Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Filter

Geselecteerd op:

  Records 1 - 16 / 16

  • help
  • uw selectie
  • export

   Bewaar titels

  • attendering
   Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Winkel
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
  Sorteer op
  help
  Regioscan zoetwatermaatregelen : verkennen van het perspectief van kleinschalige zoetwatermaatregelen voor de regionale zoetwateropgave [Boek]
  Delsman, Joost \ Boekel, Erwin \ Reinhard, Stijn \ Winkel, Tine te \ Loon, Arnaud \ Bartholomeus, Ruud \ Mulder, Martin \ Massop, Harry \ Polman, Nico \ Schasfoort, Femke \ 2018
  De Regioscan zoetwatermaatregelen brengt de bijdrage in beeld die lokale maatregelen kunnen leveren aan het opheffen van regionale zoetwatertekorten. Dit helpt bij de ontwikkeling van een zoetwaterstrategie. Het rapport bevat meer informatie en achte ...
  help
  Regioscan Zoetwatermaatregelen : beperken watervraag landbouw door kleinschalige maatregelen \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
  Delsman, J.R. \ Reinhard, A.J. \ Winkel, T. te \ Loon, A.H. van \ Boekel, E.M.P.M. van \ Bartholomeus, R.P. \ Massop, H.T.L. \ Mulder, H.M. \ Polman, N.B.P. \ Schasfoort, F.E. \ Jeuken, A.B.M. \ 2018
  Omdat zoetwatertekorten steeds talrijker worden, zoeken waterbeheerders met landbouwers naar manieren om de vraag te verminderen. Onbekend is in hoeverre kleinschalige maatregelen kunnen bijdragen aan de regionale zoetwateropgave en tegen welke koste ...
  help
  Voorstudie - Zoet op Zout : uitwerking toekomstbestendig watersysteem en spaarwatertechnieken in het Lauwersmeergebied : eindrapport [Boek]
  Roelandse, Arjen \ Winkel, Tine te \ Loma Gonzalez, Beatriz de la \ Meijeren, Simon van \ Velstra, Jouke \ 2018
  Aan de hand van een agro-hydrologische analyse is de huidige situatie in het Lauwersmeergebied in beeld gebracht. In de analyse zijn de watervraag en waterbehoefte vastgesteld en een watersysteemanalyse uitgevoerd. De analyse vormt de basis voor de o ...
  help
  Spaarwater : kennisdeling & communicatie : deelrapport 2013-2015 [Boek]
  Winkel, T. te \ 2016
  Dit rapport ‘Kennisdeling en Communicatie Spaarwater’ is onderdeel van de serie rapporten van het project Spaarwater I. In deze rapportage worden de activiteiten omtrent kennisdeling en communicatie nader toegelicht en de bijdrage van deze activiteit ...
  help
  Informatie delen zorgt voor optimaal waterbeheer \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Winkel, T. te \ 2015
  Inlaat op Maat is een vorm van participatief waterbeheer waarbij lokale kwaliteitsmetingen worden ingezet om de inlaathoeveelheid te optimaliseren. Het zorgt voor een slimmer operationeel waterbeheer, waarbij zoet water effectief op de juiste locatie ...
  help
  Reductie stikstofuitstoot door precisie bemesting : aanvullende metingen voor STOWA in de Water Efficiënte Emissieloze kas [Boek]
  Blok, Chris \ Maas, Bram van der \ Winkel, Aat van \ 2015
  Emissie van tuinbouw drainagewater brengt onacceptabele hoeveelheden nitraat, fosfaat en gewasbeschermingsmiddelen in oppervlakte en grondwater. Aangenomen wordt dat telers minder moeite hebben nul-emissie te realiseren, als ze middelen hebben om de ...
  help
  Zoetwater baten voor de agrariër : de opbrengsten van zoetwatermaatregelen [Boek]
  Tolk, L.F. \ Winkel, T. te \ Mens, M.J.P. \ Velstra, J. \ 2015
