Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Selectiemethode voor het afkoppelen van verhard oppervlak. 2. Toepassing van de methode \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Veldkamp, R.G. \ Willems, E. \ Doornekamp, R. \ 1995
  In een eerder artikel is de opbouw van de selectiemethode beschreven. Hiermee kunnen de meest geschikte wijken worden bepaald voor vier afkoppelingstechnieken: infiltratie in groenvoorzieningen, infiltratie buiten groenvoorzieningen, maximaliseren do ...
  help
  Handreiking financiering duurzame energieprojecten Waterschappen : identificeren financiële barrières, opstellen praktisch kader en aanreiken strategische oplossingsrichtingen [Boek]
  Vries, Haga de \ Willems, Jeroen \ 2016
  Deze handreiking heeft tot doel de waterschappen te helpen met het maken van heldere keuzes op het gebied van de financiering van duurzame energieprojecten.
  help
  Smart Rivers : flood protection based on the 'DNA of a river' [Brochure]
  Peters, B. \ Willems, D. \ Winkelhagen, A. \ Greve, A. \ 2018
  To cope with higher river discharges and prolonged droughts due to climate change and the effects of human river modification, we need innovative solutions. Conventional hard infra­ structure flood management solutions – like higher dykes, canalisati ...
  help
  Vergelijkend onderzoek tussen defosfatering met ijzerchloride en met aluminiumbeits op de RWZI Elburg \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Visscher, K. \ Dalen, R. van \ Willems, T. \ 1978
  help
  Beroepsmatige blootstelling aan ozon in een drinkwaterproductiebedrijf \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Willems, H. \ Boeleij, J. \ 1983
  Gemeten blootstellingsniveaus aan ozon laten dusdanig lage waarden zien, dat onder normale omstandigheden een kans op normoverschrijding niet aanwezig is
  help
  Afvalwater van garagebedrijven, een papiertje tussen het beleg? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Willems, N. \ 1989
  help
  Biologische monitoring zoete rijkswateren: monitoring biologische kwaliteitselementen volgens de KRW : optimalisatie biologisch monitoringsprogramma: uitwerking voor de toestand- en trendmonitoring [Boek]
  Willems, D. \ 2004
  Het rapport beschrijft de uitwerking van de monitoringeisen van Europese Kaderrichtlijn Water en de betekenis voor het biologische monitoring programma van het RIZA (het MWTL-programma). Het rapport is begin 2004 afgerond; onderhand zijn verdere stap ...
  help
  Overleeft afkoppelen in bestaande bebouwing het millennium? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Geenen, A. \ Langeveld, J.G. \ Willems, E. \ 1999
  De knelpunten bij het afkoppelen van verhard oppervlak in bestaande bebouwing geinventariseerd. De verontreiniging van het afstromende water en de kosten zijn een probleem. Twee voorbeeldprojecten (Woningverbetering Pendrecht, Rotterdam-zuid; infiltr ...
  help
  Selectiemodel voor het afkoppelen van verhard oppervlak. 1. Modelbeschrijving \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Veldkamp, R.G. \ Willems, E. \ Doornekamp, R. \ 1995
  Afkoppelen kan worden gedefinieerd als : het systematisch nemen van die maatregelen die de afvoer van het verhard oppervlak naar het (gemengde) rioolstelsel verminderen of vertragen met als doel de hydraulische belasting van het rioolstelsel te reduc ...
  help
  Relaties tussen milieukwaliteit en landbouwkundig handelen. 1. Doelstellingen voor nutriënten in grond- en oppervlaktewater \ Actualisering stikstof- en fosfaat-desk-studies [Hoofdstuk uit boek]
  Willems, J. \ Boers, P. \ 2000
  help
  ZHEW doorgelicht op duurzaamheid : resultaat is positief \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Vlies, A. van der \ Smith, J. \ Gombault, M. \ Willems, M. \ 2003
  BECO groep BV paste een zogeheten duurzaamheidsstrategiescan toe op het Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden (ZHEW) om dit zuiveringsschap op duurzaamheid door te lichten. In dit artikel staan de resultaten
  help
  Waterschappen op weg naar duurzaam ondernemen : in de dagelijkse prakijk gebeurt al het één en ander \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Willems, M. \ 2003
  Duurzaamheid bij waterschappen: Zo'n 80 bezoekers kwamen voor dit onderwerp op 20 maart naar de Jaarbeurs in Utrecht. Duurzaamheid blijkt dicht bij de dagelijkse praktijk te liggen. De waterschappen lijken er ook al druk mee bezig te zijn. Hoe kan du ...
