Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Beheer en inrichting van mergelgroeves en rotsen [Boek]
  Nijssen, Martijn \ Scherpenisse, Miriam \ Verbeek, Peter \ Crombaghs, Ben \ Possen, Boy \ Rijsselt, Erik van \ Mars, Hans de \ 2016
  De Limburgse mergelgroeves en rotsen herbergen een grote diversiteit aan planten- en diersoorten. Veel van deze soorten zijn in Nederland zeldzaam en beperkt tot Zuid-Limburg en een aantal habitattypen en diersoorten staat op de Europese habitatricht ...
  help
  Veldgids [Boek]
  Strijkstra, Roel \ Heijden, Edwin van der \ Kampinga, Greetje \ Verbeek, Steven \ Schut, Jasper \ Hezel, Roy van \ Boer, Jan Willem de \ Oosten, Harold van \ Beukema, Roelf \ Meer, Menno van der \ 2016
  In deze veldgids staat een grote hoeveelheid informatie die aangeeft op welke manier het waterschap het beste beheer- en onderhoudswerk kan uitvoeren in lijn met de Flora- en faunawet. De gids is zo veel mogelijk praktijkgericht en helpt bij het herk ...
  help
  Klein glaskroos terug in Limburg \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
  Verbeek, P.J.M. \ Munckhof, P. van den \ 2008
  Vanaf 1989 zijn door de twaalf Provinciale Landschappen honderden natuurherstelprojecten uitgevoerd in het kader van de subsidieregeling Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit (OBN), waarvan de uitvoeringsregeling "effectgerichte maatrgelen in bossen ...
  help
  Weinig echt nieuws in interessant boek over waterbeheer \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Verbeek, J. \ 2010
  Het boek 'Alternative water management and self-sufficient water supplies' behandelt in 9 hoofdstukken technologische alternatieven voor duurzaam waterbeheer in urbane gebieden. De alternatieven worden onderbouwd met in totaal 15 casussen verspreid o ...
  help
  Verdeling van lucht en water over een membraanmodule [Thema: drinkwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Verbeek, J. \ Hoogeveen, P. \ Futselaar, H. \ Dijk, J. van \ 2001
  Bij de TU Delft wordt onderzoek gedaan naar gecombineerde lucht-water-spoeling bij membraanfiltratie (AirFlush) als methode voor het reinigen van de membranen. In een proefinstallatie is onderzocht welke processen bepalend zijn voor een gelijkmatige ...
  help
  Water voor het Westland: capillaire nanofiltratie voor de behandeling van oppervlaktewater [thema drinkwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Heijnen, G. \ Verbeek, J. \ Aeijelts Averink, C. \ Moel, P. de \ 2002
  In deze studie is de technische en economische haalbaarheid van kleinschalige inzet van capillaire nanofiltratie onderzocht bij de behandeling van slootwater tot gietwater voor de glastuinbouw. Daarnaast zijn verrassende resultaten bereikt bij het pi ...
  help
  Systeemanalyse biedt concrete handvatten voor beheer na herinrichting beeksysteem \ H2O online [Artikel]
  Schep, S. \ Hidding, B. \ Verbeek, S. \ 2017
  Eind 2014 is de herinrichting van de bovenlopen van het Peizerdiep afgerond. Deze studie laat zien dat een systeemanalyse kan zorgen voor een goed onderbouwd en communiceerbaar verhaal rondom doelen, maatregelen, beheer en monitoring. Verder tonen we ...
  help
  Watersysteemanalyse met ecologische sleutelfactoren, dé basis voor effectief waterbeheer \ H2O online [Artikel]
  Verbeek, S. \ 2016
  Een beschrijving van de toestand van een watersysteem zegt weinig over waaróm de toestand is zoals deze is. Een breed onderzoek naar de sturende factoren in een gebied levert inzicht in óf en hoe sterk deze factoren de waterkwaliteit beïnvloeden. Met ...
  help
  Wetland Restoration: from polder to Tidal Marsh : hydrodynamica! and morphological changes in the Sieperdaschor (SW Netherlands) after breaching of the sea wall in 1990 [Boek]
  Sánchez Leal, R.F. \ Storm, K. \ Verbeek, H. \ 1998
  After a non repaired breach in the Selenapolder closing dike (SW Netherlands), a new tidal wetland has been reverted out from a farmer polder (Sieperdaschor). Since depoldering along the Westerschelde estuary is a topic of discussion, the development ...