  In deze publicatie wordt in beeld gebracht wat de meerwaarde is (1) van maatregelen die zorgen voor een vergroting van de zoetwaterlens waarmee verzilting wordt tegengaan, en (2) van maatregelen die door (ondergrondse) opslag van zoetwater voor een g ...
  help
  Duurzaam water in de glastuinbouw : WP1 alternatieve waterbronnen in en om de kas [Boek]
  Maas, B. van der \ Winkel, A. van \ Blok, C. \ Beerling, El. \ Wageningen Universiteit en Research Centrum. Glastuinbouw \ [2015]
  Efficiënt gebruik van de beschikbare waterbronnen is de eerste stap in de watervoorziening. Dit is te bereiken door een goede dimensionering van het watersysteem met een goed gebruik en beheer. Een adequate water- en bemestingsstrategie moet de voedi ...
  help
  Grondwaterbeleidskader : stromend grondwater verbindt [Boek]
  Velstra, J. \ Winkel, T. te \ 2015
  In dit beleidskader beschrijft Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier de doelstellingen van het grondwaterbeleid. Dit is gericht op drie principes: duurzaam beheer van het zoete grondwater, verslechtering voorkomen en behoud van een goede grondwa ...
  help
  Technisch-juridische handreiking risicobeoordeling 'ondergrondse waterberging' [Boek]
  Zuurbier, Koen \ Schans, Martin van der \ Paalman, Marcel \ Putter, Peter de \ Winkel, Tine te \ Velstra, Jouke \ Oude Essink, Gualbert \ 2015
  Dit rapport geeft handvatten voor een beoordeling van de risico’s van het gebruik van systemen waarbij zoetwater (tijdelijk) in de bodem wordt geïnfiltreerd om dat later te gebruiken. Bestaande juridische kaders worden geschetst en er worden beslisbo ...
  help
  Ontwikkeling en toetsing van de lysimeter voor chrysantenbedrijven met diep grondwater : meetinstrument voor N en P emissie op praktijkbedrijven [Boek]
  Voogt, W. \ Winkel, A. van \ Houter, B. \ 2009
  De emissie vanuit de bodem bij teelten in kasgrond is moeilijk meetbaar, vooral in de situatie dat er geen werkend drainagesysteem aanwezig is. Lysimeters kunnen worden gebruikt om de uitspoeling c.q. emissie te kunnen vaststellen. Op zes bedrijven i ...
  help
  Waterbeleid vraagt om breder perspectief \ Rooilijn : mededelingen van het Planologisch en Demografisch Instituut, Universiteit van Amsterdam [Artikel]
  Woltjer, J. \ Winkel, M. \ 2009
  Het Nederlandse waterbeleid heeft het afgelopen decennium flinke veranderingen ondergaan. Duidelijk is geworden dat meer moet worden gegeven aan het water om een klimaatbestendig watersysteem te realiseren. De focus in het nieuwe beleid ligt echter v ...
  help
  Temporal and spatial patterns of water mites in Lake Maarsseveen I \ Netherlands journal of aquatic ecology [Artikel]
  Davids, C. \ Winkel, E.H. ten \ Groot, C.J. de \ 1994
  help
  Panneland : aanzet tot een nieuw duinrelstelsel? : inventarisatie en beoordeling van de natuurwaarden van het weiland te Panneland in 1992 [Boek]
  Soesbergen, M. \ Winkel, E.H. ten \ 1992
  help
  Herinrichting van de duinrellen bij Sint Maartenszee : beschrijving en beoordeling van de uitgangssituatie in 1991 [Boek]
  Soesbergen, M. \ Winkel, E.H. ten \ 1992
  help
  Put van Weber : ontwikkeling van de waterkwaliteit in de put van Weber : samenvatting van de onderzoeksresultaten [Boek]
  Hoeks, J. \ Bogaard, E.A.J.M. van den \ Winkel, E. ten \ 1989
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

   

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

  U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.