Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Droogteresistentie van grasland in de Gelderse Vallei : ‘Kijk eens wat vaker onder de graszode’ [Boek]
  Faber, J. \ Wösten, H. \ Bakker, G. \ Bokhorst, J. \ Hummelink, E. \ Laros, I. \ Brink, N. van den \ Deru, J. \ Luske, B. \ Eekeren, N. van \ 2012
  Bij de ontwikkeling van duurzaam en klimaatbestendig bodem- en waterbeheer in de Gelderse Vallei wordt gezocht naar mogelijkheden om de capaciteit van weidegrasland voor berging en nalevering van water te vergroten. Daarbij zou actief gebruik kunnen ...
  help
  BOFEK2012, de nieuwe bodemfysische schematisatie van Nederland [Boek]
  Wösten, H. \ Vries, F. de \ Hoogland, T. \ Massop, H. \ Veldhuizen, A. \ Vroon, H. \ Wesseling, J. \ 2012
  Aan de 315 bodemeenheden behorende bij de bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 50.000, zijn waterretentie- en doorlatendheidskarakteristieken uit de Staringreeks toegekend. Met een model zijn voor deze eenheden functionele kenmerken berekend. Op gron ...
  help
  Source and environmental fate of natural oestrogens [Boek]
  Blok, J. \ Wösten, M.A.D. \ 2000
  help
  BOFEK2012, de nieuwe bodemfysische schematisatie van Nederland \ H2O online [Artikel]
  Wösten, J.H.M. \ 2013
  Waterschap Vallei & Eem, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en Alterra Wageningen UR hebben samen een nieuwe bodemfysische schematisatie voor Nederland ontwikkeld. Deze schematisatie geeft een gedetailleerd beeld van de bodemfysische eigenschap ...
  help
  Oppervlakte-afvoer : een combinatie van helling, bodem, gewas en regen \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
  Stolte, J. \ Ritsema, C.J. \ Wösten, J.H.M. \ 2000
  help
  Inschatting extra economische landbouwschade bij overstroming van zout in plaats van zoet \ Standaardmethode schade aan LNC-waarden als gevolg van overstromingen : methode voor het bepalen van de gevolgen van overstromingen voor de aspecten opgaande begroeiing, vegetatie, aquatische ecosystemen en historische bouwkunde [Hoofdstuk uit boek]
  Wösten, J.H.M. \ 2003
  help
  Pedotransfer functions : bridging the gap between available basic soil data and missing soil hydraulic characteristics \ Journal of hydrology [Artikel]
  Wösten, J.H.M. \ Pachepsky, Y.A. \ Rawls, W.J. \ 2001
  help
  Description of the unsaturated soil hydraulic database UNSODA version 2.0 \ Journal of hydrology [Artikel]
  Nemes, A. \ Schaap, M.G. \ Leij, F.J. \ Wösten, J.H.M. \ 2001
  help
  'Kijk eens wat vaker onder de graszode' \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Faber, J. \ Dijk, M. van \ Verbeek, I. \ Eekeren, N. van \ Wösten, J.H.M. \ 2013
  Kan de bodem negatieve gevolgen van klimaatverandering opvangen? Wat is de invloed van duurzaam bodembeheer op de vochthuishouding in de bodem? Hoe kan het functioneren van de bodem worden geoptimaliseerd om te anticiperen op droge of natte periodes? ...
  help
  Reality and fiction of models and data in soil hydrology \ Unsaturated-zone modeling : progress, challenges and applications [Hoofdstuk uit boek]
  Pachepsky, Y.A. \ Smettem, K.R.J. \ Vanderborght, J. \ Wösten, J.H.M. \ 2004
  The objective of this paper is to contribute to the ongoing discussion on strengths, weaknesses, opportunities and trends of existing modeling approaches in soil hydrology. We present a comprehensive case study of using integrated data to build a mod ...
  help
  Beworteling van grasland en droogtetolerantie : maatregelen voor een diepere beworteling [Boek]
  Luske, B. \ Deru, J. \ Wösten, H. \ Faber, J. \ Eekeren, N. van \ cop. 2012
  Aan de hand van de literatuur en langlopende proeven zijn de meest veelbelovende maatregelen om de bewortelingsdiepte van grasland te bevorderen op een rijtje gezet. Preventie van bodemverdichting door vertrapping en structuurschade en werken aan de ...
  help
  Waterretentie- en doorlatendheidskarakteristieken van boven- en ondergronden in Nederland: de Staringsreeks [Boek] - Vernieuwde uitg. 2001
  Wösten, J.H.M. \ 2001
  Het bij Alterra aanwezige bestand aan gemeten bodemfysische karakteristieken is de laatste jaren aanzienlijk uitgebreid. Deze uitbreiding heeft geleid tot een vernieu-wing van de in 1994 uitgebrachte Staringreeks. De Staringreeks vermeldt de gemiddel ...
  help
  Predicting three-region unsaturated hydraulic conductivity from three soil-water retention points \ Soil science [Artikel]
  Poulsen, T.G. \ Moldrup, P. \ Wösten, H. \ 2004
  Reliable prediction models for unsaturated hydraulic conductivity (K) based on a minimum of easily measurable input parameters are valuable for assessing water and chemical transport in the vadose zone. Recently, the Three Region Campbell (TRC) model ...
  help
  Herkomst en lot van natuurlijke oestrogenen in het milieu [Boek]
  Blok, J. \ Wösten, M.A.D. \ 2000
  help
  Improving the quality of model-based decision support : good modelling practice in water management \ Regional management of water resources : proceedings of an international symposium (symposium S2) held during the sixth scientific assembly of the International Association of Hydrological Sciences (IAHS) at Maastricht, The Netherlands, from 18 to 27 July 2001 [Hoofdstuk uit boek]
  Scholten, H. \ Waveren, R.H. van \ Groot, S. \ Wösten, J.H.M. \ 2001
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.