Login

Hydrotheek

help
Cyclische verjonging, samengaan van natuur- en hoogwaterbescherming \ De levende natuur [Artikel]Bijbehorende website
Peters, B.W.E. \ Geerling, G. \ Kater, E. \ 2008
De ontwikkeling van dynamische natuurgebieden biedt de mogelijkheid om het bereiken van hoogwaterveiligheid te combineren met de terugkeer van pionierbiotopen en het herstel van belangrijke processen als doorstroming en oeverwalvorming. Door verschil ...
help
Is vernatting een effectieve maatregel voor het herstel van natte, schrale graslanden? \ De levende natuur [Artikel]
Schouwenberg, E.P.A.G. \ Mierlo, J.E.M. van \ Hoek, D. van der \ 1991
help
(Her-)introductie : redding of face-lift van de natuur \ De levende natuur [Artikel]
Verkaar, D. \ Wirdum, G. \ 1991
help
Water werkt! \ De levende natuur [Artikel]
Saris, F.J.A. \ Leuven, R.S.E.W. \ Vriend, M.C. de \ 2004
Op de stuwwal tussen Nijmegen en de Duitse grens is een succesvol praktijkvoorbeeld van vernieuwend waterbeheer te zien. De gemeente Ubbergen koos voor beperkte afvoer van water via het rioolstelsel. In totaal is bijna 2,9 km aan waterlopen aangelegd ...
help
Duurzamer waterbeheer en nieuwe kansen voor natuur in het Hunzedal \ De levende natuur [Artikel]
Schollema, P.P. \ Vegter, U. \ Wanningen, H. \ 2004
Herstel van een meanderende Hunze is uitgangspunt bij de verschillende beheersmaatregelen in dit gebied. Maatregelen betrefffende de verbetering van de waterkwaliteit van Hunze en Zuidlaardermeer, het creëren van bergingsruimte voor oppervlaktewater ...
help
Herstel van de (stroomdal)flora in de Gelderse Poort \ De levende natuur [Artikel]
Peters, B.W.E. \ Kurstjens, G.H.S. \ Teunissen, T. \ 2004
Vijftien jaar geleden werd een start gemaakt met natuurontwikkeling in het Gelders rivierengebied, gelegen tussen Duitse grens en Arnhem en Nijmegen. Inmiddels is in het gebied circa 800 hectare nieuw natuurgebied gerealiseerd. Hier hebben rivierdyna ...
help
Zoetwater exoten in Nederland : aanwinst of verstoring? : [themanummer immigratie] \ De levende natuur [Artikel]
Brink, F.W.B. van den \ Velde, G. van der \ 1998
help
Natuurherstel op Landgoed Rozephoeve [casus EGM] \ De levende natuur [Artikel]
Burg, R.F. van der \ Francke, W. \ 2012
Particuliere terreinen herbergen vaak 'vergeten' natuurpareltjes waarvan weinig bekend is en de potenties onderschat worden. Dankzij de regeling Effectgerichte Maatregelen (EGM) is een aantal van deze gebieden weer herontdekt. De Kleine Oisterwijkse ...
help
Kijkrichtingen als hulpmiddel voor discussie over de toekomst van het natuurbeleid; casus Grevelingen [toekomst voor de natuur, dl. 2] \ De levende natuur [Artikel]
Dirkx, G.H.P. \ Egmond, P. van \ Oostenbrugge, R. van \ Wortelboer, F.G. \ 2013
De Natuurverkenning 2010 - 2040 verkent de toekomst van de Nederlandse natuur aan de hand van vier kijkrichtingen. Die aanpak blijkt aan te slaan. In verschillende beleidstrajacten is de aanpak met kijkrichtingen overgenomen. Maar welke meerwaarde bi ...
help
Indicatiewaarden afdoende voor bepaling milieutekorten? \ De levende natuur [Artikel]
Runhaar, J. \ Witte, J.P.M. \ 2010
Reactie op het artikel "Een verkennende studie naar de bodemkwaliteit van Gelderse habitatgebieden" (Wamelink et al, DLN, 2010).
help
Ontwikkeling van Geel schorpioenmos in de Meppelerdieplanden \ De levende natuur [Artikel]
Tweel, M.J. van \ Bokeloh, D.J. \ Cusell, C. \ Kooijman, A.M. \ Martens, R. \ Mettrop, I.S. \ Neijmeijer, T. \ Sparrius, L.B. \ 2015
Geel schorpioenmos is een van de twee mossen van de Habitatrichtlijn die in Nederland voorkomen. Het is een Europees bedreigde soort die in 1996 is herontdekt en inmiddels op verschillende plekken in Nederland voorkomt. Deze status geeft aan Nederlan ...
