Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Filter

Records 1 - 20 / 3154

  • help
  • uw selectie
  • export
    U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
  • attendering
    Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: (catalogusisn=55789 OR catalogusisn=72871)
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Thema Green Deals \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Wijland, G. van \ Breman, B. \ Linderhof, V. \ Jansen, B. \ Moerman, A. \ Pekelder, W. \ Bil, H. \ Dierxkx, T. \ Ekkelboom, J. \ Raat, C. \ Alblas, J. \ 2016
In dit themanummer over Green Deals staan de volgende artikelen: 1) Green Deals: Code oranje, blauwe oplossing. 2) Op zoek naar de gemene deler: agrarisch waterbeheer in de praktijk. 3) Kraamkamer van innovatie. 4) Modern aanbesteden is kennis delen: ...
help
Thema communicatie & imago \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Moerman, A. \ Jochemsen, M. \ Heeswijk, N. van \ Sleven, T. \ Alblas, J. \ Rosenbrand, B. \ Heel, R. van \ Bres, S. de \ Steenkamer, P. \ 2015
8 artikelen over communicatie: 1) Stap uit die tractor: afdeling communicatie bij Waterschap Scheldestromen krijgt intern coachende rol. 2) Burgers zijn echt niet gek: het waarom, wat en hoe van burgerparticipatie. 3) Water is plezier: in dialoog met ...
help
Minister Schultz van Haegen over het Deltaprogramma : "het gaat nu om de uitwerking" \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Goossen, W.J. \ 2015
Het Deltaprogramma 2015 verscheen vorig jaar na een jarenlange zoektocht van alle overheden, samen met betrokkenheid van bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties, naar de beste manier om de toekomstige gevolgen van klimaatverandering voor de wa ...
help
Climate proof cities : open houding, sluitende maatregelen \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Broks, K. \ 2015
Het vierjarige onderzoeksprogramma Climate proof cities heeft veel kennis opgeleverd om steden voor te bereiden op de gevolgen van klimaatverandering. Deze kennis blijkt niet alleen van belang voor de verre toekomst, maar is ook in het hier en nu toe ...
help
Klimaatbestendige stad : mogelijkheden en voorbeelden te over \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Vlugt, M. van der \ 2015
Klimaatverandering vraagt om proactieve ingrepen, met name in steden en dorpen. Inmiddels zijn de nodige good practices beschikbaar.
help
Stedelijk waterbeheer : andere actoren, andere belangen \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Wijland, G. van \ 2015
Voor veel waterbeheerders is de stelregel: geef water zoveel mogelijk ruimte, blokkeer alleen als het niet anders kan. Bestuurlijk geldt voor de waterschappen binnen het Rijksprogramma Agenda Stad overdrachtelijk hetzelfde: werk samen met bewoners, l ...
help
Pilots meerlaagsveiligheid : lerende evaluatie \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Hoogbergen, M. \ 2015
In een drietal gebieden wordt op dit moment verkend of de toepassing van meerlaagsveiligheid een kansrijke methode is voor waterveiligheid. De evaluatie vindt plaats tijdens de drie pilots, tussentijdse resultaten worden in de pilots benut. De eerste ...
help
Klimaatadaptatie in internationaal verband \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Grinwis, A. \ 2015
Discussie over klimaatadaptatie vindt ook plaats in Europees en internationaal verband. Een schets van de stand van deze discussie.
help
Het debat : een expliciete wettelijke verankering voor productie en levering van duurzame energie is noodzakelijk \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Foort, S. \ Lazaroms, R. \ 2015
In dit waterdebat komen aan het woord als voorstander Sander Foort (promovendus Nyenrode) en Rafaël Lazaroms (beleidsadviseur Unie van Waterschappen).
help
Bestrijden exoten : 'dat is een heel gedoe' \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Moerman, A. \ 2015
De cabomba caroliniana, oftewel de waterwaaier, is een invasieve exoot. De waterplant verspreidt zich razendsnel en bestrijding lijkt een gevecht tegen de bierkaai. Bij de Loosdrechtse Plassen gloort dit voorjaar enige hoop in de strijd tegen de door ...
