Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Afbakening van het topsysteem voor de kartering van de reactiviteit van de Nederlandse ondergrond [Boek]
  Vermeulen, J.S.A. \ 2005
  TNO heeft een nieuw karteringsprogramma 2005-2008 samengesteld. Het project KWALKAR is een onderdeel van dit programma en heeft als doel het karteren van de reactiviteit van het topsysteem van Nederland. De methodiek omvat de nadere definitie van het ...
  help
  Data-assmiliation of hydro-meteorological model input and hydraulic parameters for flood forecasting in the River Rhine \ Floods, from defence to management : symposium proceedings : proceedings of the 3rd international symposium on flood defence, Nijmegen, The Netherlands, 25-27 May, 2005 [Hoofdstuk uit boek]
  Havinga, F.J. \ Vermeulen, C.J.M. \ Hammer, M. \ 2006
  In case of river floods, an early and precise flood forecasting is essential for decision making with regard to flood management. Data assimilation can be useful for improving the existing flood forecasting models in terms of forecasting lead-time an ...
  help
  On-line flood mapping using spaceborne SAR-images, waterlevel deduction techniquese and GIS-based flooding models in the river Rhine \ Floods, from defence to management : symposium proceedings : proceedings of the 3rd international symposium on flood defence, Nijmegen, The Netherlands, 25-27 May, 2005 [Hoofdstuk uit boek]
  Huizinga, H.J. \ Barneveld, H.J. \ Vermeulen, C.J.M. \ 2006
  In case of river floods, an early and precise flood forecasting is essential for decision making with regard to flood management. Deduction and use of hydraulic parameters (e.g. water levels, flooding-areas) from satellite-images may improve real-tim ...
  help
  Inverse modelling of groundwater flow using model reduction \ Calibration and reliability in groundwater modelling : from uncertainty to decision making [Hoofdstuk uit boek]
  Vermeulen, P.T.M. \ Heemink, W. \ 2006
  This paper describes a reduced model for groundwater flow that reduces the computational burden necessary for inverse modelling. The formulation follows from a projection of the original groundwater flow equation upon a set of basis vectors (i.e. pat ...
  help
  Meegroeien met de zee : naar een veerkrachtige kustzone [Boek]
  Helmer, W. \ Vellinga, P. \ Litjens, G. \ Vermeulen, W. \ [ca. 1996]
  help
  Flood early warning system [Boek]
  Vermeulen, C.J.M. \ 1990
  help
  Debietbepaling uit HADCP metingen met de WUR-methode [Boek]
  Buschman, F.A. \ Hoitink, A.J.F. \ Sassi, M. \ Vermeulen, B. \ 2010
  help
  Samenwerking Duphar en Amstel- en Gooiland \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Panne, W. van der \ Vermeulen, T.A.G. \ 1983
  De zuivering van afvalwater van de farmaceutisch-chemische industrie Duphar gaat plaats vinden op het terrein van de rioolwaterzuivering van Weesp
  help
  Waterschappen en Wet Algemene Bepalingen Milieuhygiene \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Vermeulen, T.A.G. \ 1983
  De werking van de Wet Algemene Bepalingen Milieuhygiene gedurende de eerste drie jaren, zoals dat is neergelegd in het eindrapport "Van voornemen tot vergunning"
  help
  Subsidies bij milieubeleid : een aanzet voor een beleidswetenschappelijke benadering \ Instrumenten voor milieubeleid [Hoofdstuk uit boek]
  Vermeulen, W.J.V. \ Glasbergen, P. \ 1988
  help
  Waterkwaliteitsbeheer en de Gemeente Amsterdam \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Vermeulen, T.A.G. \ 1987
  help
  (On)mogelijkheden hergebruik van gerijpte baggerspecie onder het bouwstoffenbesluit [Standaard]
  Vermeulen, W.F. \ PHB-werkgroep Evaluatie Bouwstoffenbesluit voor gerijpte baggerspecie \ 1997
  help
  Dijkverbetering achter Ramspol - Startnotitie Vechterweerd-Zwartsluis : deelgebied 6 : definitief [Boek]
  Deutekom, J. \ Vermeulen, J. \ 1997
  help
  Bestrijdingsmiddelen in oppervlaktewater van het Westland en het akkerbouwgebied in de Haarlemmermeer [Boek]
  Plassche, E.J. van de \ Koten - Vermeulen, J.E.M. van \ Canton, J.H. \ 1990
  help
  Operational management system for the drainage network Reiderzijlvest \ Proceedings of the 16th European regional conference [on the European strategies in irrigation drainage, and flood control in the '90s], 21 - 27 June 1992, Budapest, Hungary = Rapport de la 16eme conference regionale europeene , 21 - 27 juin 1992, Budapest, Hongrie [Hoofdstuk uit boek]
  Vermeulen, C.J.M. \ Moll, J.R. \ 1992
  help
  Evaluatie waterhuishouding Flevoland \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Vermeulen, J.C. \ Nieuwjaar, M. \ Schenk, A. \ 2001
  Waterschap Zuiderzeeland en de Provincie Flevoland hebben de waterhuishouding van Flevoland laten evalueren naar aanleiding van de wateroverlast van 1998
  help
  Innovatie in het waterkeringenbeheer : vliegensvlug meten \ VI matrix [Artikel]
  Vermeulen, M. \ 2003
  De Wet op de Waterkeringen verplicht de dijkbeheerder om een vijfjaarlijkse toetsing uit te voeren op de primaire waterkeringen. Hoogheemraadschap Alblasserwaard en Vijfheerenlanden zal in 2005 de eerstvolgende toetsing uitvoeren. Voor een traject va ...
  help
  Structuur van het kennismanagement in de bodemsector : eindrapport [Boek]
  Vermeulen, H.J. \ 2004
  Eindrapport van het onderzoek dat is uitgevoerd in de volgende fasen: 1. Inventarisatie van de behoefte aan kennisontwikkeling en kennisoverdracht: * Inventarisatie van de behoefte aan kennisoverdracht en opvattingen over de gewenste kennisinfrastruc ...
  help
  Duurzaam waterbeheer in de praktijk : afsluiting project [Boek]
  Wijland, G. van \ Vermeulen, J. \ Sterrenberg, L. \ 2002
  help
  Van rijnruit tot maasraket : 10 jaar natuurontwikkeling in Nederland [Boek]
  Peters, B. \ Kurstjens, G. \ Helmer, W. \ Vermeulen, W. \ 2002
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.