Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Filter

Geselecteerd op:

  Records 1 - 20 / 82

  • help
  • uw selectie
  • export

   Bewaar titels

  • attendering
   Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Sluis
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
  Sorteer op
  help
  Toestand vis en visserij in de zoete Rijkswateren 2016 Deel II, Methoden / [Boek]
  Sluis, M.T. van der \ Tien, N.S.H. \ Griffioen, A.B. \ Keeken, O.A. van \ Os-Koomen, E. van \ Wolfshaar, K.E. van de \ Wiegerinck, J.A.M. \ 2018
  Het rapport “Toestand Vis en Visserij in de Zoete Rijkswateren” bestaat uit drie delen. Dit rapport (Deel II) is een achtergronddocument waarin de gebruikte monitoringsmethodieken in de verschillende vismonitoringen in de zoete Rijkswateren in 2016 i ...
  help
  Staand want monitoring IJsselmeer en Markermeer survey- en datarapportage 2017 [Boek]
  Sluis, M.T. van der \ Hoppe, M. van \ 2018
  In oktober 2017 heeft een monitoring met staand want netten plaatsgevonden op het IJsselmeer en Markermeer. De doelstelling van deze monitoring is een beter beeld te krijgen van de populatie-opbouw van de visbestanden. De reguliere monitoring van vis ...
  help
  Balans van de Leefomgeving 2018 : Nederland duurzaam vernieuwen [Boek]
  Egmond, Petra van \ Elzenga, Hans \ Buitelaar, Edwin \ Eerdt, Martha van \ Eskinasi, Martijn \ Franken, Ron \ Gaalen, Frank van \ Hanemaaijer, Aldert \ Hilbers, Hans \ Hollander, Guus, de \ Nijland, Hans \ Ritsema van Eck, Jan \ Ros, Jan \ Schilder, Frans \ Spoon, Martijn \ Uitbeijerse, Gabrielle \ Wouden, Ries van der \ Vonk, Marijke \ Vugteveen, Pim \ Goossen, Martijn \ Blom, Wim \ Bredenoord, Hendrien \ Brink, Thelma van den \ Evers, David \ Doren, Didi van \ Grinsven, Hans van \ Hinsberg, Arjen van \ Muilwijk, Hanneke \ Oorschot, Mark van \ Peeters, Jeroen \ Puijenbroek, Peter van \ Raspe, Otto \ Rijn, Frank van \ Schijndel, Marian van \ Sluis, Sietske van der \ Sorel, Niels \ Timmerhuis, Jacqueline \ Verwest, Femke \ Westhoek, Henk \ Sanders, Marlies \ Dirkx, Joep \ 2018
  In de Balans van de Leefomgeving 2016 zijn op basis van een analyse van 20 jaar leefomgevingsbeleid vier thema’s geïdentificeerd die de komende jaren hoge prioriteit hebben: Sterke (stedelijke) regio’s en leefomgevingsbeleid; Voedsel, landbouw en nat ...
  help
  Overbenutting van de plaatsingsruimte van dierlijke mest in het Zuidelijk Veehouderijgebied : analyse van onzekerheden en mogelijke gevolgen voor de nitraatconcentratie in het bovenste grondwater [Boek]
  Sluis, Sietske van der \ Bruggen, C. van \ Luesink, H. \ Schröder, J. \ Verkerk, H. \ Bleeker, A. \ Grinsven, H. van \ Kruitwagen, S. \ 2017
  Het CBS rapporteert jaarlijks in welke mate de wettelijke plaatsingsruimte voor dierlijke mest in de praktijk is benut (Statline.cbs.nl). Uit de CBS-cijfers blijkt dat gedurende meerdere jaren in een aantal landbouwgebieden, vooral in Zuid-Nederland, ...
  help
  Toestand vis en visserij in de zoete Rijkswateren 2015 [Boek]
  Graaf, M. de \ Boois, I.J. de \ Bos, O.G. \ Griffioen, A.B. \ Keeken, O. van \ Tien, N.S.H. \ Vries, P. de \ Sluis, M.T. van der \ Os-Koomen, E. van \ Wolfshaar, K.E. van de \ Wiegerinck, J.A.M. \ Lohman, M. \ Hoppe, M. van \ Hoek, R. \ Westerink, H.J. \ 2016
  Het rapport “Toestand Vis en Visserij in de Zoete Rijkswateren” bestaat uit drie verschillende delen: Deel I “Trends”, Deel II “Methoden” en Deel III “Data”. In dit rapport (Deel I) worden (i) de trends in commercieel benutte vissoorten per VBC gebie ...
  help
  Dalende bodems, stijgende kosten : mogelijke maatregelen tegen veenbodemdaling in het landelijk en stedelijk gebied : beleidsstudie [Boek]
