Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Blauwe diensten [Brochure]
  Hattum, T. van \ Westerink, J. \ 2012
  Groene- en blauwe diensten zijn bovenwettelijke, vrijwillige activiteiten die worden ondernomen door particuliere grondeigenaren en grondgebruikers. De diensten zijn gericht op realisatie van maatschappelijke wensen of doelen op het terrein van natuu ...
  help
  Overlaten alternatief voor dijkverhoging in New Orleans \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Waart, M. van de \ Ledden, M. van \ Jong, W. de \ Hulscher, S. \ Mulder, J. \ Westerink, J. \ 2010
  Tijdens orkaan Katrina stuwde het water hoog op tegen de dijken ten zuiden van New Orleans in Louisiana. Onderzoek van de Universiteit Twente, ingenieursbureau Royal Haskoning en de University of Notre Dame toont aan dat de aanleg van overlaten in he ...
  help
  Toestand vis en visserij in de zoete Rijkswateren : 2014 : deel III: data [Boek]
  Boois, I.J. de \ Hoek, R. \ Graaf, M. de \ Griffioen, A.B. \ Keeken, O.A. van \ Lohman, M. \ Os-Koomen, B. van \ Westerink, H.J. \ Wiegerinck, H. \ 2015
  Dit rapport bevat een overzicht van de gegevens verzameld tijdens de vismonitoringen in de zoete rijkswateren. Het omvat de volgende bemonsteringen: - Open water vismonitoring IJssel- en Markermeer met actieve vistuigen - Oever vismonitoring IJssel- ...
  help
  Primeur op rwzi Soerendonk \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Sluis, H. van der \ Westerink, P. \ Matte, G. \ Zanten, O. van \ 2009
  In het landschapspark Baronie Cranendonck in het zuidoosten van Brabant ligt het dal van de Buulder Aa. Tussen dit landschapark en de zogeheten natte natuurparels Buulderbroek en Ulkendoncken ligt de rioolwaterzuivering Soerendonk van Waterschap De D ...
  help
  Zeedijk met een verhaal : landschapsgeschiedenis \ Noorderbreedte : tijdschrift over natuur, milieu en landschap van Friesland, Groningen en Drente [Artikel]
  Westerink, B. \ 2012
  Op het hoofdkwartier van het waterschap Noorderzijlvest spreken we met dijkenbouwers. Sinds de jaren zestig is de deltahoogte de norm geworden. Dat betekent niet dat de zeedijk overal hetzelfde uiterlijk heeft. Er zit veel variatie in sterkte, hoogte ...
  help
  Toestand vis en visserij in de zoete Rijkswateren 2015 [Boek]
  Graaf, M. de \ Boois, I.J. de \ Bos, O.G. \ Griffioen, A.B. \ Keeken, O. van \ Tien, N.S.H. \ Vries, P. de \ Sluis, M.T. van der \ Os-Koomen, E. van \ Wolfshaar, K.E. van de \ Wiegerinck, J.A.M. \ Lohman, M. \ Hoppe, M. van \ Hoek, R. \ Westerink, H.J. \ 2016
  Het rapport “Toestand Vis en Visserij in de Zoete Rijkswateren” bestaat uit drie verschillende delen: Deel I “Trends”, Deel II “Methoden” en Deel III “Data”. In dit rapport (Deel I) worden (i) de trends in commercieel benutte vissoorten per VBC gebie ...
  help
  Toestand vis en visserij in de zoete Rijkswateren: 2013 - Deel III: Data [Boek]
  Boois, I.J. de \ Graaf, M. de \ Griffioen, A.B. \ Keeken, O.A. van \ Kuijs, E. \ Os-Koomen, B. van \ Westerink, H.J. \ Wiegerinck, H. \ Overzee, H.M.J.. van \ 2014
  De monitoringen in de zoete Rijkswateren zijn opgezet ten behoeve van het monitoren van de visstand en worden tegenwoordig ook uitgevoerd om de ecologische toestand van de zoete Rijkswateren in kaart te kunnen brengen.
  help
  Toestand vis en visserij in de zoete Rijkswateren - Deel II: Methoden [Boek]
  Overzee, H.M.J.. van \ Boois, I.J. de \ Graaf, M. de \ Goudswaard, K. \ Keeken, O.A. van \ Kuijs, E. \ Lohman, M. \ Os-Koomen, B. van \ Westerink, H.J. \ Wiegerinck, H. \ 2013
  Het rapport “Toestand Vis en Visserij in de Zoete Rijkswateren” bestaat uit drie delen. Dit rapport (Deel II) is een achtergronddocument waarin de gebruikte monitoringsmethodieken in de verschillende vismonitoringen in de zoete Rijkswateren in detail ...
