Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Filter

Geselecteerd op:

  Records 1 - 20 / 30

  • help
  • uw selectie
  • export

   Bewaar titels

  • attendering
   Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Wols
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
  Sorteer op
  help
  Drinkwatersector is voorbereid op klimaatverandering \ H2O online [Artikel]
  Dorland, E. \ Agudelo-Vera, C. \ Hartog, N. \ Sjerps, R. \ Vonk, E. \ Witte, F. \ Wols, B. \ 2018
  Onderzoek van KWR toonde aan dat klimaatverandering invloed heeft op diverse facetten van de toekomstige drinkwatervoorziening. Voorbeelden zijn een toename van enkele organische microverontreinigingen in de grote rivieren, mogelijke problemen met de ...
  help
  AquaPriori: a priori het verwijderings-rendement bepalen : methodiek en eerste applicatie voor de voorspelling van de verwijdering van organische microverontreinigingen in omgekeerde osmose en actievekoolfiltratie [Boek]
  Vries, Dirk \ Leerdam, Ton van \ Wols, Bas \ Korevaar, Martin \ Vonk, Erwin \ 2017
  Het is vrijwel niet haalbaar of te kostbaar om voor een groot aantal microverontreinigingen die in oppervlaktewateren voorkomen, op experimentele wijze de verwijdering door een zuiveringsstap als actievekoolfiltratie (AKF) of omgekeerde osmose (RO) t ...
  help
  Exploring the boundaries of non-target screening with Liquid Chromatography coupled to ESI-MS [Boek]
  Leerdam, J.A. van \ Bajema, B.L \ Sjerps, R.M.A. \ Wols, B.A. \ Bäuerlein, P.S. \ Laak, T.L. ter \ Kooi, M.M.E. van der \ Emke, E \ Kools, S.A.E. \ 2017
  Vitens en KWR hebben op basis van uitgebreide metingen, literatuuronderzoek en ervaring twee modellen ontwikkeld die inzicht bieden in de inzetbaarbeid van non-target screening met vloeistofchromatografie (LC) en hoge-resolutie-massaspectrometrie (MS ...
  help
  Mogelijkheden voor aanvullende zuivering bij WML in pompstation Heel \ H2O online [Artikel]
  Hofman-Caris, R. \ Harmsen, D. \ Wols, B. \ Groot Kormelinck, K. \ Pol, W. van \ 2016
  Aangezien de hoeveelheid organische microverontreinigingen in oppervlaktewater voortdurend verandert en toeneemt, hebben WML en KWR samen een pilotonderzoek uitgevoerd bij pompstation Heel. Hierin hebben ze onderzocht wat de mogelijkheden zijn om daa ...
  help
  Hoe kun je geneesmiddelen uit drinkwater verwijderen? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Hofman-Caris, R. \ Harmsen, D. \ Wols, B. \ Groot Kormelinck, K. \ Pol, W. van \ 2016
  In 2013 bleken Limburgse rivieren en beken veel geneesmiddelen te bevatten. Deze vervuiling is niet eenvoudig terug te dringen. Bovendien zal het medicijngebruik en daarmee de vervuiling van het oppervlaktewater (mede door vergrijzing) in de toekomst ...
  help
  Pyrazool - inventarisatie full-scale data en verkennend experimenteel onderzoek [Boek]
  Hijnen, Wim \ Hofman-Caris, Roberta \ Bertelkamp, Cheryl \ Wols, Bas \ 2016
  Dit rapport heeft op basis van een literatuurstudie, data van de drinkwaterbedrijven en een kleinschalig experiment gekeken naar de verwijdering van pyrazool door verschillende zuiveringsprocessen.
  help
  Prestatie-indicatoren voor het functioneren van drinkwaterbereidingsinstallaties [Boek]
  Wols, B.A. \ Hofs, P.S. \ Palmen, L. \ Slaats, P.G. \ 2016
  Het doel van het project is om te onderzoeken hoe de gehele drinkwaterbereidingsinstallatie beschreven kan worden aan de hand van een beperkt aantal kenmerken (systeembeschrijving), en het functioneren van die installatie vervolgens te kwantificeren ...
  help
  Fysieke kwetsbaarheid leidingen voor klimaatverandering [Boek]
  Wols, B.A. \ Summeren, J. van \ Mesman, G. \ Raterman, B. \ 2016
  Gebruikmakend van KNMI klimaatscenario’s is een inschatting gemaakt van de gevolgen van temperatuurveranderingen voor het falen van leidingen. Met name AC leidingen – die het meest gevoelig zijn voor hoge temperatuur – zullen meer storingen gaan vert ...
  help
  Kennis uit waterdata in en rondom het leidingnet : toepassing van machine learning en statistiek op data van Brabant Water [Boek]
  Vonk, E. \ Vries, D. \ Summeren, J.R.G. van \ Verbree, J.M. \ Wols, B.A. \ Raterman, B.W. \ Diemel, R. \ Erp, J. van \ Leerdam, J.A. \ 2016
  Knowledge Discovery in Databases (KDD) is een analysemethodiek waarbij getracht wordt waardevolle kennis uit een combinatie van dergelijke databronnen te destilleren, die vervolgens ingezet kan worden om op operationeel niveau informatievergaring en ...
  help
  Ontwikkelingen op het gebied van computational fluid dynamics (CFD) \ H2O online [Artikel]
  Wols, B. \ 2015
  Computational Fluid Dynamics is een wiskundig model dat de stroming van vloeistoffen beschrijft. Hiermee kun je inzicht krijgen in hoe die stroming loopt, en bijvoorbeeld wat voor gevolgen bepaalde factoren hierop kunnen hebben. Uiteraard speelt stro ...
