Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Biogas affakkelinstallatie met debietmeting op rwzi Heiloo \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
  Kramer, S. \ Vos, J. de \ 2012
  Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft de rioolwaterzuivering rwzi Heiloo uitgebreid waarbij Gastreatment Services een gesloten fakkelinstallatie heeft geleverd voor het affakkelen van 75 m3/h biogas. Intercontrol Meet- en Regeltechniek ...
  help
  Degradation of 1,2-dichloroethane by microbial communities from river sediment at various redox conditions \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
  Zaan, B. van der \ Weert, J. de \ Rijnaarts, H. \ Vos, W.M. de \ Smidt, H. \ Gerritse, J. \ 2009
  Insight into the pathways of biodegradation and external factors controlling their activity is essential in adequate environmental risk assessment of chlorinated aliphatic hydrocarbon pollution. This study focuses on biodegradation of 1,2-dichloroeth ...
  help
  Chloride transport in a recently reclaimed Dutch polder \ Journal of hydrology [Artikel]
  Vos, J.A. de \ Raats, P.A.C. \ Feddes, R.A. \ 2002
  help
  Nutritional value of sediments for macroinvertebrate communities in shallow eutrophic waters \ Archiv für Hydrobiologie [Artikel]
  Vos, J.H. \ Peeters, E.T.H.M. \ Gylstra, R. \ 2004
  The role of the nutritional quality of non-polluted soft-bottom sediments as a factor structuring in situ macroinvertebrate communities was studied in shallow eutrophic waters in The Netherlands. Sediments from clean sites were collected and analyzed ...
  help
  Normen voor het waterkwaliteitsbeheer: wat kun, mag en moet je er mee? \ H2O online [Artikel]
  Vos, J. \ Smit, E. \ Kalf, D. \ Gylstra, R. \ 2015
  Waterkwaliteitsnormen voor chemische stoffen zijn voor waterbeheerders een belangrijk instrument om diverse taken uit te voeren. Toetsing van waterkwaliteit aan normen lijkt eenvoudig, maar de praktijk is nog niet zo simpel. In dit artikel leggen we ...
  help
  The analysis of oil-contaminated groundwater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Vos, L.L. de \ Bridie, A.L. \ Herzberg, S. \ 1977
  help
  Water zuiveren met ‘keramische sigaren’ : koudwatervrees in Nederland voor Japanse technologie \ WaterForum [Artikel]
  Vos, M. \ 2009
  Keramische membranen gaan langer mee dan polymere membranen, kunnen beter tegen hitte en chemicaliën en hoeven minder vaak chemisch gereinigd te worden. Maar ze zijn fors duurder dan hun tegenhangers van kunststof. Vitens en PWN experimenteren ermee.
  help
  Tot op het molecuul : revolutionaire bemonsteringsmethode blijkt breed inzetbaar \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
  Herder, J. \ Kranenbarg, J. \ Beers, M. \ Vos, M. de \ Wal, B. van der \ 2016
  De methode environmental DNA (eDNA) is de laatste jaren sterk in opkomst. Bij deze methode worden soorten aangetoond door middel van DNA-sporen die ze in het water achterlaten. De eerste toepassingen richtten zich op een enkele doelsoort zoals de gro ...
  help
  The use of equivalent annual cost for cost-benefit analyses in flood risk reduction strategies \ E3S web of conferences [Artikel]
  Schoemaker, M.A. \ Verlaan, J.G. \ Vos, R. \ Kok, M. \ 2016
  In many parts of the world, flooding is a big risk. There are numerous strategies to reduce flood risk. The amount of flood risk reduction strategies grows exponentially with the amount of possible measures that can be implemented and possible timing ...
  help
  Bestrijding inheemse en uitheemse plaagsoorten \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Merks, H. \ Gylstra, R. \ Ruigrok, T. \ Vos, J. \ 2010
  De belangstelling voor exoten neemt de laatste tijd toe. Het aantal exoten, dat Nederland binnenkomt, blijft namelijk stijgen, ook de invasieve soorten die voor de meeste overlast zorgen. Voor de waterbeheerders zijn de grote waternavel (Hydrocotyle ...