  Born, G.J. van den \ Kragt, F. \ Henkens, D. \ Rijken, B. \ Bemmel, B. van \ Sluis, S. van der \ Polman, N. \ Bos, E. \ Kuhlman, T. \ Kwakernaak, C. \ Akker, J. van den \ Diogo, V. \ Koomen, E. \ Lange, G. de \ Bakel, J. van \ Brinke, W.B.M. ten \ 2016
  Het doel van deze studie is om bodemdaling, de gevolgen van bodemdaling en het effect van mogelijke maatregelen in de Nederlandse laagveengebieden op een transparante manier in beeld te brengen. Dat doen we voor zowel het landelijk als stedelijk gebi ...
  help
  IJzerrijk drinkwaterslib en verschraling landbouwgronden : proof of principle \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
  Lucassen, E.C.H.E.T. \ Chardon, W.J. \ Dorland, E. \ Sluis, M.L. van der \ Poelen, M.D.M. \ Smolders, A.J.P. \ 2015
  Bij de inrichting van het Natuurnetwerk Nederland en van Natura 2000-gebieden worden op grote schaal landbouwgronden heringericht als soortenrijke natuur. Om op korte termijn fosfaatarme bodemcondities te krijgen wordt op locaties waar de bodem te ri ...
  help
  Toestand vis en visserij in de zoete Rijkswateren : part II: methoden [Boek]
  Sluis, M.T. van der \ Tien, N.S.H. \ Griffioen, A.B. \ Keeken, O.A. van \ Rippen, A.D. \ Wolfshaar, K.E. van de \ 2015
  Het rapport “Toestand Vis en Visserij in de Zoete Rijkswateren” bestaat uit drie delen. Dit rapport (Deel II) is een achtergronddocument waarin de gebruikte monitoringsmethodieken in de verschillende vis-monitoringen in de zoete Rijkswateren in detai ...
  help
  Toestand vis en visserij in de zoete Rijkswateren: 2013 - Deel II: Methoden [Boek]
  Sluis, M.T. van der \ Overzee, H.M.J.. van \ Tien, N.S.H. \ Graaf, M. de \ Griffioen, B. \ Keeken, O.A. van \ Os-Koomen, B. van \ Rippen, A.D. \ Wiegerinck, J.A.M. \ Wolfshaar, K.E. van de \ 2014
  Sinds 2013 worden al deze monitoringprogramma’s jaarlijks in één rapportage gebundeld. Dit rapport bevat de gebruikte methodieken van de verschillende vis-monitoringsprogramma’s in de zoete Rijkswateren
  help
  Toepassing van grasstroken in laanbomen : optimaliseren van de groei laanbomen bij toepassing van grasstroken [Boek]
  Sluis, B.J. van der \ [2014]
  In de teelt van laanbomen worden, met name op de zandgronden, op grote schaal grasstroken toegepast. In de teelt van laanbomen op kleigronden is dit nog zeer beperkt. Onder de kwekers neemt de belangstelling voor deze toepassing steeds meer toe, maar ...
  help
  Innovatieve dijkconcepten in de Zuidwestelijke Delta : kansen voor toepassing en meerwaarde ten opzichte van traditionele dijken in het kader van beleidsondersteuning voor het Deltaprogramma Zuidwestelijke Delta [Boek]
  Tangelder, M. \ Groot, A. \ Sluis, C. van \ Loon-Steensma, J. van \ Ysebaert, T. \ Luttik, J. \ 2013
  In het kader van het Deltaprogramma Zuidwestelijke Delta (DP ZWD) heeft het ministerie van Economische Zaken aan IMARES, Alterra, Wageningen University (Earth System Science Group) en Deltares gevraagd onderzoek uit te voeren naar ‘innovatieve dijkco ...
  help
  Biobouwers als onderdeel van een kansrijke waterveiligheidsstrategie voor Deltaprogramma Waddengebied [Boek]
  Groot, A. de \ Brinkman, B. \ Sluis, C. van \ Fey, F. \ Oost, A. \ Schelfhout, H. \ Smale, A. \ Dijkman, E. \ Scholl, M. \ 2013
  Binnen het Deltaprogramma Waddengebied wordt gezocht naar nieuwe veiligheidsstrategieën in verband met klimaatverandering en zeespiegelstijging. Deze strategieën moeten worden ingepast in het bijzondere ecosysteem van de Wadden. Er bestaan op dit mom ...
  help
