Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Aanwonenden en de herinrichting van ‘hun’ Regge \ H2O online [Artikel]
  Steege, B. ter \ Smit, G. \ 2014
  In dit artikel nemen we u mee op een reis langs de Regge door het dorp Goor. Op deze reis willen we u deelgenoot maken van het proces dat de herinrichting van de Regge door Goor tot een succes heeft gemaakt. We vertellen dit verhaal vanuit het perspe ...
  help
  De klimaatprofessor wordt weer gehoord : Pier Vellinga : hoofdrolspelers \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Smit, R. \ 2014
  Interview met de directeur van het tijdelijk onderzoeksprogramma "Kennis voor Klimaat". De hoogleraar Pier Vellinga ziet een kentering: het klimaatprobleem wordt weer serieus genomen. En wat nog mooier is: steeds meer partijen zien oplossingen en heb ...
  help
  Met een regenton redden we het niet : hemelwateropvang, wat we leren we van België en Duitsland? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Hooijmeijer, M. \ Smit, R. \ 2015
  Extreme neerslag is een van de gevolgen van een veranderend klimaat. Hemelwater lokaal verwerken in plaats van afvoeren via het (overbelaste) riool, kan een slimme optie zijn. In België en in Duitsland worden grondeigenaren hiertoe verplicht en finan ...
  help
  Hoogstandje : Landgoed "Het Laar" weer prachtig na rivierverruiming \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Smit, R. \ 2015
  Meer ruimte voor de Vecht. Dat was het doel van (voormalig) Waterschap Regge en Dinkel. Bij landgoed Het Laar (Ommen) was dit goed te combineren met herstel van historische waarden van het landschap. Het Laarbos heeft na jaren verwaarlozing weer een ...
  help
  Klimaatadaptatie : samen aan de slag [Boek]
  Gastkemper, H. \ Loeffen, M. \ Smit, M.G.J. \ 2017
  Speciale uitgave van Stichting RIONED en Vereniging Stadswerk Nederland. Energiebesparing, duurzame energie en klimaataanpassing zijn aan de ene kant noodzakelijk, maar bieden ook kansen voor vergroening van de openbare ruimte en economische ontwikke ...
  help
  Minder kwetsbaar, minder rampen : hoe Nederlandse kennis de governance van overstromingen in andere landen kan helpen versterken \ Water governance [Artikel]
  Reitsma, R. \ Smit, R. \ Kolen, B. \ Brinke, W. ten \ 2012
  "Steeds weer lees je uitlatingen in de pers als ‘plotseling na een heel lange tijd’, ‘de ernstigste sinds 100 jaar’, etc. Nu is het niet mijn vak om vast te stellen of dit incidenten zijn of dat er sprake is van een trend, maar het is wel opvallend d ...
  help
  Waterplan 's-Hertogenbosch: voor elke wijk een waterstructuurplan [thema stedelijk waterbeheer] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Garthoff, J. \ Zandbrink, F. van \ Smit, T. \ Verhees, E. \ Verwijmeren, F. \ 2009
  Jochem Garthoff, Francis van Zandbrink, Tim Smit, Edwin Verhees en Frank Verwijmeren - Het tweede waterplan van 's-Hertogenbosch 'Op weg naar een klimaatbestendig, robuust en mooi watersysteem in de Groene Delta' is in mei door de gemeente 's-Hertoge ...
  help
  Kenniscoaches: een nieuw fenomeen in de watersector \ Water governance [Artikel]
  Dekker, G. \ Jaarsma, M. \ Smit, T. \ Warns, E. \ 2014
  Een andere aanpak en werkwijze in het beheer van de waterketen? Gemeenten en waterschappen zorgen samen voor het omgaan met water in de bebouwde omgeving. Gemeenten zamelen huishoudelijk en bedrijfsafvalwater in en transporteren dit afvalwater. Water ...
  help
  Juridisch-bestuurlijke evaluatie Ruimte voor de Rivier [Boek]
  Groothuijse, F.A.G. \ Boeve, M.N. \ Broek, G.M. van den \ Keessen, A. \ Rijswick, H.F.M.W. van \ Boer, N. de \ Smit, C. \ 2018
  Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud, Programmabureau Ruimte voor de Rivier heeft het Utrecht Centre for Water Oceans and Sustainability Law van de Universiteit Utrecht verzocht om een juridische-bestuurlijke evaluatie van het programma Ruimt ...
  help
  Kinetics of hydrophobic organic contaminant extraction from sediment by granular activated carbon \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
  Rakowska, M.I. \ Kupryianchyk, D. \ Smit, M.P.J. \ Koelmans, A.A. \ Grotenhuis, J.T.C. \ Rijnaarts, H.H.M. \ 2014
  Ex situ solid phase extraction with granular activated carbon (GAC) is a promising technique to remediate contaminated sediments. The methods' efficiency depends on the rate by which contaminants are transferred from the sediment to the surface of GA ...
