Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Nederlandse watersector verbetert Roemeense drinkwatervoorziening : kleine waterbedrijven worden regionale operators [thema drinkwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Velde, R. van der \ Galestien, H. \ Sandstra, J. \ 2006
  In Roemenië helpen Spaans Babcock en Witteveen+Bos een lokaal waterbedrijf met het op orde brengen van de drinkwatervoorziening. Het project wordt uitgevoerd in het kader van het PSO-programma van het agentschap EVD van Economische Zaken met als bedo ...
  help
  Zoetwater exoten in Nederland : aanwinst of verstoring? : [themanummer immigratie] \ De levende natuur [Artikel]
  Brink, F.W.B. van den \ Velde, G. van der \ 1998
  help
  De visgemeenschap van een laaglandbeek in relatie tot de beekmorfologie en verstuwing \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
  Dorenbosch, M. \ Crombaghs, B.H.J.M. \ Velde, G. van der \ 2000
  Onderzoek in de Oostrumse beek die van oudsher een sterk meanderend karakter had. Nu heeft deze beek een genormaliseerd en een natuurlijk deel waardoor er verschillende beekmilieus te onderscheiden zijn. Het voorkomen van vissoorten vertoont een corr ...
  help
  Anatomy of extraordinary rainfall and flash flood in a Dutch lowland catchment \ Hydrology and earth system sciences [Artikel]
  Brauer, C.C. \ Teuling, R. \ Overeem, A. \ Velde, Y. van der \ Hazenberg, P. \ Warmerdam, P.M.M. \ Uijlenhoet, R. \ 2011
  On 26 August 2010 the eastern part of The Netherlands and the bordering part of Germany were struck by a series of rainfall events lasting for more than a day. Over an area of 740 km2 more than 120 mm of rainfall were observed in 24 h. This extreme e ...
  help
  Quantifying water and salt fluxes in a lowland polder catchment dominated by boil seepage: a probabilistic end-member mixing approach \ Hydrology and earth system sciences [Wetenschappelijk artikel]
  Louw, P.G.B. \ Velde, Y. van der \ Zee, S.E.A.T.M. van der \ 2011
  Upward saline groundwater seepage is leading to surface water salinization of deep lying polders in the Netherlands. Identifying measures to reduce the salt content requires a thorough understanding and quantification of the dominant sources of water ...
  help
  Kasza: design of a closed water system for the greenhouse horticulture \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
  Velde, R.T. van der \ Voogt, W. \ Pickhardt, P.W. \ 2008
  The need for a closed and sustainable water system in greenhouse areas is stimulated by the implementation in the Netherlands of the European Framework Directive. The Dutch national project Kasza: Design of a Closed Water System for the Greenhouse Ho ...
  help
  Risicobeoordeling en uitzetcriteria voor de uitheemse quaggamossel (Dreissena rostriformis bugensis) in Nederland [Boek]
  Hoop, L. de \ Bruijs, M.C.M. \ Collas, F.P.L. \ Dionisio Pires, L.M. \ Dorenbosch, M. \ Gittenberger, A. \ Matthews, J. \ Kleef, H.H. van \ Velde, G. van der \ Vonk, J.A. \ Leuven, R.S.E.W. \ 2015
  Het doel van dit project is drieledig, namelijk 1) het uitvoeren van een risicobeoordeling van de quaggamossel in Nederland, 2) het opstellen van een protocol met beoordelingscriteria voor ontheffingsverzoeken ingevolge de Ffw voor het uitzetten van ...
  help
  Asset Management als afwegingsmethodiek bij clustering pompstations Salland [Thema: drinkwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Horn, P. van den \ Tienhoven, P. \ Velde, J. van der \ 2001
  Uitleg over de methodiek van Total Asset Management (TAM) die gebruikt is voor een studie naar mogelijke varianten voor een optimale toekomstige drinkwaterinfrastructuur (winning, zuivering, berging, transport) in Salland. TAM is vertaald naar een ge ...
  help
  Unieke controle van drinkwaterleiding uitgevoerd : draadloze inspectie biedt nieuwe perspectiven voor het leidingbeheer \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Riemersma, M. \ Velde, J. van der \ Teeninga, J. \ Bouma, T. \ 2004
  Vitens, DHV Water en leidinginspectiebedrijf Vantase NDT hebben afgelopen zomer een draadloze inspectie uitgevoerd in een drinkwaterleiding. Hiermee is een leidinginspectie ontwikkeld die niet destructief is en ingepast kan worden in de reguliere bed ...
