Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Naar een gedragen invulling van het natuurnetwerk in Bodegraven-Noord : advies van agrarische natuurvereniging De Parmey en LTO Noord afdeling Bodegraven e.o. Paul Terwan [Boek]
  Terwan, P. \ Verheul, J. \ Kastelein, J. \ Kemp, T. \ 2018
  Dit advies is het resultaat van een verkenning naar alternatieven – ten opzichte van het schetsontwerp van 2016 – voor de invulling van de natuuropgave in Bodegraven-Noord. Daarbij zijn de natuurdoelen (in kwalitatieve zin) gerespecteerd en is gezoch ...
  help
  Weidevogels, graslandgebruik en waterpeilen : tien jaar onderzoek in Waterland \ Landinrichting : tijdschrift voor inrichting en beheer van het landelijk gebied [Artikel]
  Terwan, P. \ Guldemond, A. \ Sosa Romero, M. \ 1994
  help
  Emissies van de Zeeuwse landbouw naar het oppervlaktewater nu en straks : berekeningen en verslag van de workshop [Boek]
  Kuik, J.A.M. van \ Terwan, P. \ Biewinga, E.E. \ Klaver, K. \ Centrum voor Landbouw en Milieu \ 1999
  help
  Weidevogels, grondgebruik en waterpeil in Waterland 1982 - 1991 [Boek]
  Sosa Romero, M.C. \ Guldemond, J.A. \ Terwan, P. \ 1993
  CLM onderzoek waterbeheer en vogelstand
  help
  Duurzame exploitatie van schaapskooien in Eemland en Arkemheen [Boek]
  Terwan, P. \ 2005
  Haalbaarheidstudie in opdracht van het Waterschap Vallei en Eem. In hoofdstukken de volgende onderdelen: Beschouwing over de rol van schapenbegrazing in het dijkbeheer en natuurbeheer. Beschrijving van de huidige en toekomstige vraag naar schapenbegr ...
  help
  Evaluatie van het beheerplan natuurvriendelijke oevers in Midden-Delfland [Boek]
  Terwan, P. \ 2008
  In het kader van de Reconstructie zijn er in Midden-Delfland 50 km natuurvriendelijke oevers aangelegd. Omdat het beheerplan in 2008 afloopt en de onderhoudsafspraken moeten worden vernieuwd, heeft Delfland het onderhoud van de oevers laten evalueren ...
  help
  Samenwerkingsverband Waterland : activiteitenverslag 1999-2004 [Boek]
  Terwan, P. \ Visbeen, F. \ 2005
  In het Samenwerkingsverband Waterland (SVW) werken boeren en natuurbeschermers al meer dan 20 jaar aan agrarisch natuur- en milieubeheer. Coördineerde het SVW aanvankelijk ook de praktijk van weidevogelbescherming en slootkantenbeheer, sinds de opric ...
  help
  Elektronische detectie van weidevogellegsels : praktijkervaringen in Waterland 1994-1999 [Boek]
  Terwan, P. \ Parmentier, F. \ Gier, H. de \ 2000
  Waterland is een zeer open en weidevogelrijk veenweidegebied tussen Amsterdam, Zaanstad, Purmerend en IJsselmeer. Een deel van de vogels broedt in reservaten, een deel op boerenland. De afgelopen 20 jaar heeft de bescherming van weidevogels op boeren ...
  help
  Waterland op weg naar de 21e eeuw : verkenning van meningen en een voorstel voor visievorming [Boek]
  Terwan, P. \ Guldemond, A. \ 1998
  We beginnen het plan met een overzicht van enkele bestaande toekomstvisies voor Waterland (hoofdstuk 2). Daarna schetsen we de resultaten van de discussies over Waterland, inclusief de ideeën en wensen van het Samenwerkingsverband (hoofdstuk 3). Verv ...
  help
  Een internationale beschermingstitel voor Waterland? : kansen en beperkingen van aanwijzing als internationaal ‘erkend’ beschermingsgebied [Boek]
  Terwan, P. \ 2000
  In de loop der jaren is het veenweidegebied Waterland bestempeld met vele gebieds- en beleidscategorieën: Nationaal Landschap(spark), Relatienotagebied, Waardevol Cultuurlandschap, Stiltegebied, Milieubeschermingsgebied, etc. Die stempels brachten so ...
  help
  Water in Waterland : feiten en meningen over waterpeilen en waterberging en voorstellen voor toekomstig beleid [Boek]
  Terwan, P. \ Guldemond, A. \ Menkveld, W. \ 2000
  De discussies over waterbeheer in de veenweidegebieden van het Noord-Hollands Midden zijn grofweg in te delen in twee centrale thema’s: 1. De waterpeilendiscussie, die recentelijk vooral wordt gevoerd vanuit de wens tot behoud van het veenpakket en t ...
  help
  Een vereniging voor agrarisch natuurbeheer in Waterland : voorstudie [Boek]
  Edel, B.H.W. \ Gier, H.W. de \ Terwan, P. \ 1995
  Waterland, een landbouwgebied tussen Amsterdam en Purmerend, is rijk aan natuur en daarom aangewezen als Waardevol Cultuurlandschap. Veel boeren spannen zich al in voor natuurbeheer, maar vooral op individuele basis. Dit rapport verkent de mogelijkhe ...
  help
  Gevolgen van het uitrijverbod dierlijke mest voor Waterland : effekten op landbouw, milieu en natuur in een veenweidegebied [Boek]
  Terwan, P. \ Laarhoven, W.H.M.M. van \ 1987
  In dit rapport zijn de volgende vragen, centraal gesteld: 1. Wat is de huidige bemestingspraktijk in Waterland? 2. Welke verschuivingen brengt een uitrijverbod teweeg in deze bemestingspraktijk? 3. Wat zijn daarvan de gevolgen voor landbouw, milieu e ...
  help
  Mest in Waterland : naar een optimaal gebruik van mest in een veenweidegebied [Boek]
  Joosten, Leo \ Terwan, P. \ 1990
  Vanuit de invalshoek van natuur- en landschapsbescherming wordt de mestproblematiek in Waterland geanalyseerd, aan de hand waarvan aanbevelingen volgen.
  help
  Beloning van agrarische natuur in Waterland [Boek] - 1e dr.
  Steege, Margreet ter \ Terwan, P. \ Buys, Jan \ Klaver, Kees \ 1996
  Het beschikbare geld voor natuurbeheer door boeren in het veenweidegebied Waterland, ten noorden van Amsterdam, moet zinvol worden besteed. Dit rapport beschrijft zes varianten voor het belonen van weidevogelbescherming. Voorts komt het belonen van o ...
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.