  help
  Linked water data for water information management \ 11th International Conference on Hydroinformatics HIC 2014, New York City, [Hoofdstuk uit boek]
  Curry, E. \ Degeler, V. \ Clifford, E. \ Coakley, D. \ Costa, A. \ Andel, S.J. van \ Giesen, N. van de \ Kouroupetroglou, C. \ Messervey, T. \ Mink, J. \ Smit, S. \ 2014
  The management of water consumption is hindered by low general awareness and absence of precise historical and contextual information. Effective and efficiency management of water resources requires a holistic approach considering all the stages of w ...
  help
  Hoogstandje : Daan Roosegaarde versterkt boodschap waterschappen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Smit, R. \ 2015
  Het tijdelijk kunstwerk "Waterlicht" gemaakt met LED-technologie, lenzen en lasers die geprojecteerd worden in zelf geproduceerde waterdamp, was op meerdere plekken te zien. Aanvankelijk achter de Pleijdijk bij Westervoort, later hartje Amsterdam, op ...
  help
  Wim van Vierssen : "Eigenbelang vaak te dominant in de watersector" : hoofdrolspelers \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Smit, R. \ 2015
  De watersector heeft wereldwijd een enorme klus te klaren op weg naar een circulaire economie. Nederland kan daar een rol van betekenis bij spelen. Aldus Wim van Vierssen, directeur van KWR Watercycle Research Institute. Als we maar vaart maken, bete ...
  help
  Minister met de lach en de vlag : Melanie Schultz van Haegen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Smit, R. \ 2015
  Niet teveel regels en wetgeving. Wel met passie Nederland in het buitenland verkopen. Sinds vijf jaar is Melanie Schultz van Haegen bijna geruisloos minister van Infrastructuur en Milieu. Een vraaggesprek met de minister in deze vijftiende aflevering ...
  help
  Normen voor het waterkwaliteitsbeheer: wat kun, mag en moet je er mee? \ H2O online [Artikel]
  Vos, J. \ Smit, E. \ Kalf, D. \ Gylstra, R. \ 2015
  Waterkwaliteitsnormen voor chemische stoffen zijn voor waterbeheerders een belangrijk instrument om diverse taken uit te voeren. Toetsing van waterkwaliteit aan normen lijkt eenvoudig, maar de praktijk is nog niet zo simpel. In dit artikel leggen we ...
  help
  Succes voor de rugstreeppad in Boekelermeer Zuid \ Groen : vakblad voor groen in stad en landschap [Artikel]
  Smit, G. \ 2006
  In 2005 hebben de eerste rugstreeppadden de nieuw ingerichte groenzone in het 200 ha grote bedrijventerrein de Boekelermeer Zuid in gebruik genomen. Sinds de start van de werkzaamheden voor dit bedrijventerrein nabij Alkmaar wordt de ontwikkeling van ...
  help
  Hoe zuinig is de industrie met water? : de quick wins zijn grotendeels voorbij \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Hooimeijer, M. \ Smit, R. \ 2015
  Tot voor kort waren betrekkelijk eenvoudige efficiencymaatregelen genoeg. Nu moet de industrie meer moeite doen om te besparen op watergebruik. Investeren in de nieuwste technieken bijvoorbeeld. De tijd lijkt er rijp voor, zo blijkt uit diverse voorb ...
  help
  Inzicht in de prestatie van watergangen \ H2O online [Artikel]
  Berends, T. \ Buijs, P. \ Smit, C. \ 2016
  De herfst is in aantocht en de maaiboten varen weer uit. Het baggeren en maaien van sloten staat gepland. Dit betekent lang niet altijd dat het ook echt nodig is. Visuele inspecties zijn echter tijdrovend en waterbeheerders willen voorkomen dat water ...
  help
  Geneesmiddelen en waterkwaliteit [Brochure]
  Moermond, C. \ Smit, E. \ Leerdam, R. van \ Aa, M. van der \ Montforts, M. \ 2016
  Geneesmiddelen zijn waardevol voor de volksgezondheid maar de resten van geneesmiddelen kunnen ook risico’s veroorzaken in het milieu. Zo kunnen pijnstillers weefselschade veroorzaken bij vissen, kunnen anticonceptiemiddelen zorgen voor geslachtsvera ...
  help
  PFOA en GenX: van de regen in de drup? \ H2O online [Artikel]
  Smit, E. \ Versteegh, A. \ 2017
  Het RIVM heeft een aantal onderzoeken uitgevoerd om de risico’s van PFOA en de vervangende GenX-technologie in kaart te brengen. PFOA en GenX-stoffen zijn aangetroffen in oppervlaktewater en drinkwaterputten in de buurt van Dordrecht. Bij het drinken ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.