  Monitoring door Building with Nature en de Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers: een vergelijking [Boek]
  Sluis, C. van \ Voorbergen, A. \ Ysebaert, T. \ 2013
  De concepten die Ecoshape vanuit het innovatieprogramma Building with Nature (BwN) ontwikkelt en het creëren van Klimaatbuffers door CNK vertonen raakvlakken en Ecoshape en CNK willen het werk aan toekomstige klimaatbuffers verder stroomlijnen en ver ...
  help
  Advies monitoringprogramma Natura 2000-waarden Waddenzee en Deltawateren [Boek]
  Paijmans, A.J. \ Sluis, M.T. van der \ 2013
  Dit rapport geeft een overzicht van het monitoringsplan in het kader van de Vogel- en Habitatrichtlijn (VHR) voor de wateren Oosterschelde, Westerschelde, Veerse Meer, Grevelingen en Waddenzee. Daarbij is de huidige monitoring afgezet tegen de kaders ...
  help
  Inventarisatie van projecten relevant voor MEP Winning Suppletiezand 2014-2017 [Boek]
  Troost, K. \ Sluis, M. van der \ Paijmans, A. \ Asch, M. van \ 2013
  In de Noordzee wordt jaarlijks een grote hoeveelheid zand gewonnen om de Nederlandse kust door middel van suppleties te beschermen tegen overstroming. Voor het winnen van het zand is een vergunning nodig in het kader van de Ontgrondingenwet. MERs die ...
  help
  Peilverandering in de zuidwestelijke delta: effecten op natuurwaarden en aquacultuur [Boek]
  Sluis, C. van \ Kamermans, P. \ 2012
  Deze studie verkent het effect van gedeeltelijk herstel van de getijdendynamiek in het Grevelingenmeer en het Krammer – Volkerak en zeespiegelstijging (80 cm) in de Oosterschelde en Westerschelde op de verspreiding en het areaal van N2000 habitattype ...
  help
  On combining coastal defence and aquaculture : opportunities in the Southwest Delta of the Netherlands [Boek]
  Sluis, C. van \ Ysebaert, T. \ 2012
  In reaction to an extreme flooding event in 1953 in the south-western part of the Netherlands, the Dutch shortened and strengthened their estuarine coastline with dams, dikes and land reclamation. In retrospect, the construction of these large scale ...
  help
  Beoordelingssystematiek beschermde vissoorten van de Grensmaas [Boek]
  Deerenberg, C. \ Machiels, M.A.M. \ Kooten, T. van \ Sluis, M.T. van der \ Paijmans, A.J. \ 2012
  Waterkrachtcentrale Borgharen B.V. heeft het voornemen een waterkrachtcentrale (WKC) aan te leggen en in werking te hebben nabij Natura 2000-gebied Grensmaas en heeft daartoe een vergunning aangevraagd in het kader van de Natuurbeschermingswet. De Ra ...
  help
  Advies ecologisch monitoringsprogramma Noordzee ten behoeve van de kaderrichtlijn marien en de vogel- en habitatrichtlijn [Boek]
  Sluis, M.T. van der \ Paijmans, A.J. \ Heuvel-Greve, M.J. van den \ Schobben, J.H.M. \ 2012
  In de Nederlandse Mariene Strategie zijn de doelen en indicatoren vastgesteld aan de hand waarvan de GMT op het Nederlands Continentaal Plat (NCP) in de Noordzee kan worden getoetst. Als volgende implementatiestap voor de KRM dient medio 2014 een mon ...
  help
  Habitat suitability rules for the shallow coastal zone in The Netherlands : project report [Boek]
  Wolfshaar, K.E. van de \ Glorius, S. \ Sluis, M. van der \ 2009
  Sand nourishment is an essential part of the long term flood defense strategy of the Dutch coast. A distinction can be made between beach nourishments and underwater nourishments. This report concerns underwater nourishments. Nourishments have ecolog ...
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
  << vorige | volgende >>

  Toon 20 50 100 records per pagina

   

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

  U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.