Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  The governance of adaptation to climate change : a collaborative action research programme to develop and test legitimate, effective and resilient governance arrangements for climate adaptation : midterm review [Boek]
  Termeer, C.J.A.M. \ Vliet, M. van \ Berkhout, F.G.H. \ Driessen, P. \ Leroy, P. \ Rijkswick, H.F.M.W. van \ Soest, D.P. van \ Teisman, G.R. \ Buuren, W. van \ Dewulf, A.R.P.J. \ Huitema, D. \ Meijerink, S. \ Runhaar, H.A.C. \ Wiering, M.A. \ Boezeman, D. \ Broekhoven, S. van \ Dieperink, C. \ Dijk, J.J. \ Eshuis, J. \ Gilissen, H.K. \ Junnikkala, M.J. \ Keessen, A.M. \ Kempen, J. van \ Lamoen, F.B.A. van \ McFadgen, B. \ Mees, H.L.P. \ Morales, I. \ Os, V. van \ Verkerk, J. \ Vink, M.J. \ 2012
  The Knowledge for Climate, Governance of Adaptation programme aims to integrate existing knowledge from the fields of public administration, economics, political science, spatial planning, law, environmental studies and psychology. Through close coop ...
  help
  Schoon Water voor Brabant : rapportage 2010 [Boek]
  Vliet, J. van \ Leendertse, P.C. \ Oosterbaan, H. \ Hollander, H.J. den \ Velenturf, A.P.M. \ Aasman, B.F. \ Hekman, J. \ Joosten, L. \ Kempenaar, C. \ 2011
  In de provincie Noord-Brabant vindt het project ‘Schoon Water voor Brabant’ plaats. Dit project is gericht op het verminderen van het gebruik van bestrijdingsmiddelen die een risico vormen voor de kwaliteit van het grondwater dat bestemd is voor drin ...
  help
  Schoon Water voor Brabant : tussenrapportage 2012 [Boek]
  Vliet, J. van \ Leendertse, P.C. \ Lommen, J.L. \ Oosterbaan, H. \ Aasman, B.F. \ Hekman, J. \ 2013
  In de provincie Noord-Brabant vindt het project ‘Schoon Water voor Brabant’ plaats. Dit project is gericht op het verminderen van het gebruik van bestrijdingsmiddelen die een risico vormen voor de kwaliteit van het grondwater dat bestemd is voor drin ...
  help
  Schoon Water voor Brabant : tussenrapportage 2014 [Boek]
  Gooijer, Y. \ Keuper, D. \ Lommen, J. \ Terryn, L. \ Vliet, J. van \ Aasman, B. \ Hekman, J. \ [2015]
  Dit programma (van provincie, waterschappen en boeren) is gericht op het verminderen van het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Het omvat elf kwetsbare grondwaterbeschermingsgebieden, namelijk Bergen op Zoom, Budel, Eindhoven-Aalsterweg, Helmond, Helv ...
  help
  Innovatie in stroomversnelling : leren, innoveren, exporteren [Boek]
  Hauptmeijer, S. \ Vliet, M. van \ Geradts, R. \ Kreijns, M. \ Strube, E. \ [2015]
  De druk op de delta neemt toe. De wereldbevolking blijft groeien en trekt van het platteland naar de stad. Naar verwachting woont in 2015 zeventig procent van circa 9 miljard mensen in stedelijk gebied. Steden zijn veelal gelegen in kuststreken en ri ...
  help
  Schoon water voor Brabant : rapportage over 2016 [Boek]
  Vliet, J. van \ Terryn, L.R. \ Gooijer, Y.M \ Rougoor, C.W. \ Lommen, J.L. \ Leendertse, P.C. \ Aasman, B. \ Hekman, J. \ 2017
  In de provincie Noord-Brabant loopt het programma ‘Schoon Water voor Brabant’. Dit programma is gericht op het verminderen van het gebruik van bestrijdingsmiddelen die een risico vormen voor de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater. Het progra ...
  help
  Concerndenken : een denkraam voor efficiënter waterbeheer \ Water governance [Artikel]
  Vliet, A. van \ 2012
  Het is de uitdaging van iedere samenleving en samenwerking: Hoe verenigen we het individuele belang tot een collectief belang? En hoe ruilen we een individuele opvatting in voor een gezamenlijk uitgedragen mening? Waar aanvankelijk het instituut wate ...
  help
  Ontwerpprojectplan Waterwet : dijkversterking dijkring 74 Neer [Boek]
  Vliet, M. van \ Schie, F. van \ 2016
  Waterschap Peel en Maasvallei (WPM) beheert en onderhoudt de waterkeringen in Noord- en Midden-Limburg. Rijkswaterstaat (RWS) heeft het waterschap opdracht gegeven om de waterkeringen zodanig te verbeteren dat de dijkring voldoet aan het wettelijke b ...
  help
  Projectplan Waterwet : dijkversterking dijkring 67 Grubbenvorst [Boek]
  Schie, F. van \ Vliet, M. van \ Fakkel, E. \ 2016
  Om de dijkverbetering te mogen uitvoeren moet een aantal wettelijke procedures worden doorlopen. De belangrijkste hiervan is de vaststelling van het projectplan Waterwet. Het projectplan Waterwet is een besluit van het waterschap voor het uitvoeren v ...
