Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Thema water \ Kennis online : Wageningen UR-onderzoek voor LNV [Artikel]
  Terwisscha, C. \ Sneekes, A. \ Foeken, E. \ 2012
  Deze bijdrage van Kennis-online bevat (o.a.) de artikelen "We moeten leren leven met zout"; "Iedere regio zijn eigen wateropvang"; Deltaplan voor Bangladesh"; "Milieuvriendelijker visteelt in Egypte"; "Ballastwater zonder kwallen"; Weinig plastic in ...
  help
  Hoog fosfaatgehalte in rwzi-effluenten voorspelt remming van algengroei \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Foekema, E. \ Sneekes, A. \ Graansma, J. \ 2006
  Biologische testen met bijvoorbeeld watervlooien, bacteriën en algen worden regelmatig ingezet om het milieurisico van effluenten van rioolwaterzuiveringsinstallaties te beoordelen. Vooral de algentest blijkt gevoelig voor deze effluenten, zonder dat ...
  help
  De invloed van moerassystemen op de milieukwaliteit van rwzi effluent en aanbevelingen tot optimalisering [Boek]
  Roex, E. \ Foekema, E. \ Sneekes, A. \ Koelemij, E. \ Atsoi, M.T. \ Hoornsman, G. \ Bakker, A. \ Murk, T. \ Berg, H. van de \ 2012
  In het project WIPE (Waterharmonica Improving Purification Effectiveness) is onderzocht wat het effect van een zuiveringsmoeras (waterharmonica) op de kwaliteit van RWZI-effluent is, met als uiteindelijk doel aanbevelingen te formuleren hoe de inrich ...
  help
  Resultaten van het Rijkswaterstaat JAMP 2017 monitoringsprogramma van milieukritische stoffen in schelpdieren [Boek]
  Sneekes, A.C. \ Barneveld, E. van \ 2018
  In opdracht van Rijkswaterstaat zijn door Wageningen Marine Research werkzaamheden uitgevoerd in het kader van het Joint Assessment and Monitoring Program van OSPAR. In dit project, gebaseerd op het door RWS aangeleverde werkdocument “Monitoring chem ...
  help
  Actieve biologische Monitoring Zoete Rijkswateren: microverontreiniging in zoetwatermosselen 2017 [Boek]
  Sneekes, A.C. \ Barneveld, E. van \ 2018
  In het kader van de Monitoring chemische stoffen in Zoetwatermosselen is in 2017 de actieve biologische monitoring (ABM) uitgevoerd in zes zoete Rijkswateren. Op de referentielocatie Zeughoek zijn Quaggamosselen verzameld. Deze mosselen zijn, na verw ...
  help
  Actieve biologische Monitoring Zoete Rijkswateren: microverontreinigingen in zoetwatermosselen 2016 [Boek]
  Sneekes, A.C. \ Tjon Atsoi, M. \ 2017
  In het kader van de Monitoring chemische stoffen in Zoetwatermosselen is in 2016 de actieve biologische monitoring (ABM) uitgevoerd in zes zoete Rijkswateren. In dit rapport worden de analyseresultaten van het monitoringprogramma 2016 gerapporteerd. ...
  help
  Resultaten van het Rijkswaterstaat JAMP 2016 monitoringsprogramma van milieukritische stoffen in schelpdieren [Boek]
  Sneekes, A.C. \ Tjon Atsoi, M. \ 2017
  In opdracht van Rijkswaterstaat zijn door Wageningen Marine Research werkzaamheden uitgevoerd in het kader van het Joint Assessment and Monitoring Program van de OSPARCOM. In dit project, gebaseerd op het door RWS aangeleverde werkdocument “Monitorin ...
  help
  Technieken en toepasbaarheid voor de sanering van dioxines en TBT in het Noordzeekanaal : fase 1 [Boek]
  Sneekes, A.C. \ Kwadijk, C. \ Kotterman, M. \ Koelmans, A.A. \ 2017
  In dit rapport zijn in de literatuur beschreven saneringstechnieken gescreend voor een mogelijke toepasbaarheid voor de sanering van dioxines en TBT vervuild sediment in het Noordzeekanaal.
  help
  Resultaten PAK-metaboliet van het Rijkswaterstaat JAMP monitoringsprogramma 2015 t/m 2017 van bot (Platichthys flesus L.) : gehalten aan 1-hydroxypyreen in galweefsel van vrouwelijk botten [Boek]
  Sneekes, A.C. \ Tjon-Atsoi, M. \ Barneveld, E. van \ 2019
  De in dit rapport beschreven werkzaamheden zijn door Wageningen Marine Research uitgevoerd op basis van een opdracht van Rijkswaterstaat in het kader van het Joint Assessment and Monitoring Program (JAMP) van de OSPARCOM. De opdracht is gebaseerd op ...
  help
  Resultaten van het Rijkswaterstaat JAMP 2017 monitoringsprogramma van bot (Platichthys flesus L.) : biologische en chemische gegevens van JAMP Bot [Boek]
  Sneekes, A.C. \ Barneveld, E. van \ 2019
  In opdracht van Rijkswaterstaat zijn in 2017 door Wageningen Marine Research werkzaamheden uitgevoerd in het kader van het Joint Assessment and Monitoring Program van de OSPARCOM. De werkzaamheden betreffen het vangen van botten ten behoeve van de va ...
  help
  Gehalten organotin en effecten bij de Gewone Alikruik, de Gevlochten Fuikhoorn en de Purperslak langs de Nederlandse kust in 2017 : biologische gegevens van Mariene slak [Boek]
  Sneekes, A.C. \ 2018
  Sinds 2005 analyseert Wageningen Marine Research (WMR; voorheen IMARES) in opdracht van Rijkswaterstaat het voorkomen van intersex bij de Gewone Alikruiken (Littorina littorea) die op vaste locaties langs de Nederlandse kust verzameld worden. Het doe ...
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.