Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Verdrogen of vervuilen : de ecologische effecten van gebiedsvreemd water \ Milieu : tijdschrift voor milieukunde [Artikel]
  Vissers, H.J.S.M. \ Helmens, A.A. \ 1988
  help
  Measured and calculated soil surface roughness and soil moisture content in an x - band radar backscattering experiment on bare soils \ 5th Symposium of the Working Group on Remote Sensing : remote sensing is a tool for soil scientists, Budapest, Hungary 11 - 15 April, 1988 : proceedings [Hoofdstuk uit boek]
  Stolp, J. \ Vissers, M. \ 1988
  help
  An application of thematic mapper data in Tunisia : estimation of daily amplitude in near - surface soil temperature and discrimination of hypersaline soils \ ITC journal : official quarterly publication of the International Institute for Aerospace Survey and Earth Sciences = Bulletin de l' ITC : publication officiel trimestrielle de l' Institut International de Leves Aeriens et Science de la Terre I.T.C. [Artikel]
  Menenti, M. \ Lorkeers, A. \ Vissers, M. \ 1986
  help
  Effluentboeren : een voorbeeldplan vierde nota [Boek]
  Vissers, J. \ Bakel, P.J.T. van \ Oldenkamp, A. \ Plicht, J. van der \ Verhoeven, S. \ 1994
  help
  Leidt vernatting van cultuurgraslanden ook tot hogere waarden? Mogelijkheden voor natte natuurontwikkeling in polder Nieuwkoop op basis van de fosfaathuishouding en beheersmaatregelen \ Landinrichting : tijdschrift voor inrichting en beheer van het landelijk gebied [Artikel]
  Vissers, H. \ Werf, A. van der \ 1993
  help
  Bodembeheer voor grondgebonden landbouw : een aanzet voor maatregelen op intensief gebruikte zandgronden \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
  Vissers, H. \ Verbauwen, E. \ 2002
  Een combinatie van maatregelen zoals mestbeleid en agrarische bedrijfsvoering kan bodem- en waterkwaliteit herstellen. Op intensief gebruikte zandgronden zijn aanvullende effectieve maatregelen noodzakelijk
  help
  Gewasbeschermingsmiddelen en biociden op kunstgrasvelden : verkennende studie naar het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en biociden voor onderhoud van kunstgras sportvelden en verkenning verspreiding [Boek]
  Wit, Jaap de \ Opdam, Robin \ Vissers, Marc \ 2018
  Op kunstgrasvelden - vooral hockeyvelden, tennisbanen en korfbalvelden - kan aangroei van algen en mossen zorgen voor gladheid en daardoor gevaarlijke situaties voor de sporters. In dit rapport is een verkenning uitgevoerd hoe algen en mossen op deze ...
  help
  Goese Schans: nieuwe stad in oude haven \ Waterwonen [Artikel]
  Vissers, T. \ 2008
  In Goes wordt een oud havengebied in de komende decennia herontwikkeld tot een waterwoonwijk. Het is een prestigieus project met ruimte voor tweeduizend waterwoningen en circa zeshonderd ligplaatsen voor bewoners en passanten. Dit gebeurt onder super ...
  help
  Ontwikkeling van Deltanatuur in de Rijn-Maasmonding : ruimte voor water bij toenemende verstedelijking \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Vissers, T. \ 2001
  Beschrijving van een aantal projecten in het kader van 'Deltanatuur', dat als doel heeft om tot 2010 circa 3000 ha natte natuur te realiseren in het deltagebied, zowel buitendijks als binnendijks. Versterking van de getijdenwerking en de zout-zoetwat ...
  help
  Actief-slib installatie met zuivere zuurstof in werking te Antwerpen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Vissers, W. \ 1977
  help
  Een ongewoon geval van ontwikkeling van draadvormende microorganismen in een actief-slib installatie \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Verachtert, H. \ Vissers, W. \ Leyden, J. van der \ Roffe, R. \ 1975
  help
  Waterkwaliteitsanalyse Amersfoort \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Spanjers, B. \ Klooster, J. van 't \ Vissers, M. \ Bies, F. de \ 2009
  De gemeente Amersfoort wil de kwaliteit van het stedelijk oppervlaktewater verbeteren. In het verleden zijn diverse onderzoeken uitgevoerd die relatie hebben met de oppervlaktewaterkwaliteit van Amersfoort. Ook hebben de gemeente en Waterschap Vallei ...
  help
  Trendcatchen bij RIZA-IH : een pilot, maar niet vrijblijvend [Boek]
  Vissers, H. \ Bakker, T. \ 2004
  In de tweede helft van 2003 heeft de hoofdafdeling IH (Inrichting en Herstel) van het RIZA (Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling) het project “Trendcatcher” uitgevoerd. De hoofdafdeling had in het kader van lopende d ...
  help
  Patterns of groundwater quality : in sandy aquifers under environmental pressure [Proefschrift]
  Vissers, M.J.M. \ 2005
  This thesis addresses the problem identified by developing smart strategies for optimal use of obtainable information on groundwater hydrology and geochemistry. It aims at the following questions: 1. What is the spatio-temporal distribution of ground ...
  help
  Ruimtelijke relaties door grondwaterstroming op de Nederlandse zandgronden \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
  Wit, N.H.S.M. de \ Vissers, H.J.S.M. \ Bleuten, W. \ 1988
  help
  WZE eerste waterschap met managementsysteem voor afval : waterschappen beschouwen afval nog niet als milieuprobleem \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Vissers, T. \ 1999
  Het Waterschap Zeeuwse Eilanden heeft een aanpak ontwikkelt om de afvalstromen te registreren, inventariseren en aan te sturen. Dit als opmaat naar BIM (bedrijfsinterne milieuzorg)
  help
  Het bedwingen van water : 'Heersen en beheersen', over Rijkswaterstaat in de 20e eeuw \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Vissers, T. \ 2000
  Terugblik op taken en functioneren van Rijkswaterstaat in de twintigste eeuw
  help
  Watervoorziening in Mozambique na de overstromingen : lokale bevolking krijgt meer te zeggen over drinkwater [thema: drinkwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Vissers, T. \ 2000
  Rurale waterleidingsystemen in Mozambique worden geleidelijk overgedragen aan lokale beheerscommissies. De Novib helpt bij het opzetten van een plan voor de watervoorziening
  help
  Artis gaat water uit grachten zuiveren met membraanfiltratie : drinkwater in Amsterdam "te duur" \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Vissers, T. \ 2000
  Uitleg over het waterplan voor Artis, waarbij grachtenwater via membraanfiltratie in een eigen waterzuiveringsinstallatie wordt opgewerkt tot een kwaliteit drinkwater volgens de wettelijke normen voor vee.
  help
  Zimbabwanen herstellen oude drinkwaterinstallatie : duinwaterbedrijf Zuid-Holland steunt waterproject in Afrika \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Vissers, T. \ 2000
  In samenwerking met ontwikkelingsorganisatie Simavi steunt DZH waterprojecten in ontwikkelingslanden door voorlichting en fondsenwerving onder de klanten. Als voorbeeld het verbeteren van de drinkwaterinstallatie in de voormalige missiepost 'De Morge ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.