Login

Hydrotheek

help
Stapsgewijs naar visveilige gemalen \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Beers, M. \ Kroes, M. \ 2015
Steeds meer gemalen worden visveilig gemaakt door Nederlandse waterbeheerders. Een forse opgave, Nederland telt meer dan 4.000 gemalen. Hoewel niet alle gemalen op belangrijke vismigratieroutes liggen, is het ook daarbuiten belangrijk om te kijken na ...
help
Korven voor vis : kunstmatige structuren verbeteren leefgebied \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Bak, A. \ Didderen, K. \ Lengkeek, W. \ Manshanden, G. \ 2017
In veel Nederlandse wateren is het leefgebied voor vissen afgenomen. Structuren, zoals water- en oevervegetatie, dood hout en stenen, ontbreken en daarmee paai-, opgroei-, schuil- en foerageerplekken voor vissen en andere waterfauna. Verder vormen in ...
help
Kiezen voor gezond en beleefbaar stadswater : keuzewijzer maakt het verschil voor sportvisserij \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Verheijen, A. \ Engels, B. \ 2016
Veel stedelijk water voldoet in onvoldoende mate aan de wensen van de omwonenden en recreanten. Met de keuzewijzer stadswateren hebben diverse gemeenten en waterschappen in Brabant samen met Sportvisserij Zuidwest Nederland een instrument ontwikkeld ...
help
Vissen als ambassadeurs voor waterkwaliteit \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Bakker, A. \ 2012
Om de jeugd meer te betrekken bij het waterleven, waaronder de diverse vissoorten, waterkwaliteit, vismigratie en verstandig sportvissen, heeft het IVN (Instituut Voor Natuureducatie en duurzaamheid) een compleet schoolbreed basisonderwijsprogramma o ...
help
Achteroevers voor vissen \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Doef, R. \ Ek, R. van \ 2012
Het door Rijkswaterstaat en Deltares ontwikkelde achteroeverconcept brengt het water naar binnen. Hierdoor ontstaan unieke kansen voor ecologie en recreatie.
help
Verboden voor vissers : gesloten gebieden op zee: panacee of doekje voor het bloeden? \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Daan, N. \ 2012
Het is een oud idee in de natuurbescherming en het ligt ook voor de hand: als je een stuk natuur wilt behouden voor het nageslacht, zet je er een hek omheen en bordjes met verboden toegang. De natuur kan verder zijn gang gaan zou je denken.
help
Aalscholvers, vis en visserij in het IJsselmeergebied : 'zwart schaap of indicator in het dynamisch drieluik?' \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Eerden, M.R. van \ Rijn, S. van \ 2007
De aalscholverpopulatie is sinds 1970 flink toegenomen. Tegenwoordig broeden in Nederland zo'n 23.000 paren aalscholvers, verspreid over ca 50 kolonies. Het RIZA verricht al ruim 25 jaar onderzoek naar aalscholvers in het IJsselmeergebied, waar meer ...
help
‘Exoten nemen een kleine kans op grote gevolgen met zich mee’ \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Nie, H. de \ 2008
Exoten blijven in het natuurbeheer een bron van discussie. Bioloog Henrik de Nie buigt zich over de mogelijke invloed van exotische vissen in het Nederlandse binnenwater
help
Kakofonie onder water \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Verschoor, M. \ 2010
Dat vissen over gehoor beschikken is algemeen bekend. Minder bekend is dat vissen blijvende schade van geluid kunnen ondervinden. Bioloog Hans Slabbekoorn presenteerde eind vorig jaar 'Vissen en geluidsoverlast', een literatuuronderzoek over de toene ...
help
Het geluk van de zwemmende melkkoe \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Messelink, B. \ 2010
Uit Japan is het houden van koi's naar Europa en ook naar Nederland overgewaaid. Voor menig vijverbezitter is dit inmiddels een ware way of life geworden. Berend Masselink bezocht de 3-daagse Holland Koi Show 2009 in de kasteeltuinen van Arcen en vie ...