  help
  Integraal waterbeheer tussen ongestoorde sturing & ongestuurde storing [Proefschrift]
  Verbeek, M. \ 1997
  help
  Slibverbrandingsinstallatie Dordrecht, een technische uitdaging \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Marvelde, J.H.B. te \ Lans, W.C. van der \ Verbeek, E. \ 1994
  help
  Slibverbrandingsinstallatie Dordrecht : opzet, planning en uitvoering \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Breukelen, H.H. van \ Verbeek, E. \ Kamp, A.J. \ 1994
  help
  Ecological key factors : a method for setting realistic goals and implementing cost-effective measures for the improvement of ecological water quality [Boek]
  Mellor, Holly \ Verbeek, Steven \ Wijngaart, Tessa van de \ 2017
  This report gives the reader an introduction to the method of so-called Ecological Key Factors for stagnant and flowing waters. This method was developed by the Foundation of Applied Water Research STOWA, in order to give the Dutch regional water aut ...
  help
  Herstel van flora en fauna in het Haeselaarsbroek na herinrichting \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
  Verbeek, P.J.M. \ Scherpenisse - Gutter, M.C. \ 2005
  In 1996 heeft de gemeente Echt herstelmaatregelen in het Haeselaarsbroek uitgevoerd. Dit artikel beschrijft de ontwikkelingen van flora en fauna van dit bijzondere natte natuurgebied na het uitvoeren van deze maatregelen. Vanaf 1999 zijn er 26 Rode l ...
  help
  Vegetatiekartering, inventarisatie najaarslibellen en beheersadviezen van dertien vennen in 1997. Deel. 1: Winkelsven-west (Kampina), Zandbergsven-20 (Kampina), Staalbergven (Oisterwijk), Achterste Goorven (Oisterwijk), Bankven (Goirle), Zwartven (Hooge Mierde), Pannegoorven (Cartierheide) / [Boek]
  Verbeek, P.J.M. \ Goeij, S. de \ 1998
  In opdracht van het waterschap de Dommel is in de nzvomer van 1997 de vegetatie van 13 vennen geïnventariseerd. Het doel van dit onderzoek was een inventarisatie van de vegetatie en deze gegevens op een zodanige wljze vastleggen, dat dit onderzoek al ...
  help
  Waterplanten in de Grensmaas 1996 : inventarisatie en standplaatskarakterisering \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
  Verbeek, P.J.M. \ Geilen, N. \ 1997
  help
  Effecten van thermische opslagsystemen : berekeningen en metingen \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
  Buik, N. \ Willemsen, A. \ Verbeek, C.M.J. \ 2003
  help
  MCA Verondiepen: multicriteria-instrument voor locatiekeuze en inrichting bij het verondiepen van diepe plassen \ H2O online [Artikel]
  Lange, H.J. de \ Gylstra, R. \ Huijsmans, T. \ Nusselein, T. \ Verbeek, S. \ 2014
  Het nuttig toepassen van grond of baggerspecie kan als kans worden gezien in gebiedsontwikkeling of natuurontwikkeling in en rond een diepe plas. Om een optimale keuze voor inrichting en functie te kunnen maken, moeten verschillende aspecten worden a ...
  help
  'Kijk eens wat vaker onder de graszode' \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Faber, J. \ Dijk, M. van \ Verbeek, I. \ Eekeren, N. van \ Wösten, J.H.M. \ 2013
  Kan de bodem negatieve gevolgen van klimaatverandering opvangen? Wat is de invloed van duurzaam bodembeheer op de vochthuishouding in de bodem? Hoe kan het functioneren van de bodem worden geoptimaliseerd om te anticiperen op droge of natte periodes? ...
  help
  De biotoop van de Kempense heidelibel (Sympetrum depressiusculum (Selys)) in Noordwest-Europa en zijn toekomst in Nederland. \ Brachytron : tijdschrift van de Nederlandse Vereniging voor Libellenstudie [Artikel]
  Verbeek, P.J.M. \ 1999
  In Nederland is de Kempense heidelibel op ongeveer vijftien plaatsen waargenomen die vrijwel alle gelegen zijn in Noord-Brabant. Dit artikel tracht een analyse te geven van de biizondere omstandigheden van de biotoop en probeert tevens aan te geven h ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.