Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Oostvaardersplassen : 25 jaar pionieren op weke bodem [themanummer natuurvoorspelling] \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
  Eerden, M.R. van \ Vulink, J.T. \ Polman, G.K.R. \ 1995
  help
  Begrazingsbeheer van uiterwaarden \ Richtlijnen voor inrichting en beheer van uiterwaarden : ecologie en veiligheid gecombineerd [Hoofdstuk uit boek]
  Cornelissen, P. \ Vulink, J.T. \ 2001
  help
  Hungry herds : management of temperate lowland wetlands by grazing \ Grazing as a conservation management tool in peatland : report of a workshop, 22-26 April 2002, Goniadz, Poland [Hoofdstuk uit boek]
  Vulink, J.T. \ 2002
  help
  De Oostvaardersplassen. 1. Waterpeil en begrazing sturen het systeem \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
  Vulink, J.T. \ Eerden, M.R. van \ Platteuw, M. \ Roos, M. \ 2009
  De Oostvaardersplassen worden nu 40 jaar beheerd. Uit ervaringen en onderzoek blijkt dat waterpeil en begrazing de belangrijkste stuurknoppen zijn. Hoe zijn die knoppen bediend en welke effecten had dat op vegetatie en vogels? Zowel in de moeras- als ...
  help
  Begrazing door Grauwe ganzen is een bepalende factor voor ontwikkeling van oevervegetatie in Nederlandse wetlands \ De levende natuur [Artikel]
  Vulink, J.T. \ Tosserams, M. \ Daling, J. \ Manen, H. van \ Zijlstra, M. \ 2010
  Er is meer dan dertig jaar kennis en ervaring opgedaan met beheer van oevervegetaties in zoetwatermoerassen en ondiepe meren in Nederland. Begrazing door grauwe ganzen (Anser anser) blijkt naast waterpeilbeheer een belangrijke sturende factor te zijn ...
  help
  Tussen water en land : perspectief voor oeverplanten in het Volkerak-Zoommeer : eindrapportage 'Planten in de peiling' [Boek]
  Tosserams, M. \ Vulink, J.T. \ Coops, H. \ 1999
  Om meer duidelijkheid te verschaffen omtrent de gevolgen van zout en begrazing op de helofytenontwikkeling in relatie tot peilbeheer, startte het RIZA, in opdracht van Rijkswaterstaat Directie Zeeland, in 1994 met het onderzoeksproject "Planten in de ...
  help
  Graven en grazen in de uiterwaarden: uiterwaardverlaging: de voor- en nadelen voor ecologie en veiligheid : de toepasbaarheid van begrazing voor uiterwaardbeheer [Boek]
  Pelsma, T. \ Platteeuw, M. \ Vulink, T. \ 2003
  De twee hoge rivierafvoeren van 1993 en 1995 hebben Nederland doen beseffen dat met verregaande regulering van de riviersystemen meer verloren is gegaan dan alleen natuurwaarde. De rivieren kunnen tijdens extreem hoge afvoeren niet meer vrij hun gang ...
  help
  Managed water levels and the expansion of emergent vegetation along a lakeshore \ Limnologica [Artikel]
  Coops, H. \ Vulink, J.T. \ Nes, E.H. van \ 2004
  Water-level fluctuations may be used to promote the expansion of emergent vegetation along lakeshores. The authors present the case of the lake Volkerak-Zoommeer in the Netherlands, a freshwater lake created in 1987 after the enclosure of an estuary. ...
  help
  Ontwikkelingen van oeverplanten in het Volkerak - Zoommeer onder invloed van peilbeheer : projectplan [Boek]
  Vulink, T. \ Coops, H. \ 1995
  help
  Peilbeheer Volkerak-Zoommeer : perspectief voor oeverplanten : rapportage planten in de peiling 1994 - 1997 [Boek]
  Tosserams, M. \ Vulink, J.T. \ Coops, H. \ 1997
  help
  Natuur als vertrekpunt bij het ontwerp : 'Zachte' oplossingen voor waterveiligheidsvraagstukken : dossier - Waterbouw \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Aarninkhof, S.G.J. \ Vries, M.B. de \ Vulink, J.TH. \ Posthoorn, R. \ 2013
  Natuur en de behoefte aan infrastructuur of bescherming tegen hoog water hoeven elkaar niet in de weg te zitten. Integendeel, een hele serie praktijktoepassingen laat zien dat ze uitstekend samengaan. 'Bouwen met de natuur' is het effectiefst in de i ...
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.