help
Actief visstandbeheer als maatregel voor de Europese Kaderrichtlijn Water \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Klinge, M. \ Kampen, J. \ Hosper, H. \ Lammens, E. \ 2008
Om de kosten en de te verwachten ecologische baten van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) in beeld te brengen, heeft het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP) in opdracht van het ministerie van Verkeer en Waterstaat diverse KRW-maatregelen verkend. E ...
help
ICES-biologen zetten zich in voor een duurzame visserij \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Buiter, R. \ 2008
De International Council for the Exploration of the Sea (ICES) is vooral bekend van de regelmatige adviezen over vangstquota. De adviezen van ICES zijn onlangs gemoderniseerd. "We willen in de toekomst meer rekening gaan houden met de zee als complee ...
help
Nieuwe wegen naar vismigratie : innovatiewedstrijd levert oplossingen voor vismigratie in de polder \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Alphen, J. van \ Bruijne, W. de \ 2018
Hoe kun je vismigratieknelpunten in poldergebieden het beste aanpakken? Waterschap Amstel, Gooi en Vecht daagde via een ‘Innovation Challenge’ onderzoekers uit om met nieuwe of betere oplossingen te komen. Deze uitdaging resulteerde in een aantal nie ...
help
Zuid-Hollandse vissen op de kaart : nieuwe visatlas schetst hoopvolle toekomst voor vissen \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Kranenbarg, J. \ Bergsma, J. \ Struijk, R. \ 2015
Zuid-Holland is een van de meest waterrijke provincies van Nederland: rivieren die er hun weg naar zee vinden, veenplassen verbonden door een netwerk van waterlopen, polders met duizenden kilometers sloot, stadswateren, duin- en recreatieplassen. Het ...
help
Beter dan de natuur zelf (2) : geschiedenis van de glasaaluitzet in Europa \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Dekker, W. \ Beaulaton, L. \ 2015
Sinds 2010 worden er in ons land weer miljoenen glasalen uitgezet. Waar komt de praktijk om glasaal uit te zetten vandaan, wat wilde men ermee bereiken en hoeveel heeft die uitzet eigenlijk aan het bestand en de visserij bijgedragen? Het tweede en la ...
help
Vogels versus vissen : visvriendelijk weidevogelbeheer is nog ver weg \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Verschoor, M. \ 2015
Terwijl Nederland volop vismigratie bevordert met de Vismigratierivier, het Kierbesluit, honderden gerealiseerde vispassages en visvriendelijke sluizen en gemalen, sluiten natuurorganisaties in weidevogelgebieden complete watersystemen af met dammetj ...
help
Fish passage 2015 : verslag van een geslaagd symposium \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Gras, E. le \ 2015
Het is een wereldwijd probleem: hoe meer dammen, dijken, sluizen en stuwen we bouwen, hoe moeilijker het voor vissen wordt om te migreren. Deskundigen op het gebied van vismigratie kwamen daarom eind juni massaal naar Groningen voor Fish Passage 2015 ...
help
Sportvissen in een tijdperk van verandering : EIFAAC-symposium over integratie ecologie en economie \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Aalderen, R. van \ Aarts, T. \ 2015
Wereldwijd zijn er naar schatting meer dan 200 miljoen sportvissers. Het is een belangrijke vrijetijdsbesteding waar veel onderzoek naar wordt gedaan. Dit voorjaar hield het European Inland Fisheries and Aquaculture Advisory Commission (EIFAAC), onde ...
help
Groene energie met een rouwrand : waterkrachtcentrales blijven gevaar voor vissen \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Buiter, R. \ 2015
Binnenkort beslissen de provincie Limburg en het Rijk over een nieuwe vergunningaanvraag voor een waterkrachtcentrale in de Maas bij Borgharen. Een eerdere ontheffing van de Natuurbeschermingswet werd door Sportvisserij Nederland tot bij de Raad van ...
help
Van ansjovis tot zeewolf : de vis in historisch perspectief \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Collignon, F. \ 2016
We vissen al heel wat jaartjes en dat is te zien in de talloze Nederlandse namen die we aan de vissen geven. Elke visser kent er vele tientallen, van ansjovis tot zeewolf. Maar er zijn in de loop der eeuwen ook fraaie namen van vissen in de vergetelh ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.