Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Filter

Records 1 - 20 / 408

  • help
  • uw selectie
  • export
    U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
  • attendering
    Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: (catalogusisn=1930552 OR catalogusisn=1674605 OR catalogusisn=1659463 OR catalogusisn=1659234)
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Goed asset management voorkomt aantasting door biogene sulfiden en ander agressief afvalwater \ WT-afvalwater [Artikel]
Snaterse, K. \ 2014
Aantasting is een belangrijke oorzaak voor schade en verkorting van de levensduur van rioolstelsels. Verschillende in rioolstelsels toegepaste materialen zijn kwetsbaar voor aantasting door biogene sulfiden. De schade kan op verschillende plaatsen in ...
help
Financiële benchmark bedrijfsvoering RWZI‘s in Vlaanderen \ WT-afvalwater [Artikel]
Vaes, G. \ Feyaerts, T. \ De Haeck, B. \ Danckers, H. \ Decock, J. \ D'Hondt, S. \ Soetaert, H. \ 2014
Om de kostenefficiëntie van de exploitatie van de Vlaamse rioolwaterzuivering te toetsen, werd door de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) de opdracht gegeven een financiële benchmark hiervoor op te stellen. Hierbij is in eerste instantie nagegaan in we ...
help
Doelmatigheid in de afvalwatersector: een moeras waar het afvalwatersysteem in wegzakt? \ WT-afvalwater [Artikel]
Worst, W. \ 2014
In Nederland werd in 2011 het Bestuursakkoord Water afgesloten tussen de koepelorganisaties van de gemeenten, de waterschappen de provincies en het Rijk. Samenwerken in de waterketen was de opgave. Er moet worden gewerkt aan de 3 K‘s, te weten kosten ...
help
Een standpunt van VLARIO. Investeren in Vlaamse rioleringen: is er een paradigma verschuiving nodig? \ WT-afvalwater [Artikel]
Berlamont, J. \ 2014
Vlaanderen investeert in 2014 248 miljoen euro in gemeentelijke rioleringswerken om de gemeenten toe te laten hun hoge noden voor hun rioleringen te helpen leningen. De noden zijn inderdaad groot. Er kan geschat worden dat de gemeenten in Vlaanderen ...
help
Verblijftijdenonderzoek riolering stationsgebied Breda \ WT-afvalwater [Artikel]
Stigter, L. \ Klootwijk, M. \ Moens, M. \ 2014
Op 4 mei 2013 was er een groot ongeval met gevaarlijke stoffen te betreuren in het Belgische Wetteren. Na ontsporing van een goederentrein met gevaarlijke stoffen stroomde de giftige lading gedeeltelijk via bluswater het riool in. In huizen in de omg ...
help
Wereldhaven vraagt om wereldformaat afvalwatertransportsysteem \ WT-afvalwater [Artikel]
Duinmeijer, S.P.A. \ 2014
Het havengebied Rotterdam beschikt over een uitgestrekt afvalwatertransportsysteem dat het afvalwater afvoert van circa 160 bedrijven verdeeld over een oppervlak van ongeveer 4.700 ha. De bedrijven voeren met een eigen bedrijfsgemaal af op dit systee ...
help
Prestatiemonitoring full-scale 1-STEP filter op rwzi Horstermeer: vergaande verwijdering van nutriënten en microverontreinigingen uit rwzi-effluent \ WT-afvalwater [Artikel]
Dekker, A. \ Zijlstra, W. \ Piekema, P. \ Bechger, M. \ 2014
Strengere effluenteisen voor rwzi Horstermeer en de toenemende bezorgdheid om microverontreinigingen waren de aanleiding voor de ontwikkeling van het 1-STEP filter. In de zomer van 2012 is de full-scale filterinstallatie op rwzi Horstermeer opgestart ...
help
Waarde van informatie voor rioolvervangingsbeslissingen \ WT-afvalwater [Artikel]
Riel, W. van \ Langeveld, J. \ Herder, P. \ Clemens, F. \ 2014
Besluitvorming binnen rioleringsbeheer is deels gebaseerd op intuïtie zonder expliciete argumentatie. Hierdoor vermindert de transparantie en reproduceerbaarheid van het besluitproces. Het is onbekend hoe rioleringsbeheerders verschillende informatie ...
help
Verkenning van ontwerprichtlijnen voor inzameling en afvoer van grijswater bij gescheiden sanitatiesystemen \ WT-afvalwater [Artikel]
Bijl, K. \ Kate, F. ten \ Nieuwenhuijzen, A. van \ Langeveld, J. \ Oomens, A. \ 2014
Waterschap Groot Salland en gemeente Deventer voeren binnen het Europese INNERS-project sinds 2009 onderzoek uit naar de haalbaarheid van gescheiden inzameling van zwart en grijs water op huis- en wijkniveau. Vanuit het onderzoek Duurzame Energie Uit ...
help
Gezondheidsrisico‘s bij water op straat \ WT-afvalwater [Artikel]
Man, H. de \ Beenen, T. \ Leenen, I. \ 2014
Door hevige regenval ontstaat in Nederland regelmatig ‘water op straat‘. In literatuur is wateroverlast veelvuldig geassocieerd met uitbraken van infectieziekten, maar het is onduidelijk in welke mate ‘water op straat‘ een risico vormt voor de volksg ...
