Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Onzekerheidsanalyse van stikstofberekeningen met het NPKRUN model [Boek]
  Sanders, R. \ Meinardi, C.R. \ Giessen, A. van der \ 1993
  help
  Evacuatie hachelijke onderneming bij dreigende overstroming : TNO en TU Delft ontwikkelien verkeerskundige modellen [dossier: wateroverlast] \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Boer, E. de \ Kalfsbeek, J. \ Sanders, F.M. \ 2005
  In Nederland lijken wij het zeewater na de catastrofe van 1953 in grote lijnen onder controle te hebben, zeker na de bouw van de Maeslant-kering. Maar wat gebeurt er als er ergens een dijk bezwijkt? Dan leidt het ontbreken van tweede keringen tot gro ...
  help
  Anaerobic treatment of complex wastewater and waste activated sludge : application of an Upflow Anaerobic Solid Removal (UASR) reactor for the removal and pre-hydrolysis of suspended COD \ International conference advanced waste water treatment : nutrient removal, anaerobic processes, Amsterdam 23 - 25 September 1996 [Hoofdstuk uit boek]
  Zeeman, G. \ Sanders, W.T.M. \ Wang, K.Y. \ 1996
  help
  Remotely sensed hydrological isolation : a key factor predicting plant species distribution in fens [Boek]
  Sanders, M.E. \ 1999
  help
  Optimalisatie van de anaerobe vergisting van complex afval(water) (de anaerobe hydrolyse van vetten, koolhydraten en eiwitten) \ Afvalwaterwetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van afvalwater en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
  Sanders, W.T.M. \ Zeeman, G. \ 2002
  Complex afval(water), zoals rioolwater, slachthuisafvalwater, mest of afvalwater van de aardappelverwerkende industrie bevat organische polymeren, zoals eiwitten, koolhydraten en vetten. Deze polymeren komen in de vorm van deeltjes, opgeloste polymer ...
  help
  Identificatie van geschikt leefgebied voor de Grote vuurvlinder : een ecohydrologisch effectsvoorspellingsmodel [Boek]
  Sanders, M.E. \ Prins, A.H. \ Schouwenberg, E.P.A.G. \ Wegman, R.M.A. \ 2004
  De Grote vuurvlinder is momenteel een van de meest bedreigde diersoorten in Nederland. Internationaal wordt de soort beschermd via de regelgeving in de EU-Habitatrichtlijn. Doel van dit project is het identificeren van geschikt habitat voor de Grote ...
  help
  Anaerobic hydrolysis during digestion of complex substrates [Proefschrift]
  Sanders, W.T.M. \ 2001
  help
  Advies waterbeheer Arkemheen : afstemming maatregelen waterhuishouding en natuurbeschermingsrecht [Boek]
  Broekmeyer, M.E.A. \ Sanders, M.E. \ Kistenkas, F.H. \ 2009
  In de polder Arkemheen dient een peilbesluit te worden uitgevoerd. De bijbehorende maatregelen dienen getoetst aan het geldende natuurbeschermingsrecht. Daarbij blijkt dat niet alle maatregelen vergund kunnen worden of alleen onder voorwaarden die ee ...
  help
  Effectenindicator soorten : gebruikershandleiding en verantwoording gegevens [Boek]
  Broekmeyer, M.E.A. \ Sanders, M.E. \ Ottburg, F.G.W.A. \ Woltjer, I. \ Hennekens, S.M. \ 2013
  Dit rapport bevat een gebruikershandleiding voor de effectenindicator soorten en de verantwoording van de gegevens. De effectenindicator soorten is een internetapplicatie en dient als hulpmiddel voor vergunningverleners en handhavers bij gemeenten di ...
