Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  (Her-)introductie : redding of face-lift van de natuur \ De levende natuur [Artikel]
  Verkaar, D. \ Wirdum, G. \ 1991
  help
  Geohydrologisch en vegetatiekundig onderzoek in het Korenburgerveen s.l. in de ruilverkaveling Winterswijk-West : deelrapport: biologische aspecten [Boek]
  Bink, F.A. \ Wirdum, G. van \ 1979
  Het veengebied Korenburgerveen 9.1. omvat een grotendeels vergraven veencomplex van ongeveer 300 ha. Het Korenburgerveen s.s. het Vragenderveen en het Meddosche veen zijn onderdelen van dit veencomplex en zijn in eigendom bij verschillende instanties ...
  help
  Brak water in Westzaan \ De levende natuur [Artikel]
  Sluis, T. van der \ Prins, A.H. \ Wirdum, G. van \ 1995
  help
  The ecohydrological approach to nature protection \ Jaarverslag... / Rijksinstituut voor Natuurbeheer = Annual report... / Research Institute for Nature Management [Artikel]
  Wirdum, G. van \ 1982
  help
  De ionic ratio als variabele standplaatsfactor \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
  Beltman, B. \ Wirdum, G. van \ Rouwenhorst, T.G. \ 1989
  help
  Modellering van vegetatiesuccessie : hoe kunnen vegetatieveranderingen in natuurontwikkelingsgebieden voorspeld worden? [themanummer natuurvoorspelling] \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
  Olff, H. \ Berendse, F. \ Verkaar, D. \ Wirdum, G. van \ 1995
  help
  Naar een nieuw overzicht van de plantengemeenschappen van Nederland \ De levende natuur [Artikel]
  Schaminée, J.H.J. \ Westhoff, V. \ Wirdum, G. van \ 1989
  help
  Dynamische aspecten van trofiegradienten in een kraggelandschap \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Wirdum, G. van \ 1979
  help
  Integraal waterbeheer en natuurdoelstellingen : visie gevraagd \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
  Wirdum, G. van \ 1998
  help
  Commentaar op artikel 'Watertypespecifieke risicogrenzen en afwenteling' \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Griffioen, J. \ Wirdum, G. van \ 2007
  Sinds enige tijd wordt in Nederland een discussie gevoerd over normen voor zware metalen in oppervlaktewater. De normen zouden te laag zijn, omdat onvoldoende rekening wordt gehouden met in het bijzonder de pH en complexatie met opgelost organisch ma ...
  help
  De betekenis van de chemische samenstelling van het grondwater voor het milieu van wilde planten \ Biovisie magazine : vakblad voor biologen [Artikel]
  Kemmers, R.H. \ Wirdum, G. van \ 1988
  help
  Systeemgericht grondwaterbeheer : de natuurwetenschappelijke werking van grondwatersystemen in relatie tot ecosystemen en grondwaterbeheer [Boek]
  Griffioen, J. \ Notenboom, J. \ Schraa, G. \ Stuurman, R.J. \ Runhaar, H. \ Wirdum, G. van \ 2003
  Het boek is gebaseerd op het recente inzicht dat het grondwaterbeheer in Nederland niet op orde is. Er is te vaak sprake van afwenteling naar andere gebieden of naar de toekomst bij het opheffen van knelpunten. De trage dynamiek en geringe zichtbaarh ...
  help
  Grondwaterafhankelijke vegetatie \ Systeemgericht grondwaterbeheer : de natuurwetenschappelijke werking van grondwatersystemen in relatie tot ecosystemen en grondwaterbeheer [Hoofdstuk uit boek]
  Stuurman, R.J. \ Runhaar, J. \ Wirdum, G. van \ 2003
  Grondwaterafhankelijke vegetaties komen voor in gebieden met ondiepe grondwaterstanden en/of in gebieden waar de hydrochemische condities bepaald zijn door kwel
  help
  Ecohydrology in The Netherlands : principles of an application driven interdiscipline \ Acta botanica neerlandica : an international journal of plant science [Artikel]
  Grootjans, A.P. \ Wirdum, G. van \ Kemmers, R.H. \ 1996
  help
  Sleutelfactoren voor herstel van natte schraallanden : theorie en praktijk \ Effectgerichte maatregelen en behoud biodiversiteit in Nederland [Hoofdstuk uit boek]
  Jansen, A.J.M. \ Grootjans, A.P. \ Wirdum, G. van \ 1998
  help
  De proef 'Grondwater als waterbron' in de Weerribben : basisrapport over de periode 1989 - 1995 [Boek]
  Wirdum, G. van \ Joosten, V. \ 1997
  help
  Effectgerichte maatregelen tegen verzuring in De Weerribben [Boek]
  Schouwenberg, E.P.A.G. \ Reijnders, T. \ Wirdum, G. van \ 1994
  EGM onderzoek, voorloper van obn
  help
  Ecoterminologie en grondwaterregime \ Mededelingen van de Werkgemeenschap Landschapsecologisch Onderzoek [Artikel]
  Wirdum, G. van \ 1979
  help
  Sensitivity of spontaneous vegetation to variation of water regime \ Models for watermanagement 2 : German-Dutch symposium Wageningen, February 14th-16th 1979 = Modelle fuer die regionale wasserwirtschaftliche Planung 2 [Hoofdstuk uit boek]
  Both, J.C. \ Wirdum, G. van \ 1979
  help
  Ecohydrologische aspecten van waterinlaat in laagveen \ Aanvoer van gebiedsvreemd water : omvang en effecten op ecosystemen : proceedings van een symposium gehouden op 21 december 1988 [Hoofdstuk uit boek]
  Wirdum, G. van \ 1989
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.