help
De relatie tussen klimaatverandering en weersextremen (update 2014) \ WT-afvalwater [Artikel]
Hurk, B. van den \ Steenhoven, G. van der \ Bregman, B. \ Alphen, J. van \ Klein Tank, A. \ Hattem, R. van \ Katsman, C. \ 2014
Na recente extreme weersverschijnselen en een aantal (IPCC) studies naar trends in opgetreden en verwachte extremen dringt de vraag op in hoeverre deze weersextremen verband houden met klimaatverandering. Met daaraan gerelateerd de vraag in hoeverre ...
help
De bruine rat in en om stadswoningen, voorkomen is beter dan bestrijden \ WT-afvalwater [Artikel]
Adrichem, M.H.C. van \ Buijs, J.A. \ Goedhart, P.W. \ Verboom, J. \ 2014
Omdat de mens overlast ervaart van ratten, worden ze al tientallen jaren bestreden met rodenticiden, waardoor de overlevingskans van resistente ratten is vergroot. De afdeling Dierplaagbeheersing van de GGD in Amsterdam probeert tegenwoordig de oorza ...
help
Besparingspotentieel bij niet-gelijktijdig leegpompen gemengde rioolstelsels \ WT-afvalwater [Artikel]
Duinmeijer, S.P.A. \ 2014
Naar aanleiding van het onderzoeksprogramma "Gemaal van de toekomst" heeft het Ingenieursbureau Rotterdam een onderzoek uitgevoerd naar het besparingspotentieel in energiekosten. Het niet-gelijktijdig leegpompen van de (gemengde) rioolstelsels bespaa ...
help
Evaluatie van de bruikbaarheid van composietbuien voor de berekening van overstortwerking \ WT-afvalwater [Artikel]
Van Assel, J. \ Dirckx, G. \ 2014
Met de invoering van de nieuwe Vlaamse "Code van Goede Praktijk voor Rioleringen" werd ook de ontwerpneerslag herbekeken. Als gevolg van wijzigende neerslagpatronen werd beslist om de referentieperiode voor de ontwerpneerslag te herdefiniëren, en aan ...
help
Delft Blue Water gietwater; schoner dan regenwater \ WT-afvalwater [Artikel]
Scherrenberg, S.M. \ Mulder, J.W. \ Weij, P. \ Appeldoorn, K. \ 2013
Als gevolg van de klimaatveranderingen wordt verwacht dat zoetwatertekorten steeds vaker zullen voorkomen. Het is daarom wenselijk om het gebruik van alternatieve zoetwaterbronnen, zoals gezuiverd stedelijk water, nader te onderzoeken. In het innovat ...
help
Landsdekkende regenkaarten uit het mobiele telefonienetwerk \ WT-afvalwater [Artikel]
Overeem, A. \ Leijnse, H. \ Uijlenhoet, R. \ 2013
Nauwkeurige en tijdige neerslagwaarnemingen aan het aardoppervlak zijn cruciaal voor het waterbeheer, de landbouw, de weersverwachting, het klimaatonderzoek en voor grondvalidatie van neerslagschattingen met satellieten. Echter, het overgrote deel va ...
help
Impact van de nieuwe Code van goed praktijk op het dimensioneren van riolen \ WT-afvalwater [Artikel]
Vaes, G. \ Van Rooij, B. \ Engels, L. \ 2013
De nieuwe Vlaamse Code van goede praktijk voor het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van rioleringssystemen (Ministerieel Besluit van 20/08/12) bevat enkele belangrijke wijzigingen op het vlak van het rioleringsontwerp. In WT-Afvalwater nr. 6 (2012 ...
help
Intuïtie en informatie in besluitvorming voor rioleringsbeheer \ WT-afvalwater [Artikel]
Riel, W. van \ Langeveld, J. \ Herder, P. \ Clemens, F. \ 2013
Passend rioleringsbeheer is nodig om voldoende dienstlevering te balanceren met investeringskosten. Besluitvorming binnen rioleringsbeheer kan echter bemoeilijkt worden door gebrek aan data en interacties met verschillende actoren. Deze beperkingen z ...
help
Interview met Reginald Grendelman (Vereniging van Nederlandse Gemeenten), 16 juni 2013 : "Stimuleer niet het middel maar het doel" \ WT-afvalwater [Artikel]
Baars, E. \ 2013
Als beleidsmedewerker bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) bestaat het werk van Reginald Grendelman uit 2 hoofddossiers: de uitwerking van het bestuursakkord water (BAW) en het Deltaprogramma
help
Omgaan met de vorming van toxische waterstofsulfidegassen in rioleringen \ WT-afvalwater [Artikel]
Vinck, E. \ Donckels, B. \ Weemaes, M. \ De Gueldre, G. \ 2013
Dit artikel geeft een overzicht van de problematiek rond waterstofsulfide in rioleringen. Waterstofsulfidegassen worden vooral gevormd in persleidingen met lange verblijftijden en in drukrioleringen. In deze bijdrage wordt beschreven hoe Aquafin NV m ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.