  help
  Afbreken van geneesmiddelen kan met veel minder energie \ Water matters : kenniskatern voor waterprofessionals [Artikel]
  Wols, B.A. \ Hofman-Caris, C.H.M. \ Beerendonk, E.F. \ Harmsen, D.J.H. \ Remmen, T. van \ 2015
  Microverontreinigingen, zoals geneesmiddelen en pesticiden, komen steeds meer voor in waterbronnen. Behandeling in een UV/H2O2-reactor is een manier om ze af te breken, maar dit vraagt veel energie. KWR Watercycle Research Institute heeft in samenwer ...
  help
  COMSIMA: model voor spanningen op ondergrondse leidingen [Boek]
  Wols, B.A. \ Moerman, A. \ Slaats, N. \ 2015
  In dit rapport is de achtergrond van COMSIMA beschreven. De rekenregels om de spanningen te berekenen voor de verschillende belastingen zijn weergegeven in hoofdstuk 2. Vervolgens behandelt hoofdstuk 3 de implementatie van het model in een geografisc ...
  help
  Additional UV/H2O2 treatment for removal of polar organic micropollutants at Drinking water production site Heel [Boek]
  Hofman-Caris, Roberta \ Harmsen, Danny \ Wols, Bas \ Palmen, Luc \ 2015
  Based on previous research it is to be expected that concentrations of organic micropollutants, like pharmaceuticals, pesticides, sweeteners etc., in surface water will increase during the next few decades. As WTP Heel uses surface water as a source ...
  help
  Modelling the effect of climate change induced soil settling on jointed drinking water distribution pipes \ Computers and geotechnics [Artikel]
  Wols, B.A. \ Thienen, P. van \ 2015
  Soil settlements related to groundwater lowering are expected to be accelerated by climate change and may damage underground infrastructure networks. A 1D mechanical model, previously developed for continuous pipelines, has been extended towards join ...
  help
  Effecten van klimaatverandering op drinkwaterdistributie in kaart gebracht \ H2O online [Artikel]
  Wols, B.A. \ Moerman, A. \ Thienen, P. van \ 2015
  De verwachte klimaatverandering zal onder meer gepaard gaan met hogere temperaturen en veranderende neerslagpatronen. Dit kan ook gevolgen hebben voor ondergrondse leidingen, zoals het drinkwaterdistributienetwerk. In het onderzoeksprogramma van Kenn ...
  help
  Influence of process conditions and water quality on the formation of mutagenic byproducts in UV/H2O2 processes \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
  Hofman-Caris, R.C.H.M. \ Harmsen, D.J.H. \ Puijker, L. \ Baken, K.A. \ Wols, B.A. \ Beerendonk, E.F. \ Keltjens, L.L.M. \ 2015
  UV/H2O2 processes in drinking water treatment may generate byproducts which cause an increased response in Ames fluctuation assays. As this probably involves a mixture of substances in very low concentrations, it is challenging to identify the indivi ...
  help
  CFD modellering van UV/H2O2 processen [Boek]
  Wols, B.A. \ Beerendonk, E. \ 2014
  Organische microverontreinigingen komen steeds meer voor in onze waterbronnen. Behandeling van het water met UV/ H2O2 is een van de manieren om de organische microverontreinigingen af te breken. Nadeel van dit proces is echter het hoge energieverbrui ...
  help
  Inzicht en oplossingen voor kwesties in de waterzuivering door Computational Fluid Dynamics (CFD) [Boek]
  Wols, B.A. \ Akker, B. van den \ 2014
  Drinkwaterzuiveringsinstallaties zijn meestal ontworpen op basis van vuistregels en/of proefinstallatie-onderzoek, zonder dat er precies bekend is wat er op microschaal gebeurt. Hierbij is vaak een overcapaciteit ingebouwd. Bovendien zijn er vaak ver ...
  help
  Modelling the effect of climate change induced soil settling on drinking water distribution pipes \ Computers and geotechnics [Wetenschappelijk artikel]
  Wols, B.A. \ Thienen, P. van \ 2014
  In the future, the more frequent occurrence of severe heat waves and long dry periods due to climate change can cause lowering of the ground water level and therefore consolidation of the soil. Consequently, increased differential settlements are exp ...
  help
  Impact of weather conditions on pipe failure: a statistical analysis \ Journal of water supply : research and technology : aqua [Wetenschappelijk artikel]
  Wols, B.A. \ Thienen, P. van \ 2014
  The occurrence of pipe failures in drinking water distribution networks may be influenced by weather conditions. In this work, a statistical analysis is performed to study the correlations between weather parameters and pipe failure in the Netherland ...
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
  << vorige | volgende >>

  Toon 20 50 100 records per pagina

   

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

  U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.