Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Filter

Records 1 - 20 / 268

  • help
  • uw selectie
  • export
    U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
  • attendering
    Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: catalogusisn=2004991
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Deep tunnels and asset management in urban sanitation & stormwater management : lessons from Paris, Singapore and London \ Water governance [Artikel]
Holthuijsen, S. \ Galant Tanson, T. \ Thomas, S. \ Tabuchi, J.-P. \ 2018
A number of big and dense cities in the world use ‘deep tunnels’ for collection, transport or storage of water in urban sanitation and stormwater management. In Paris, deep tunnels have existed since ±1900. In Singapore, the Deep Tunnel Sewerage Syst ...
help
Amsterdam international water week 2017 : challenges and solutions for water utilities in major world cities and high density living areas : results of the utility leaders forum 2017 \ Water governance [Artikel]
Rook, J. \ Kruize, R. \ 2018
The Utility Leaders Forum in 2017 catalysed discussions and partnerships between CEOs of local and international water and waste water utilities. The Utility Leaders Forum has the ambition to present new themes and to create new ways to develop solut ...
help
De kade(r)s van ons watersysteem : hoe regelen we het eenvoudiger en beter met de omgevingswet en de waterschapsverordening? \ Water governance [Artikel]
Kraak, I. \ 2018
De Omgevingswet en de onderliggende uitvoeringsregelgeving geven de juridische kaders voor de inrichting en het beheer van de fysieke leefomgeving. Water is daar een onderdeel van, net als ruimtelijke ordening, milieu, natuur. Eén van de kerninstrume ...
help
Procurement as a driver for innovative water governance \ Water governance [Artikel]
Gehrels, C. \ Top, G. van den \ Goedbloed, D. \ 2018
And so what do we take home after the round tables, seminars and fact finding field trips? Everybody resumes his or her role and that is precisely what should happen in our view. When it comes to governance and public private partnership, we are conv ...
help
AIWW : from exchanging knowledge to building links : an impression of the AIWW 2017 \ Water governance [Artikel]
Nassou, V. van \ 2018
'Water ... and 9 billion people’ was the theme of Amsterdam International Water Week (AIWW) 2017. This was an opportunity for cities, governments, policymakers and science & technology to discuss their current water challenges. AIWW 2017 represented ...
help
16 jaar internationale waterwetgeving \ Water governance [Artikel]
Teeuwen, B. \ 2018
De redactie van dit blad verzocht me terug te blikken op mijn ervaringen in het ondersteunen van Aziatische landen met de modernisering van hun waterwetgeving. Ik wil graag voldoen aan het verzoek en ook mijn visie geven op het (wenselijke) Nederland ...
help
Samenwerken aan integrale omgevingsvisies met water : eerste praktijkervaringen met pilots omgevingsvisies van gemeenten en waterschappen \ Water governance [Artikel]
Leeuwen, C. van \ 2018
GovernEUR (onderdeel van de Erasmus Universiteit Rotterdam) heeft, in opdracht van Waterschap Vallei en Veluwe en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden de handreiking ‘Samenwerken aan integrale omgevingsvisies met water’, geschreven. De handreikin ...
help
Podium: van waterwet naar omgevingswet \ Water governance [Artikel]
Wensink, W. \ 2018
Bedoeling is dat de Omgevingswet per 1 januari 2021 in werking treedt. 26 wetten over de fysieke leefomgeving, waaronder de Waterwet, worden gebundeld in één Omgevingswet. Veel vertrouwde instrumenten uit de huidige wet- en regelgeving komen terug in ...
help
The blue deal : clean, sufficient and safe water for 20 million people \ Water governance [Artikel]
Sturm, E. \ Werf, M. van der \ 2018
If we look at the Earth from space, it is clear to see: the planet is literally covered in water. Yet, there is never enough of it – and often too much. In recent decades, water-related disasters have affected increasing numbers of people, animals an ...
help
International case study : water cooperation between Oman and the Netherlands \ Water governance [Artikel]
Havekes, H. \ Langeveld, P. \ 2018
Like the Netherlands, Oman faces huge challenges in the field of water management. Therefore an intensified relationship and cooperation with the Netherlands has been started a year ago. A mutual Taskforce was established to solve the water problems ...