  help
  Is vissen op exotische rivierkreeften en de Chinese wolhandkrab toegestaan? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Vos, J. \ Gylstra, R. \ Kroese, B. \ Brederode, L. van \ 2010
  De toename van het aantal uitheemse schaaldieren in de Nederlandse binnenwateren geniet momenteel veel belangstelling, zowel in positieve (commercie) als in negatieve zin (overlast). Voor waterbeheerders, vissers en onderzoekers is het onduidelijk wa ...
  help
  Rivierkreeften vallen per 1 juli onder de Visserijwet, uitzetten is dan verboden \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Ostendorf, J. \ Vos, J. \ 2010
  Het artikel in H2O (2010) nummer 7 over wettelijke regels rond het vangen van uitheemse rivierkreeften is beperkt houdbaar gebleken: 1 juli 2010 veranderen de regels voor het vangen van uitheemse rivierkreeften, die vanaf dan onder de Visserijwet val ...
  help
  Klimaatverandering en natuur : ontwikkeling van een provinciaal adaptatieplan \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
  Geertsema, W. \ Vos, C.C. \ Wamelink, G.W.W. \ Baveco, J.M. \ Mol-Dijkstra, J.P. \ 2014
  Klimaatverandering heeft zowel direct als indirect gevolgen voor planten en dieren. Adaptatiestrategieën versterken ecosystemen zodanig dat ze in staat zijn om veranderingen op te vangen. We hebben een methodiek ontwikkeld om samen met stakeholders r ...
  help
  Paleo-modeling of coastal saltwater intrusion during the Holocene: an application to the Netherlands \ Hydrology and earth system sciences [Wetenschappelijk artikel]
  Delsman, J.R. \ Hu-a-ng, K.R.M. \ Vos, P.C. \ Louw, P.G.B. de \ Oude Essink, G.H.P. \ Stuyfzand, P.J. \ Bierkens, M.F.P. \ 2014
  Coastal groundwater reserves often reflect a complex evolution of marine transgressions and regressions, and are only rarely in equilibrium with current boundary conditions. Understanding and managing the present-day distribution and future developme ...
  help
  Oorsprong van het Nederlandse kustlandschap \ Geo.brief : nieuwsbrief van KNGMG, ALW en KTFG [Artikel]
  Vos, P. \ 2015
  Peter Vos (Deltares) verzorgde in 2011 met anderen de publieksuitgave "Atlas van Nederland in het Holoceen". Op basis daarvan was er de beoheofte om de beschreven kaartreconstructies nader te beschrijven. De sturende mechanismen die verantwoordelijk ...
  help
  Origin of the Dutch coastal landscape : long-term landscape evolution of the Netherlands during the Holocene, described and visualized in national, regional and local palaeogeographical map series [Proefschrift]
  Vos, P. \ 2015
  Dit proefschrift “Origin of the Dutch coastal landscape” beschrijft de paleogeografische ontwikkeling van het Nederlandse kustlandschap in het Holoceen. De landschapsontwikkeling wordt in beeld gebracht door middel van een serie paleogeografische kaa ...
  help
  Sediment stabilisatie door benthische diatomeeen in het intertijdegebied van de Oosterschelde \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
  Vos, P.C. \ 1987
  help
  Bufferstroken langs watergangen : een mogelijkheid om de nutrientenbelasting van het oppervlaktewater te verminderen? \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
  Orleans, A.B.M. \ Mugge, F.L.T. \ Vos, P. \ Keurs, W.J. ter \ 1995
  help
  Behandeling van ruw oppervlaktewater met micro- of ultrafiltratie : een overzicht van ervaringen in Nederland \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Vos, G. \ Oosterom, H. \ Galjaard, G. \ 2000
  Op basis van proefinstallatieonderzoeken in Nederland met micro- en ultrafiltratie voor drinkwaterbereiding uit oppervlaktewater, is een vergelijking gemaakt van membraanprestaties, productie en kosten in relatie tot de mate van voorzuivering
  help
  Voorspelling van de vuilemissie uit rioolstelsels : het model EMOR \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Vos, L. \ Moens, M. \ 1993
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.