Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Mestbeleid waarmee de natuur kan leven : naar een veel mooiere natuur en een duurzaam gebruik van het landschap in Nederland [Boek]
  Pleune, R. \ Remmers, J. \ Vogelzang, T. \ Dijk, G. van \ 2000
  help
  De drinkwatervoorziening van Nederland voor de aanleg van de drinkwaterleidingen [Proefschrift]
  Vogelzang, I. \ 1956
  help
  WELLS, Wind and Waves in Estuaries and Large Lakes with SAR [Boek]
  Vogelzang, J. \ Mastenbroek, K. \ Onvlee, J. \ 1997
  help
  Feasibility of airborne laserbathymetry with respect to turbidity in Dutch coastal waters [Boek]
  Peters, H.C. \ Hofstraat, J.W. \ Vogelzang, J. \ 1992
  help
  The mapping of bottom topography with imaging radar : a comparison of the hydrodynamic modulation in some existing models [Boek]
  Vogelzang, J. \ 1988
  help
  Landbouw in een veranderende delta : toekomstscenario's voor zoetwatergebruik [Boek]
  Polman, N. \ Linderhof, V. \ Michels, R. \ Sandt, K. van der \ Vogelzang, T. \ 2012
  Dit onderzoek toont hoe de landbouw zich kan ontwikkelen bij een veranderende beschikbaarheid aan zoet water. Het onderzoek is opgebouwd langs de volgende lijnen: - een beschrijving van de huidige situatie in de landbouw en de samenhangende zoetwater ...
  help
  'Boeren op hoog water' : een studie naar de toekomstperspectieven voor landbouw op natte veengronden in het Groene Hart [Boek]
  Vogelzang, T.A. \ Borgstein, M.A. \ Elzen, G.J.F. van den \ Geerling-Eiff, F.A. \ Schrijver, R.A.M. \ Woud, M. \ 2004
  In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de mogelijkheden voor landbouw op natte veengronden in het Groene Hart. Hiermee wordt bedoeld een bedrijfssysteem in de melkveehouderij, waarbij het slootwaterpeil verhoogd wordt van 60 naar ...
  help
  MKBA peilverandering Polder Zegveld [Boek]
  Bos, E. \ Vogelzang, T. \ Franken, R. \ Goosen, M. \ Jansen, P. \ Kwakernaak, C. \ 2008
  Het Westelijk Veenweidegebied is al eeuwenlang onderhevig aan bodemdaling en oxidatie van het veen. Een mogelijkheid om dit tegen te gaan is het veranderen c.q. verhogen van het peil van het oppervlaktewater. Peilverandering zal naar verwachting tal ...
  help
  Geld als water : een onderzoek naar de strategische beleidsruimte van het Ministerie van LNV voor het combineren van natuur- en waterinvesteringen [Boek]
  Vogelzang, T.A. \ Enserink, B. \ Bavel, M.A.H.J. van \ Dicke, W.M. \ Kamps, D.P. \ Puister, L.F. \ 2004
  In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de strategische beleidsruimte van het Ministerie van LNV voor het inbrengen van haar belangen in en het zoeken van strategische partners betreffende de reservering van ruimte voor natuurontwi ...
  help
  Compatibiliteit van de Europese richtlijnen KRW en VHR : een verkenning van de kennislacunes [Boek]
  Elbersen, J.W.H. \ Stuyt, L.C.P.M. \ Kwakernaak, C. \ Vogelzang, T.A. \ 2006
  De invulling en implementatie van de richtlijnen en nationale beleidsdoelstellingen gericht op waterbeheer (Kaderrichtlijn Water, WB21) vindt vooralsnog grotendeels gescheiden plaats van de opstelling en uitvoering van richtlijnen en beleid op het ge ...
  help
  Grond in beweging : ontwikkelingen in het grondgebruik in de provincie Flevoland in de periode tot 2025 en 2040 [Boek]
  Vogelzang, Theo \ Smit, Bert \ Kuiper, Paul Peter \ Gillet, Charlotte \ 2019
  Het toekomstige grondgebruik in de provincie Flevoland wordt in dit rapport geschetst aan de hand van: de huidige grondgebruiksituatie; de huidige en te verwachten ontwikkelingen die invloed hebben op de omvang en het gebruik van het huidige agrarisc ...
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.