help
Case study : keur Rijnland nieuwe stijl: ervaringen en vooruitblik \ Water governance [Artikel]
Pol, R. van \ Huijssteeden, E. van \ 2018
Ja, het kan: minder regels zonder dat dit ten koste gaat van het watersysteem. Dat is de conclusie na twee jaar ervaring met de keur nieuwe stijl bij het hoogheemraadschap van Rijnland. Het aantal vergunningaanvragen en meldingen is blijvend gehalvee ...
help
Interview : de bestuurlijke veranderopgave van de omgevingswet : inzichten uit de praktijk \ Water governance [Artikel]
Löesink, A. \ Bezu, K. van \ 2018
Bij de implementatie van de Omgevingswet is volop oog voor de impact op de ambtelijke organisatie en de ambtenaar van het waterschap. Zowel voor de juridische kant als voor het aspect van cultuur, houding en gedrag. De bestuurlijke veranderopgave bli ...
help
Nieuwe manieren van besturen : hoe stellen we ons drinkwater veilig onder de omgevingswet? \ Water governance [Artikel]
Slok, W. \ Coonen, L. \ Baneke, M. \ Eijsink, R. \ 2018
Schoon drinkwater uit de kraan! Drinkwaterbedrijven zijn verplicht het 24/7 te leveren. Overheden op hun beurt hebben de taak zorg te dragen voor kwalitatief goed grond- en oppervlaktewater, zodat daar drinkwater uit bereid kan worden. Zowel de Omgev ...
help
Case study: addressing water challenges in rural and urban settings by using an integrated and people-centred approach \ Water governance [Artikel]
Beek, H. van der \ 2018
Zelf in hele risicovolle gebieden is het mogelijk om het risico op een ramp te verminderen en de weerbaarheid van de gemeenschappen te versterken d.m.v. kennis van de risico’s, gezamenlijke analyse, conflictsensitiviteit en participatie van de gemeen ...
help
Gespreksstarter brengt omgevingswet bij alle partners in de keten : spraakwater \ Water governance [Artikel]
Groeneveld, G. \ 2018
Dat de Omgevingswet een grote vernieuwing brengt in het omgevingsrecht, besluitvorming eenvoudiger en sneller wil maken en meer samenhang en samenwerking in het fysiek domein wil brengen, is inmiddels geen verrassing meer. De komst van de Omgevingswe ...
help
De omgevingswet vergroot je speelveld : train beide benen! : spraakwater \ Water governance [Artikel]
Aartsen, M. \ Nijssen, P. \ 2018
Het gebruiken van twee benen zorgt voor een hogere handelingssnelheid en een grotere kans op succes. Om spelers tweebenig te maken zorgen wij ervoor dat zij ook in situaties worden gezet waarin het natuurlijk is om de bal met het minder sterke been m ...
help
Stormwaarschuwing voor het DSO : spraakwater \ Water governance [Artikel]
Struiksma, J. \ 2018
Het gaat tot nu toe niet echt goed met de ontwikkeling van het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO). Dat is vervelend, want de inwerkingtreding van de Omgevingswet en (een basaal deel van het) DSO zijn bestuurlijk aan elkaar gekoppeld.
help
Case study : bouwsteen omgevingswet AS50+ \ Water governance [Artikel]
Geenen, F. \ Soffner, H. \ Nootenboom, T. \ Dekker, G. \ 2018
Gemeenten Bernheze, Boekel, Landerd, Oss, Uden en Meierijstad en waterschap Aa en Maas zijn gezamenlijk begonnen met het ontwikkelen van een bouwsteen water voor de gemeentelijke omgevingsvisie. De bouwsteen dient als input voor het proces in de indi ...
help
Nieuwe manieren van besturen : de omgevingswet en vergelijkbare wetsherzieningen : voorbeelden en lessen uit drie andere West-Europese pogingen tot integratie van wetgeving \ Water governance [Artikel]
Hollemans, D. \ 2018
Met nog circa drie jaar te gaan tot het van kracht worden van de Omgevingswet, zullen de meesten wel iets over de wet gehoord hebben. Nu het van kracht worden van de wet nadert, wordt het tijd om te kijken hoe drie andere West-Europese landen de laat ...
help
Wie visie heeft, maak er een! : spraakwater \ Water governance [Artikel]
Wensink, W. \ 2018
Met de Omgevingswet op komst proberen al veel overheden ‘in de geest van de Omgevingswet’ te werken. En dat is heel goed. We worden immers door de Minister en het landelijk programma Aan de slag met de Omgevingswet opgeroepen tijdig werk te maken van ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.