow Anaerobic Sludge Blanket (UASB) reactors treating municipal wastewater was evaluated on the basis of: (i) COD removal efficiency, (ii) effluent variability, and (iii) pH stability. The experiments were ...
  help
  Identificatie van geschikt leefgebied voor de Grote vuurvlinder : een ecohydrologisch effectsvoorspellingsmodel [Boek]
  Sanders, M.E. \ Prins, A.H. \ Schouwenberg, E.P.A.G. \ Wegman, R.M.A. \ 2004
  De Grote vuurvlinder is momenteel een van de meest bedreigde diersoorten in Nederland. Internationaal wordt de soort beschermd via de regelgeving in de EU-Habitatrichtlijn. Doel van dit project is het identificeren van geschikt habitat voor de Grote ...
  help
  Optimalisatie van de anaerobe vergisting van complex afval(water) (de anaerobe hydrolyse van vetten, koolhydraten en eiwitten) \ Afvalwaterwetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van afvalwater en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
  Sanders, W.T.M. \ Zeeman, G. \ 2002
  Complex afval(water), zoals rioolwater, slachthuisafvalwater, mest of afvalwater van de aardappelverwerkende industrie bevat organische polymeren, zoals eiwitten, koolhydraten en vetten. Deze polymeren komen in de vorm van deeltjes, opgeloste polymer ...
  help
  Hydrolysis kinetics of dissolved polymer substrates \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
  Sanders, W.T.M. \ Zeeman, G. \ Lettinga, G. \ 2002
  In this paper, the relation between the hydrolysis rate of dissolved polymer substrates and sludge concentration was investigated in two ways, viz. by laboratory experiments and by computer simulations
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
  << vorige | volgende >>

  Toon 20 50 100 records per pagina

   

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

  U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.