help
Netcentrisch werken bij calamiteiten : alle informatie voor iedereen \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Derks, R. \ 2015
Er is een grote brand in een bedrijf bij Nijmegen waar met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt. Een grote pluim zwarte rook spreidt zich uit over het rivierengebied. De brandweer is al aan de slag, het bluswater dreigt samen met mogelijk giftige stoffe ...
help
Soepele overdracht van project naar beheer : "formeel moment voorkomt irritatie" \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Jansen, B. \ 2015
Watergsangen die verlegd worden, vistrappen aangelegd, landbouwgrond veranderd in natuurgebieden. Bij dit alles speelt de praktijk van overdracht van opgeleverd werk. Met alle stagnatie van dien. De oplossing is volgens Waterschap Reest en Wieden eve ...
help
Dromen verbinden : waterschappen als duurzame opdrachtgever \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Brand, T. \ 2015
Jaarlijks zetten de waterschappen voor circa twee miljard euro uit aan opdrsachten voor duizenden bedrijven. Als publieke opdrachtgever hebben zij een marktvisie met duurzaamheid als belangrijk element. "We moeten kansen benutten"zegt Patrick Blom, v ...
help
Hoosbui als wake-up call : waterveiligheid \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Schrijnemakers, P. \ 2015
Het was een enorme bui, die in de nacht van 30 op 31 augustus 2015 over Nederland trok. De waterschappen waren er druk mee, maar dat kon niet voorkomen dat op veel plaatsen wateroverlast ontstond. In het rivierengebied leidde dat tot verontwaardiging ...
help
Juiste keuzes voor water : miljoenennota \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Meijer, C. \ 2015
In de miljoenennota staan de juiste maatregelen voor goed waterbeheer. "Stabiliteit en continuïteit lijken de kernwoorden met de prioriteit bij waterveiligheid", aldus Peter Glas, voorzitter van de Unie van Waterschappen.
help
Geen betonnen zwemvest kopen : professioneel publiek opdrachtgeverschap \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Wijland, G. van \ 2015
Vorig jaar september 2014 verscheen het door alle waterschappen opgestelde visiedocument De waterschappen als Publieke Opdrachtgever, ook wel de marktvisie van de waterschappen genoemd. Een jaar later zijn de partijen kritisch-positief over de ervari ...
help
Koudwatervrees onterecht : design & construct-contract \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Peperstraten, J. van \ 2015
Aanbestedingen bij dijkversterkingen gaan langzamerhand steeds vaker met geïntegreerde contractvormen, waarbij de aannemer meer vrijheid krijgt om innovatieve oplossingen te bedenken en te realiseren. Garantie voor de waterveiligheid is daarbij een e ...
help
"Rijkdom is ook niet alles" : George van Gorkum \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Pekelder, W. \ 2015
Rozendaal is de kleinte gemeente van het vasteland. Hoe verloopt daar het waterbeheer? Milieuwethouder George van Gorkum (Rosendael '74) vertelt erover. En over nog veel meer. "Het voordeel van een rijke gemeente? Ik zou het niet weten."
help
Essentieel voor verbetering waterkwaliteit : ecologische watersysteemanalyse \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Veld, D. ter \ 2015
Waterbeheerders werken continu aan het verbeteren van de waterkwaliteit. Om hen hierin te ondersteunen ontwikkelt STOWA een nieuwe methodiek voor het uitvoeren van een (ecologische) watersysteemanalyse. Deze methodiek, met negen sleutelfactoren, leid ...
help
Hopen op nieuwe iconen : water in Nederland wordt helderder \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Ekkelboom, J. \ 2015
Flora en fauna in en rondom oppervlaktewater zijn de spiegels van de kwaliteit van dat water. Waterbeheerders spitsen zich dan ook voortdurend op iconen van schoon water die ineens kunnen opdoemen. Zo zal de komst van beekprik, zalm, sieralg, kranswi ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.