  help
  Balans van de Leefomgeving 2018 : Nederland duurzaam vernieuwen [Boek]
  Egmond, Petra van \ Elzenga, Hans \ Buitelaar, Edwin \ Eerdt, Martha van \ Eskinasi, Martijn \ Franken, Ron \ Gaalen, Frank van \ Hanemaaijer, Aldert \ Hilbers, Hans \ Hollander, Guus, de \ Nijland, Hans \ Ritsema van Eck, Jan \ Ros, Jan \ Schilder, Frans \ Spoon, Martijn \ Uitbeijerse, Gabrielle \ Wouden, Ries van der \ Vonk, Marijke \ Vugteveen, Pim \ Goossen, Martijn \ Blom, Wim \ Bredenoord, Hendrien \ Brink, Thelma van den \ Evers, David \ Doren, Didi van \ Grinsven, Hans van \ Hinsberg, Arjen van \ Muilwijk, Hanneke \ Oorschot, Mark van \ Peeters, Jeroen \ Puijenbroek, Peter van \ Raspe, Otto \ Rijn, Frank van \ Schijndel, Marian van \ Sluis, Sietske van der \ Sorel, Niels \ Timmerhuis, Jacqueline \ Verwest, Femke \ Westhoek, Henk \ Sanders, Marlies \ Dirkx, Joep \ 2018
  In de Balans van de Leefomgeving 2016 zijn op basis van een analyse van 20 jaar leefomgevingsbeleid vier thema’s geïdentificeerd die de komende jaren hoge prioriteit hebben: Sterke (stedelijke) regio’s en leefomgevingsbeleid; Voedsel, landbouw en nat ...
  help
  Effect of temperature on anaerobic treatment of black water in UASB-septic tank systems \ Bioresource technology [Artikel]
  Luostarinen, S. \ Sanders, W. \ Kujawa-Roeleveld, K. \ Zeeman, G. \ 2007
  The effect of northern European seasonal temperature changes and low temperature on the performance of upflow anaerobic sludge blanket (UASB)-septic tanks treating black water was studied. Three UASB-septic tanks were monitored with different operati ...
  help
  Rioleren en zuiveren tot elke prijs? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Sanders, G. \ 1979
  help
  Is de Energie- en Grondstoffenfabriek wel duurzaam? : een levenscyclusanalyse van grondstoffen uit rioolwater \ H2O online [Artikel]
  Nieuwenhuijzen, A. van \ Sanders, M. \ Visser, C. \ Odegard, I. \ Bergsma, G. \ 2016
  Rioolwater bevat potentieel veel grondstoffen. Hoog in de grondstoffen top-5 staan fosfaat en organische bestanddelen (biogas, polyhydroxyalkanoaat, alginaat en cellulose). Bij de analyse van routes om deze terug te winnen is het van belang om niet a ...
  help
  Is de energie- en grondstoffenfabriek wel duurzaam? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Nieuwenhuijzen, A. van \ Sanders, M. \ Visser, C. \ Odegard, I. \ Bergsma, G. \ 2017
  Nu al produceren de waterschappen ruim een kwart van hun energiebehoefte uit het rioolwater dat zij zuiveren, door de productie van biogas. Maar rioolwater bevat potentieel ook veel waardevolle grondstoffen, bijvoorbeeld fosfaat en cellulose. Reden v ...
  help
  De bestrijding van de waterverontreiniging in Gelderland \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Vastenhoud, W.H.M. \ Sanders, G. \ 1971
  help
  Vijf jaar broedvogels van het Moeras Amerongse Bovenpolder Oost 2002-2006 [Boek]
  Lagerwerf, Aart \ Sanders, Geoske \ Klaveren, Piet van \ 2008
  In september 2001 is de aanleg van een moeras in de Amerongse Bovenpolder Oost (ABP) voltooid. In 2001 was het gebied reeds globaal onderzocht door leden van de KNNV Vogelwerkgroep Wageningen e.o. Sinds 2002 is het gebied door de drie auteurs volgens ...
  help
  Feasibility of the on-site treatment of sewage and swill in large buildings \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
  Zeeman, G. \ Sanders, W.T.M. \ Lettinga, G. \ 2000
  help
  Anaerobic hydrolysis kinetics of particulate substrates \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
  Sanders, W.T.M. \ Geerink, M. \ Zeeman, G. \ 2000
  help
  Potential of anaerobic digestion of complex waste(water) \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
  Zeeman, G. \ Sanders, W.T.M. \ 2001
  help
  'Probeer het eens wél zo gek te bedenken' : rapportage klimaatbestendigheid van de watervoorziening in Groningen Allersmaborg, 26 november 2008 : Hotspot Klimaatbestendig Groningen [Boek]
  Roggema, R. \ Hoogeveen, H. \ Sanders, J. \ [2008]
  In Nederland is de beschikbaarheid van zoet water nog relatief eenvoudig: er is voldoende water aanwezig dankzij de grote rivieren en onze laaggelegen ligging (beschikbaarheid grondwater). De centrale vraag van de expert meeting richt zich desondanks ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.