  help
  Functional and technical end-of-service estimates for hydraulic structures \ ESREL 2013, Beurs van Berlage, Amsterdam, 30 September - 2 October 2013 [Hoofdstuk uit boek]
  Kallen, M.J. \ Nicolai, R.P. \ Wiel, W.D. van der \ Willems, A. \ Dungen, E.L.E. van den \ Klatter, H.E. \ 2013
  Hydraulic structures, such as sluices, locks, pumping stations, bridges over waterways, and storm-surge barriers may reach their end-of-service if they are no longer economically maintainable or if they can no longer fulfill their functional requirem ...
  help
  Hoe voorspelbaar is het effect van een orkaan in een baai? \ Water matters : kenniskatern voor waterprofessionals [Artikel]
  Stoeten, K. \ Jonkman, B. \ Ledden, M. van \ Willems, A. \ 2015
  De Amerikaanse kustplaats Galveston, niet ver van Houston gelegen aan een baai, is kwetsbaar voor orkanen. Hoe gedraagt de waterstand tijdens orkanen zich in zo’n baai? En wat kunnen we daarvan leren als we effectieve maatregelen willen nemen om scha ...
  help
  Vissen in schoon water : waterkwaliteit van de rivieren verbetert \ Index : feiten en cijfers over onze samenleving [Artikel]
  Duuren, L. van \ Willems, D. \ 2002
  Grafieken met informatie over steenvliegen, de aanvoer van zalm, rivierkreeft, de intrek van glasaal, en de vangst en de aanvoer van Fint in de Westerschelde
  help
  Analyse van trends en meerjarige schommelingen in de neeslagextremen op basis van de meer dan honderd jaar tien minuten neerslag in Ukkel \ Rioleringswetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van riolering en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
  Willems, P. \ Ntegeka, V. \ Berlamont, J. \ 2007
  Op basis van een unieke dataset van het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België (KMI) met meer dan honderd jaar tien minuten neerslaggegevens in Ukkel, zijn recente trends onderzocht in de neerslag. Hieruit blijkt dat de neerslaghoeveelheden i ...
  help
  Herstel hydrologisch systeem bovenlopen Brabantse beken \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Poelman, A. \ Willems, F. \ Bakel, P.J.T. van \ Spier, J. \ 2008
  Waterschap De Dommel wil voor het stroomgebied van de Aa of Goorloop en het Dalemstroompje een samenhangende inrichtingsvisie opstellen. De visie moet beeldend en in heldere taal weergeven hoe het waterschap haar doelstellingen in dit beekdal wil rea ...
  help
  Een meersporenaanpak voor de verbetering van de waterkwaliteit in de Bommelerwaard \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Speets, R. \ Valstar, L. \ Willems, P. \ 2008
  Voor de bereiding van drinkwater infiltreert Duinwaterbedrijf Zuid-Holland oppervlaktewater in de duingebieden van Solleveld, Meijendel en Berkheide. Het geïnfiltreerde oppervlaktewater is afkomstig uit de Afgedamde Maas. Dit oppervlaktewater voldoet ...
  help
  Vissen stimuleert hersenen : visprojecten voor jongeren met ADHD of autisme \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
  Prins, T. \ Willems, A. \ 2011
  Vissen is een rustgevende en tegelijkertijd spannende bezigheid. Alex Willems heeft een eigen theorie over de heilzame werking van sportvissen vooral op jongeren met bijvoorbeeld ADHD of autisme. Hij en zijn vrouw hebben inmiddels een organisatie opg ...
  help
  Methodologie voor modellering van hydrologische extremen \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
  Willems, P. \ 2009
  De methodologie die hier wordt voorgesteld, beoogt neerslaginvoer te produceren die kans ziet om hydrologische extremen te analyseren in hydrodynamische riviermodellen. Met hydrologische extremen worden extreem hoge of lage rivierafvoeren bedoeld, di ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.