  help
  Schoon water voor Brabant : tussenrapportage 2011 [Boek]
  Vliet, J. van \ Leendertse, P.C. \ Hollander, H.J. den \ 2012
  In 2010 is het project 'Schoon Water voor Brabant' verlengd voor een periode van vier jaar en uitgebreid naar 11 (zeer) kwetsbare grondwaterbeschermingsgebieden. Naast Waalwijk, Budel, Macharen, Nuland, Vessem en Helvoirt doen nu ook Roosendaal, Berg ...
  help
  Meerlaagsveiligheid in de praktijk [Brochure]
  Vliet, L. van \ 2013
  Het concept meerlaagsveiligheid (MLV) is in 2008 in het Nationaal Waterplan geïntroduceerd voor een duurzaam waterveiligheidsbeleid. Deze benadering werkt in drie ‘lagen’. De eerste laag is preventie: het voorkomen van een overstroming. De tweede laa ...
  help
  Kringen rondom fosfaat : een socio-technische analyse van het Nederlandse actor-netwerk rondom fosfaatterugwinning uit afvalwater en hergebruik in de fosfaatindustrie [Studentenverslag]
  Lommen, J. \ 2010
  Fosfaat (P) is een eindige grondstof die volgens schattingen van wetenschappers binnen 60 tot 90 jaar uitgeput is. Zonder fosfaat kunnen planten, dieren en mensen niet leven. In het Nederlandse conventionele sanitatie- en afvalwatersysteem wordt P ni ...
  help
  Wegen naar een klimaatbestendig Nederland [Boek]
  Dorland, R. van \ Takken, W. \ Vliet, A.J.H. van \ Verhagen, A. \ Vos, C. \ Planbureau voor de Leefomgeving \ 2009
  Ook Nederland heeft te maken met de gevolgen van klimaatverandering, zowel in positieve als in negatieve zin. Over negatieve gevolgen als temperatuurstijging, weersextremen, toename van de rivierafvoeren en een zeespiegelstijging voor de kust wordt v ...
  help
  Drinkwater innovaties voor de huishoudelijke eindgebruiker : inventarisatie van praktijkvoorbeelden, deelrapportage voor het BTO project 'Gedragspraktijk watergebruik' [Boek]
  Hegger, D. \ Vliet, B. van \ Spaargaren, G. \ Frijns, J. \ 2008
  KIWA Waterresearch coördineert het Bedrijfstakonderzoek (BTO) voor de drinkwatersector. In het kader van het BTO is de onderzoekslijn Client 21 opgezet, waarbinnen verschillende klantgerelateerde kennisvragen aan bod komen. Toekomstig klantgedrag is ...
  help
  OBN en het laagveenlandschap : themanummer OBN Onderzoek Laagveenlandschap \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
  Vliet, C.J.M. van \ Lamers, L.P.M. \ 2018
  Het laagveenlandschap met belangrijke arealen in Noord- en Zuid-Holland, Utrecht, Overijssel en Friesland vormt een groot deel van het lage land in Nederland. Deze relatief jonge landschappen zijn ontstaan in het holoceen, een periode waarin menselij ...
  help
  Toekomstig onderzoek voor het laagveen- en zeekleilandschap : themanummer OBN Onderzoek Laagveenlandschap \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
  Vliet, C.J.M. van \ Kooijman, A.M. \ Hooff, E. van \ 2018
  De OBN-kennisagenda voor de toekomst bevat een mix van bekende en nieuwe thema’s en van onderzoek naar ingrepen op kleine en op landschapsschaal. Terugkijkend constateren we dat het verdwijnen van de natuurlijke dynamiek in laag-Nederland en de bijbe ...
  help
  Evaluating the effect of flood damage-reducing measures: a case study of the unembanked area of Rotterdam, the Netherlands \ Regional environmental change [Wetenschappelijk artikel]
  Moel, H. de \ Vliet, M. van \ Aerts, J.C.J.H. \ 2014
  Empirical evidence of increasing flood damages and the prospect of climatic change has initiated discussions in the flood management community on how to effectively manage flood risks. In the Netherlands, the framework of multi-layer safety (MLS) has ...
  help
  Nematode-based risk assessment of mixture toxicity in a moderately polluted river floodplain in The Netherlands \ The science of the total environment : an international journal for scientific research into the environment and its relationship with man [Artikel]
  Vliet, P.C.J. van \ Goede, R.G.M. de \ 2008
  In uiterwaarden die geregeld onderlopen zijn zware metalen een regelmatig terugkerend probleem. De rivier heeft de metalen, afkomstig van industrieën die zich stroomopwaarts bevinden, afgezet. In het onderzoek werd de gemeenschap van aaltjes in de bo ...
  help
  Combining backcasting and exploratory scenarios to develop robust water strategies in face of uncertain futures \ Mitigation and adaptation strategies for global change : an international journal devoted to scientific, engineering, socio-economic and policy responses to environmental change [Wetenschappelijk artikel]
  Vliet, M. van \ Kok, K. \ 2015
  Water management strategies in times of global change need to be developed within a complex and uncertain environment. Scenarios are often used to deal with uncertainty. A novel backcasting methodology has been tested in which a normative objective ( ...
  help
  Impact of summer droughts on the water quality of the Meuse river \ Journal of hydrology [Artikel]
  Vliet, M.T.H. van \ Zwolsman, J.J.G. \ 2008
  Climate change will probably increase the frequency and intensity of low river flows, affecting both water quantity and water quality. Although climate change impacts on water quantity are widely recognised, the impacts on water quality are less know ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.