Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Waterkwaliteit en biodiversiteit in het laagveenlandschap: themanummer OBN Onderzoek Laagveenlandschap \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
  Lamers, L.P.M. \ Geurts, J.G.M. \ Schie, J.M. van \ Dijk, G. van \ Barendregt, A. \ Mettrop, I.S. \ Moria, L. \ Fritz, C. \ Roelofs, J.G.M. \ Smolders, A.J.P. \ Rip, W.J. \ 2018
  Tussen 1960 en 1990 is de kwaliteit van laagveenwateren sterk verslechterd met grote gevolgen voor de biodiversiteit. Gerichte maatregelen hebben veel verbetering opgeleverd, maar in veel gebieden zijn de problemen nog steeds aanzienlijk. Dit artikel ...
  help
  Expansion of invasive species on ombrotrophic bogs: desiccation or high N deposition? \ The journal of applied ecology / British Ecological Society [Artikel]
  Tomassen, H.B.M. \ Smolders, A.J.P. \ Limpens, J. \ 2004
  In many ombrotrophic bog areas the invasion of grass (e.g. Molinia caerulea) and tree (e.g. Betula pubescens) species has become a major problem. The authors investigated whether the invasion of such species is due to high atmospheric nitrogen (N) de ...
  help
  Restoration of acidified and eutrophied rich fens: long-term effects of traditional management and experimental liming \ Ecological engineering : the journal of ecotechnology [Artikel]
  Diggelen, J.M.H. van \ Bense, I.H.M. \ Brouwer, E. \ Limpens, J. \ Schie, J.M.M. \ Smolders, A.J.P. \ Lamers, L.P.M. \ 2015
  Rich fens are known for their high botanical diversity encompassing many endangered species. For decades, several management measures, including mowing and burning, have been applied to maintain a high biodiversity by means of slowing down the natura ...
  help
  Slimme oplossing voor te weinig, te veel en te vuil water \ Water matters : kenniskatern voor waterprofessionals [Artikel]
  Kwakernaak, C. \ Jansen, P. \ Kempen, M. van \ Smolders, F. \ Rheenen, H. van \ 2015
  Klimaatverandering zorgt steeds vaker voor wateroverlast én watertekorten. De vraag rijst: kun je in hetzelfde gebied piekafvoeren tijdelijk bergen én neerslagoverschot vasthouden? En kun je de kwaliteit van het retentiewater verbeteren om mogelijkhe ...
  help
  Topsoil removal in degraded rich fens : can we force an ecosystem reset? \ Ecological engineering : the journal of ecotechnology [Artikel]
  Emsens, W.J. \ Aggenbach, C.J.M. \ Smolders, A.J.P. \ Diggelen, R. van \ 2015
  Global land-use intensification and drainage has altered the biogeochemical properties of many peatlands, and concomitant eutrophication has led to a loss of low-competitive fen species. We investigated the hypothesis that removal of a degraded and e ...
  help
  Zuivering van industrieel afvalwater d.m.v. membraan-processen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Velden, P.M. van der \ Smolders, C.A. \ 1975
  help
  Hergebruik drinkwaterslib beoogt natuurontwikkeling op fosfaatrijke gronden \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
  Dorland, E. \ Fujita, Y. \ Chardon, W.J. \ Smolders, A.J.P. \ Ketelaar, R. \ Jong, A.L. de \ Lucassen, E.C.H.E.T \ 2016
  Natuurbeheerders zitten soms in hun maag met percelen die vanwege hun landbouwkundig verleden een hoge fosfaatlast kennen, omdat dit de ontwikkeling van waardevolle natuur belemmert. Afgraven is duur, uitmijnen tijdrovend, maar wat dan? Kan hergebrui ...
  help
  Woekering van waterplanten in beken tot op de bodem uitgezocht \ H2O online [Artikel]
  Smolders, A. \ Lucassen, E. \ Roelofs, J. \ Kramer-Hoenderboom, A. \ Lenssen, J. \ 2017
  Woekerende waterplanten in stromende wateren zorgen voor veel hoofdbrekens bij waterbeheerders. Ze staan ecologische doelen in de weg en zorgen bovendien voor hoge onderhoudskosten. Een minder productieve vegetatie is dus om meerdere redenen wenselij ...
  help
  Bodemchemisch onderzoek Elsenerveen [Boek]
  Mullekom, M. van \ Smolders, F. \ 2014
  Ecohydrologisch adviesbureau Bell Hullenaar voert in opdracht van de Provincie Overijssel een onderzoek uit naar het ecohydrologisch functioneren en de herstelmogelijkheden van het Elsenerveen, gelegen ten zuiden van Rijssen. Zowel de randzone als he ...