help
Haring en waterkwaliteit in het Veerse Meer \ De levende natuur [Artikel]
Kemper, J.H. \ 2005
Sinds juni 2004 is in de Zandkreekdam een opening gemaakt, om kwalitatief beter water in te laten vanuit de Oosterschelde. Naar verwachting zal een hoger zoutgehalte leiden tot een stabielere situatie in de algengroei, met een grotere variatie in soo ...
help
De wederopstanding van Nederlandse Sphagnum-venen een aannemelijk vooruitzicht? \ De levende natuur [Artikel]
Tomassen, H.B.M. \ 2005
In dit artikel staan de belangrijkste resultaten van onderzoek beschreven en de resulterende aanbevelingen voor herstel en beheer van hoogvenen in Nederland. Het onderzoek maakte onderdeel uit van het onderzoeksproject OBN. Het OBN hoogveen project o ...
help
De waterhuishouding als bepalende factor voor natuur in de Drentsche Aa \ De levende natuur [Artikel]
Aggenbach, CJ.S. \ Grootjans, A.P. \ Schollema, P.P. \ Hendriks, P. \ Jager, H.R. \ 2015
De waterhuishouding van het Drentsche Aa-gebied is de afgelopen honderd jaar drastisch veranderd. De ontwatering van de beekdalen en aangrenzende plateaus nam sterk toe. In de jaren 90 van de vorige eeuw vond een omslag plaats en werden veel middenlo ...
help
Van open riool naar leefbare beek, een flinke stap in de goede richting \ De levende natuur [Artikel]
Schollema, P.P. \ Dongen, M. van \ Dam, H. van \ Winter, H.V. \ Griffioen, A.B. \ Vroome, A.I. de \ 2015
Een beek in het Noorden van het land waarover in 1941 wordt gemeld dat in de benedenloop meer dan 5000 pond dode vis is afgevoerd en rond 1961 vrijwel alle vis uit het water verdwenen blijkt te zijn. Ook het water waar een monsternemer in 1964 meldt ...
help
Kader : de Beekrombout is terug in de Drentsche Aa! \ De levende natuur [Artikel]
Manger, R. \ Offringa, H.P. \ 2015
In 2011 is de Beekrombout (Gomphus vulgatissimus) na een periode van 89 jaar afwezigheid weer in het Drentsche Aa-gebied waargenomen. De terugkeer van deze libellensoort is een bewijs dat de waterkwaliteit van de Drentsche Aa de laatste decennia is v ...
help
Orchideeën in het dal van de Drentsche Aa \ De levende natuur [Artikel]
Dekker, H. \ Offringa, H.P. \ 2015
Het Drentsche Aa-gebied staat bekend als een gebied met veel orchideeën. Maar is dat wel terecht? Hoe rijk was het gebied aan orchideeën voordat er omstreeks 1965 gestart werd met het realiseren van het beekdalreservaat? En hoe rijk is de regio tegen ...
help
De waterwantsen en andere insekten van het Leersumse Veld \ De levende natuur [Artikel]
Moller Pillot, H.K.M. \ 1961
Van maart tot oktober 1959 werden in de Leersumse plassen monsters genomen ter bestudering van de voorkomende soorten der waterwantsen, in het bijzonder die der Duikerwantsen (Corixidae). Naast de waterwantsen werden ook andere diergroepen bestudeerd ...
help
Bestrijding van Aziatische duizendknopen \ De levende natuur [Artikel]
Oldenburger, J. \ Penninkhof, J. \ 2017
In Nederland en België komen drie soorten uitheemse duizendknoop voor. Deze duizendknopen vormen een hardnekkig probleem voor beheerders van de groene ruimte vanwege het gebrek aan informatie over effectieve bestrijdingsmethoden. Daarom is Stichting ...
help
De toekomst van exoten \ De levende natuur [Artikel]
2017
Het is getuige de inhoud van dit nummer duidelijk dat invasieve exoten steeds meer oprukken in de Nederlandse natuur. Met deze toename beginnen de invasieve exoten geleidelijk een hoofdpijndossier te worden voor de water- en terreinbeheerders. De kos ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.