  help
  Een betere ecologische waterkwaliteit in de stad met verbeterd gescheiden rioolstelsels? \ H2O online [Artikel]
  Hoijtink, R. \ Heukelum, M. van \ Peeters, E. \ Velde, R. van der \ 2016
  Leiden verbeterd gescheiden rioolstelsels tot een betere ecologische waterkwaliteit in stedelijk gebied dan de traditionele gescheiden stelsels? Dit is de centrale vraag uit één van de deelonderzoeken van de proeftuin ‘Anders omgaan met VGS’ van STOW ...
  help
  Nieuwe impuls voor Europees waterbeleid [special water] \ Milieu : opinieblad van de Vereniging van Milieuprofessionals [Artikel]
  Widerberg, O. \ Klaassens, E. \ Velde, I. van de \ 2012
  De Europese Kaderrichtlijn Water schrijft voor dat de ecologische en chemische toestand van de binnenlandse wateren in 2015 goed moet zijn. Het lijkt erop dat veel lidstaten deze doelstelling niet zullen halen. Daarom wil de Europese Commissie eind 2 ...
  help
  Afkoppelen van verharde oppervlakken in strijd met grondwaterbescherming? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Klein, J. \ Velde, R. van der \ Doornbos, A. \ 1999
  Voor een woonwijk in Hengelo (Hengelose Es) is onderzocht in hoeverre een verbeterd gescheiden rioolstelsel, in combinatie met afvoer van regenwater en drainagewater naar een retentievijver, een bedreiging vormt voor de grondwaterkwaliteit in het gro ...
  help
  Duurzaam waterbeheer VINEX - Hengelo; wel wadi's, geen huishoudwater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Velde, R. van der \ Driessen, J. \ Kwakkel, J. \ 1999
  Voor de VINEX-locatie Vossenbelt, deelplan Het Broek, in Hengelo, zijn doelstellingen geformuleerd en is onderzoek gedaan naar duurzaam stedelijk waterbeheer. Wadi's voor de afvoer van hemelwater dragen bij aan duurzaam waterbeheer en passen bij het ...
  help
  Speuren naar (xeno)oestrogene sporen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Belfroid, A.C. \ Voogt, P. de \ Velde, E.G. van der \ 2000
  Resultaten van een orienterend onderzoek naar het voorkomen van hormoonontregelaars in oppervlaktewater en stedelijk en industrieel afvalwater in Nederland. Onderzocht werd op oestrogene hormonen en xeno-oestrogenen (ftalaten; bisfenol-A; NPEO en NP)
  help
  Drinkwatergebruik in Flevoland in 2030 \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Wolfswinkel, R. van \ Velde, R. van der \ Hermans, P. \ 2000
  Waterbesparingsscenario's om een extra drinkwaterbesparing te bereiken van 10% in 2030 in de provincie Flevoland. Centraal geleverd huishoudwater in nieuwbouwprojecten bleek het meest haalbaar. In een tabel de geprognosticeerde besparing van drinkwat ...
  help
  Schepnet versus elektrisch net : een vergelijking tussen twee vismethoden \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
  Dorenbosch, M. \ Velde, G. van der \ Crombaghs, B.H.J.M. \ 2000
  Een beschrijving van het proefgebied en de bemonsteringsmethode. Het meest complete onderzoek van het visbestand werd verkregen door het combineren van de resultaten van beide methoden
  help
  Grondwaterplan Hengelo: van overlast naar actief beheer [thema duurzaam waterbeheer] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Oosterhoff, C. \ Bell, J. \ Velde, R. van der \ 2001
  Beschrijving van de problemen in de stedelijke waterhuishouding van Hengelo (Overijssel): door vermindering van industriële en drinkwaterwinningen treedt ernstige grondwateroverlast op, en de rwzi wordt te zwaar belast met dun water. Met een grondwat ...
  help
  Reacties op [2] artikelen [over] vuilinsluitend gemengd rioolstelsel \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Vos, L. \ Zuidervliet, J. \ Velde, R.S. van der \ 1992
  help
  Natuurontwikkeling in uiterwaarden door verhoging rivierdynamiek? \ De levende natuur [Artikel]
  Brink, F. van den \ Klink, A.G. \ Velde, G. van der \ 1993
  help
  Vuiluitworpreductie rioolstelsel Boxtel : een doordacht verbeteringsplan \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Velde, R.S. van der \ Sluis, C.M. \ Koelink, G.H.J. \ 1993
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.