Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Slim vervangen, slim distributienet, slim innoveren \ H2O online [Artikel]
  Nieuwenhuijze, R. van \ Smits, F. \ Jong, K. de \ 2014
  Nederland staat voor een enorme vervangingsopgave voor het drinkwaternet. De vervangingsoperatie moet effectief en efficiënt zijn, en leiden tot een slim en toekomstbestendig net. Bij de vervanging van haar distributienet bundelt Brabant Water de ken ...
  help
  The role of leadership in regional climate change adaptation: a comparison of adaptation practices initiated by governmental and non-governmental actors \ Journal of water and climate change [Wetenschappelijk artikel]
  Meijerink, S. \ Stiller, S. \ Keskitalo, E.C.H. \ Scholten, P. \ Smits, R. \ Lamoen, F. van \ 2015
  This paper aims to better understand the role of leadership in regional climate change adaptation. We first present a framework, which distinguishes five functions of leadership within inter-organizational networks: the connective, enabling, adaptive ...
  help
  Waterplanten in laagveenwateren : een beschrijving van referenties aan de hand van vegetatieopnamen [Boek]
  Veer, R. van 't \ Arts, G.H.P. \ Schaminée, J.H.J. \ Smits, N.A.C. \ 1999
  Ten behoeve van het onderzoek naar de abiotiek en biotiek van laagveenwateren is nagegaan welke planten en plantengemeenschappen kenmerkend zijn voor de verschillende typen wateren in het laagveengebied.
  help
  Relaties tussen diffuse bronnen en waterbodemkwaliteit \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Smallegange, R. \ Smits, J.G.C. \ Rooij, N.M. de \ 1999
  Met behulp van statistische methoden is gezocht naar ruimtelijke relaties tussen de waterbodemkwaliteit en diffuse bronnen van verontreiniging (bijv. kassengebieden, wegen). Het beheersgebied van het Hoogheemraadschap van Delfland is als case gebruik ...
  help
  Afbraak PAK's en PCB's door micro-organismen in een waterbodem : een experiment in situ \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Drossaert, W.M.E. \ Smits, A.J.M. \ 1994
  help
  Een dierentuin in een grondwaterbeschermingsgebied [Thema Waterfabriek Emmen] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Bos, R. \ Smits, A. \ 2002
  Het Noorder Dierenpark in Emmen breidt uit in het grondwaterbeschermingsgebied de Es rond het drinkwaterproductiebedrijf Noordbargeres van Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD); dit gebeurt in nauwe samenwerking met WMD. Uitleg over de planologische ...
  help
  Waterhuishoudkundige maatregelen bij extreme bodemdaling \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Tuinen, E. van \ Beekhuizen, F. \ Smits, F. \ 2004
  Door zoutwinning treedt nabij Veendam extreme komvormige bodemdaling op. Dit heeft grote gevolgen voor de waterhuishouding. De prognoses voor de bodemdaling als gevolg van zoutwinning, ten opzichte van 1993, bedragen in het centrum van het dalingsgeb ...
  help
  Ondersteuning planning en controle bij waterschappen vraagt integrale aanpak [thema automatisering] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Dijk, P. van \ Smits, E. \ Saher, E. von \ Schinkel, L. \ 2005
  Prestatiegericht werken en benchmarking zijn steeds vaker gehoorde termen bij waterschappen. Bij prestatiegericht werken hoort het structureel meten van de prestaties en de inbedding hiervan in de cyclus van planning en controle. Maar wat zijn de pre ...
  help
  Handboek 'Streefbeelden voor stadswateren in Limburg' \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Smits, M. \ Buskens, R. \ 2005
  'Water in de stad is een tot nu toe vergeten onderdeel van de regionale watersystemen' constateerde de Vierde Nota Waterhuishouding. De boodschap was duidelijk. Het water in de stad werd hoog op de agenda geplaatst: waterplannen schoten als paddensto ...
  help
  Peilbeheer met vegetatiestuwen : herinrichting van Putbeek in Limburg \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Dinnesen, R. \ Smits, M. \ 2005
  De Putbeek is een genormaliseerde bovenloop van een terrasbeek in de Limburgse gemeente Echt-Susteren. Op dit moment wordt door middel van schotbalk- en klepstuwen het peil gereguleerd voor de aangrenzende landbouwgronden. Maar voor de Putbeek zijn o ...
  help
  Gebruik van polymeren in filterpersen op de rwzi Amsterdam - Oost \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Kruize, R.R. \ Smits, P. \ Schrijver, J. \ 1986
  help
  Nieuwe statistiek voor extreme neerslag \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Wijngaard, J. \ Kok, M. \ Smits, I. \ Talsma, M. \ 2005
  In dit artikel wordt de nieuwe statistiek van het KNMI voor extreme neerslaghoeveelheden voor De Bilt gepresenteerd. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de oude statistiek zijn dat aanzienlijk meer gegevens zijn meegenomen en dat een andere ...
  help
  Effecten van grondwaterwinningen op maaiveldzakkingen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Grakist, G. \ Smits, M.T.J.H. \ Jansen, H.L. \ 1997
  help
  Relaties tussen milieukwaliteit en landbouwkundig handelen. 2. Processen op perceelsniveau, N \ Actualisering stikstof- en fosfaat-desk-studies [Hoofdstuk uit boek]
  Oenema, O. \ Velthof, G. \ Smits, M.C.J. \ 2000
  Dit onderdeel bevat de detailstudies: de stikstofverliezen door denitrificatie; lachgasemissie; emissie van ammoniak; stikstofmineralisatie; stikstofverliezen naar grond- en oppervlaktewater; stikstofbalans
  help
  Onderzoek naar asbest in Amsterdamse riolen \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
  Smits, P. \ 1999
  help
  Cyclische verjonging van uiterwaarden : een hoogwater- en natuurbeheerstrategie gemodelleerd [thema toekomst rivierengebied] \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
  Baptist, M.J. \ Smits, A.J.M. \ Duel, H. \ 2004
  Met een model is bepaald hoe frequent en over welke oppervlakte de vegetatie moet worden verjongd om zowel de hoogwaterveiligheid te behouden als de biotische diversiteit te vergroten
  help
  Artificial recharge of groundwater [boekbespreking] \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
  Smits, F. \ 2004
  In 1998 is in Amsterdam het derde internationale symposium over kunstmatige infiltratie (TISAR) gehouden. Van de bijdragen zijn artikelen geschreven en gebundeld in een lijvig boekwerk. Geredigeerd door J.H. Peters, een Balkema uitgave (1998)
  help
  Koppeling Duflow - MicroFem \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
  Smits, F.J.C. \ Hemker, C.J. \ 2004
  In dit artikel wordt een methode beschreven om de stromingsmodellen Duflow (voor oppervlaktewater) en MicroFem (voor grondwater) aan elkaar te koppelen
  help
  Maaikorven op het randje \ Tuin en park techniek [Artikel]
  Smits, M. \ 2005
  Schouwpaden vergen aangepaste apparatuur voor het onderhoud. De meest bijzondere zijn de machines voor het maaikorven. Hoe klein de markt ook is, er zijn op dat gebied nog steeds ontwikkelingen
  help
  Een eenvoudige manier om met PEST numerieke grondwatermodellen te kalibreren : de routine 'Multiply' \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
  Smits, F.J.C. \ Biesheuvel, A. \ 2005
  Het model PEST kan problemen geven als er teveel parameters zijn. De auteurs beschrijven Multiply, waarmee op een vermeningvuldigingsfactor voor modelparameters wordt geoptimaliseerd, in plaats van op de parameters in het model zelf. Met PEST en Mult ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.