  help
  Standplaatseigenschappen van de Veenmosorchis in Nederland \ De levende natuur [Artikel]
  Dijk, G. van \ Loeb, R. \ Brouwer, E. \ Smolders, A.J.P. \ Eimers, N. \ 2015
  De afgelopen decennia is de Veenmosorchis sterk achteruitgegaan. Van de Veenmosorchis is bekend dat hij op overgangen tussen zure en basische milieus in Veenmosvegetaties staat, maar exacte metingen van standplaatsfactoren waren slechts beperkt besch ...
  help
  Mogelijkheden tot herstel drijvende waterweegbree \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Lucassen, E.C.H.E.T. \ Munckhof, P.J.J. van den \ Smolders, A.J.P. \ Roelofs, J.G.M. \ 2010
  De Habitatrichtlijnsoort drijvende waterweegbree (Luronium natans) komt voor in zwak gebufferde voedselarme vennen en plassen en onder iets voedselrijkere en gebufferde condities in rivieren en beken. Beide leefmilieus zijn de afgelopen decennia ster ...
  help
  Hoe gevoelig is natte natuur voor grondwaterverontreiniging? : op zoek naar sturende processen en factoren \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
  Lamers, L.P.M. \ Smolders, A.J.P. \ Roelofs, J.G.M. \ 1999
  help
  Grote veranderingen in laagveenplassen door de inlaat van Rijnwater \ De levende natuur [Artikel]
  Roelofs, J.G.M. \ Smolders, A.J.P. \ 1993
  help
  Sulfaatverrijkt water als inlaatwater? : de rol van de waterkwaliteit bij maatregelen tegen verdroging \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
  Lamers, L.P.M. \ Smolders, A.J.P. \ Brouwer, E. \ 1996
  help
  IJzerrijk drinkwaterslib en verschraling landbouwgronden : proof of principle \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
  Lucassen, E.C.H.E.T. \ Chardon, W.J. \ Dorland, E. \ Sluis, M.L. van der \ Poelen, M.D.M. \ Smolders, A.J.P. \ 2015
  Bij de inrichting van het Natuurnetwerk Nederland en van Natura 2000-gebieden worden op grote schaal landbouwgronden heringericht als soortenrijke natuur. Om op korte termijn fosfaatarme bodemcondities te krijgen wordt op locaties waar de bodem te ri ...
  help
  De effecten van verhoogde sulfaatgehalten op grondwatergevoede ecosystemen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Lucassen, E.C.H.E.T. \ Smolders, A.J.P. \ Roelofs, J.G.M. \ 2000
  Effecten van sulfaat in het grondwater op elzenbroekbossen in Limburg: pyrietaccumulatie en verhoogde verdrogings- en verzuringsgevoeligheid; sulfaatreductie en interne fosfaatmobilisatie (interne eutrofiëring) bij stagnerende hoge waterstanden. De c ...
  help
  Biologische defosfatering onder denitrificerende condities \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Loosdrecht, M.C.M. van \ Kuba, T. \ Smolders, G.J.F. \ 1992
  help
  Waterpeilregulatie in broekbossen: bron van aanhoudende zorg \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Smolders, A.J.P. \ Lucassen, E.C.H.E.T. \ Roelofs, J.G.M. \ 2003
  Veel elzenbroekbossen hebben sterk te leiden van verdroging als gevolg van de sterk gedaalde grondwaterstand in de omgeving. Hierdoor is het oppervlak aan broekbos dat nog door kwelwater wordt beïnvloed, sterk afgenomen. Maatregelen om deze verdrogin ...
  help
  De rol van slibophoping bij eutrofiëring in stagnante ondiepe oeverstroken \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Boedeltje, G. \ Smolders, A.J.P. \ Duijn, P. \ 2004
  Slibophoping is één van de problemen die zich voordoen in ondiepe waterzones achter vooroeververdedigingen langs kanalen en meren. In het bijzonder in oeverzones met stilstaand water vormen zich bovendien kroosdekken die de aquatische biodiversiteit ...
  help
  Fosfaat als adder onder het gras bij 'nieuwe natte natuur' \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Lamers, L.P.M. \ Lucassen, E.C.H.E.T. \ Smolders, A.J.P. \ 2005
  Vrijwel overal zijn ze al van een afstand herkenbaar, gebieden waar voormalige landbouwgrond omgevormd wordt tot natte natuur, al dan niet gecombineerd met een waterbergingsfunctie. Pitrus tiert meestal welig en algen bedekken het water. Het streefbe ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.