  help
  Toestand vis en visserij in de zoete Rijkswateren - Deel III: Data [Boek]
  Boois, I.J. de \ Overzee, H.M.J.. van \ Graaf, M. de \ Keeken, O.A. van \ Kuijs, E. \ Os-Koomen, B. van \ Westerink, H.J. \ Wiegerinck, H. \ 2014
  Het rapport “Toestand Vis en Visserij in de Zoete Rijkswateren” bestaat uit drie delen. Dit rapport bevat de resultaten van de vismonitoringen in de zoete Rijkswateren. Het omvat de volgende bemonsteringen: - Open water monitoring IJssel- en Markerme ...
  help
  Zeldzame vissen in het IJsselmeergebied : jaarrapport 2006 [Boek]
  Leijzer, T.B. \ Boois, I.J. de \ Willigen, J. van \ Westerink, H.J. \ 2007
  In opdracht van Rijkswaterstaat, Directie IJsselmeergebied, is in 1994 een monitoringsprogramma gestart waarin zeldzame vissoorten in het IJsselmeergebied bemonsterd worden. In dit programma wordt door opkoop van binnen de commerciële visserij gevang ...
  help
  Jaarrapportage passieve vismonitoring zoete rijkswateren : fuik- en zalmstreekregistraties in 2007 [Boek]
  Wiegerinck, J.A.W. \ Boois, I.J. de \ Keeken, O.A. van \ Westerink, H.J. \ 2008
  In dit rapport worden de verzamelde gegevens voor de passieve monitoring van de visstand in de zoete rijkswateren voor 2007 gepresenteerd
  help
  Zeldzame vissen in het ijsselmeergebied : jaarrapport 2005 [Boek]
  Leeuw, J. de \ Tulp, I. \ Boois, I.J. de \ Willigen, J. van \ Westerink, H.J. \ 2007
  In opdracht van RWS, Directie IJsselmeergebied is in 1994 een monitoringprogramma gestart waarin zeldzame vissoorten bemonsterd worden. In dit programma wordt door opkoop van binnen de commerciële visserij gevangen migrerende vissoorten een indruk ve ...
  help
  Jaarrapportage passieve vismonitoring zoete rijkswateren: fuik- en zalmsteekregistraties in 2008 [Boek]
  Wiegerinck, J.A.M. \ Boois, I.J. de \ Keeken, O.A. van \ Westerink, H.J. \ 2009
  Op 29 locaties wordt in de periode mei tot en met oktober door beroepsvissers voor de passieve monitoring van de visstand in de zoete rijkswateren hun vangst op twee manieren geregistreerd: enerzijds wordt sinds 1993 een vangstregistratie van de comm ...
  help
  Zeldzame vissen in het IJsselmeergebied : jaarrapport 2008 [Boek]
  Leijzer, T.B. \ Boois, I.J. de \ Westerink, H.J. \ 2009
  in 1994 een monitoringsprogramma gestart waarin zeldzame vissoorten in het IJsselmeergebied bemonsterd worden. In dit programma wordt door opkoop van binnen de commerciële visserij gevangen migrerende vissoorten een indruk verkregen van de aanwezighe ...
  help
  Verhoogde grondwaterstand bedreiging voor laanbomen? : behoud en herstel van de hoogveennatuur in de Peelvenen \ Groen : vakblad voor groen in stad en landschap [Artikel]
  Landweert, C. \ Westerink, J. \ 2002
  De landinrichtingscommissie Peelvenen heeft als opdracht gekregen het realiseren van hoogvenen in overeenstemming te brengen met het gewenste behoud van het dorpsgezicht en de ontginningsstructuur van Griendsveen en Helenaveen. Drie alternatieve voor ...
  help
  Geografisch informatie systeem projekt schoon : waterkwaliteit Schelde-estuarium (periode 1980 - 1991) [Boek]
  Westerink, R.M. \ 1993
  help
  New Orleans wapent zich met robuuster dijkontwerp \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Ledden, M. van \ Jong, W. de \ Westerink, J. \ 2007
  Ingenieursbureau Royal Haskoning geeft advies bij de toepassing van geavanceerde rekenmodellen om de hoogte van de waterstanden vast te stellen voor een dijkontwerp met veiligheidsniveau van 1/100 per jaar
  help
  Boeren voor Natuur: de ultieme natuurinclusieve landbouw? : lessen van vier pilotbedrijven en relevantie voor beleid [Boek]
  Westerink, Judith \ Plomp, Marleen \ Ottburg, Fabrice \ Zanen, Marleen \ Schrijver, Raymond \ 2018
  Dit rapport doet verslag van de uitkomsten van tien jaar uitvoering van Boeren voor Natuur op vier boerenbedrijven in Zuid-Holland en Overijssel. Daarnaast gaat het rapport in op de vraag wat nodig is voor een bredere toepassing.
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.