Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Records 1 - 20 / 796

  • help
  • uw selectie
  • export
    U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
  • attendering
    Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: (catalogusisn=78885 OR catalogusisn=65298)
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Energiezuinige beluchterregelingen \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Rekswinkel, E. \ Bentem, A. van \ 2012
Vanuit de Energiefabriek, een samenwerkingsverband van Nederlandse waterschappen, is gevraagd hoe een energiezuinige beluchterregeling er uit ziet. De achterliggende gedachte is dat de beluchting de bulk (50-60%) van de energie verbruikt op een rwzi. ...
help
Het Euregio-project Fuzzy Afvalwaterketen : een grensoverschrijdend onderzoek vanuit waterschapsperspectief \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Gerrits, J. \ Oude Griep, G. \ Ellenbroek, H. \ 2012
Procesregelingen op basis van fuzzy logic kunnen effectief worden ingezet voor de optimalisatie van zuiveringsprocessen en het vergroten van de stabiliteit van deze processen in een rwzi. De eenvoudige, aan de praktijk gekoppelde opzet, maakt fuzzy-l ...
help
CarCON op Soest : de ervaringen van een procesbeheerder \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Wagemaker, R. \ Bildt, F. van de \ 2012
Waterschap Vallei & Eem is sinds enkele jaren bezig elke rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) te voorzien van intelligente ammoniumregelaars. Als oplossing voor rwzi Soest is gekozen voor het CarCON-systeem. Deze regelaar onderscheidt zich van ande ...
help
Vergelijkend onderzoek ionselectieve meters \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Greftenhuis, J. \ 2012
De waterschappen in Nederland besteden bij de inrichting en optimalisatie van rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi’s) steeds meer aandacht aan goede procesregelingen. Essentieel daarbij is een snelle reactietijd, ofwel een voldoende korte tijd tuss ...
help
Een optimale influentregeling voor riool en rwzi in Harderwijk \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Mons, M. \ 2012
Iedere rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) heeft een kenmerkend aanvoerpatroon. Dit aanvoerpatroon wordt vooral bepaald door de omgeving. Het aantal inwoners, de industrie en het type aanvoerstelsel zijn het meest bepalend. Feit is dat het ontvang ...
help
Slibretourregeling met behulp van slibspiegelmeting; de praktijk \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Hees, M. van \ Sengers, A. \ 2012
Op 1 juli 2008 heeft de afdeling Afvalwaterketen van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK) zich geconformeerd aan de meerjarenafspraak (MJA3) voor de bedrijfstak, om in de komend vijftien jaar een energie-efficiency te berei ...
help
Centrale regie bij Vallei en Veluwe \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Mons, M. \ 2012
‘In 2030 worden alle rioolwaterzuiveringen in Nederland vanuit één centrale ruimte bestuurd.’ Een uitspraak, die Douw Jan Tilkema ergens in 2004 liet vallen. ‘Onzin’, ‘Belachelijk’, ‘Hoe wil hij dat doen?’ waren veelgehoorde kreten. Toch zit er achte ...
help
Masterclass PID tunen \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Leusden, R. van \ Buitelaar, R. \ Timmerman, P. \ 2012
Om de veel toegepaste PID-regelaar te doorgronden heeft Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden DHV gevraagd de theorie achter deze regelaar toe te lichten aan de hand van praktijkvoorbeelden. Dit is in een tweetal sessies door DHV uitgevoerd in een ...
help
'Het blijft mensenwerk' \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Letteboer, H. \ 2012
‘Bij invoering van centrale regie voor het zuiveringsbeheer valt of staat alles met het draagvlak op de werkvloer, centrale regie betekent verantwoordelijkheid delen.’ Een gesprek met de procesregisseur Marco Mons over het hedendaagse zuiveringsbehee ...
help
Op basis van de niveaus en vulling van alle ontwaterdslibsilo's en ingedikt slibbuffers: verbeteren van sliblogistiek en -transport : \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Langen, R. van \ 2012
De 18 rwzi's van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier produceren surplusslib met een drogestofgehalte van 2-3%. Dit slib wordt op de rwzi's mechanisch ontwaterd met zeefbandpersen en centrifuges. Hierdoor neemt het drogestofgehalte toe tot circ ...
help
Gemeenten en waterschap willen samen meten, samen sturen: 'Samen krijgen we grip op waterstromen!' \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Baren, J. van \ Classen, L. \ Peeters, R. \ Veeke, F. \ Wylick, H. van \ 2012
Tijdens hevige regenval in de gemeente X met een druk op de knop relatief schoon water via een overstort lozen op ecologisch minder kwetsbaar oppervlaktewater. Gelijktijdig het vieze afvalwater in gemeente Y voorrang verlenen op weg naar een rioolwat ...
help
Succesvolle voorspellende regeling voor drinkwatersystemen \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Bakker, M. \ 2012
DHV heeft in nauwe samenwerking met een aantal Nederlandse waterleidingbedrijven een slimme regeling voor de besturing van drinkwatersystemen ontwikkeld: OPIR genaamd (Optimale Productie door Intelligente Regeling). De kern van deze regeling is een v ...
help
Slimmer sturen verbetert waterkwaliteit : integraal sturen in de Hoeksche Waard \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Leeuwen, E. van \ Heeringen, K.-J. van \ Velzen, E. van \ Dongen, P. van \ Mol, B. \ 2012
Traditioneel is het in de bemalingsgebieden van afvalwatersystemen ‘ieder voor zich’. Zodra afvalwater en regenwater uit een gebied via het riool de gemaalpompkelders bereikt, stijgt de waterstand en slaan de rioolgemalen automatisch aan. Sommige gem ...
help
Van verborgen data naar gedeelde informatie \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Valster, N. \ Boomgaard, M. \ 2012
Bij de waterschappen in Nederland wordt via meetnetten en telemetriesystemen een enorme hoeveelheid meetdata gegenereerd en voor kortere of langere periode opgeslagen. Deze metingen kunnen betrekking hebben op neerslag, oppervlaktewater (kwantiteit/k ...
help
Stuwsoftware met afvoerremmende werking : om vasthouden/bergen/afvoeren te implementeren \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Nijhof, G. \ 2012
Traditionele stuwregeltechnieken krijgen nieuwe toepassingsmogelijkheden door ze op basis van vooraf in te stellen parameters schakelbaar te maken. Hierdoor ontstaan verschillende scenario’s, die voor zowel wateroverlast als verdroging automatisch wo ...
help
Bergbezinkbassin \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
2012
Tot 2007 werd op de rioolwaterzuivering Apeldoorn slib verwerkt door de Vartech in opdracht van het Waterschap Veluwe. Filtraat van de slibverwerking werd gezuiverd in een grote ronde beluchtingstank op het terrein van de rwzi Apeldoorn. Vanaf 2007 i ...
help
Struikelen, uitglijden en vallen [invoering Arbocatalogus dl. 3] \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Hoffmann, R. \ 2012
Voor de waterschappen is een Arbocatalogus opgesteld met de belangrijkste prioritaire risico’s. In de catalogi zijn afspraken gemaakt om aan de vervallen Arbobeleidsregels invulling te geven. Om inzicht te krijgen of je voldoet aan de afspraken kun j ...
help
Conditiebewaking door trillingsmetingen bij Waterschap Veluwe : machineconditiebewaking in de waterwereld \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Galen, N. van \ 2012
‘Machineconditiebewaking is het contoleren en bewaken van de actuele conditie van machines en installaties om te zorgen dat de beschikbaarheid gewaarborgd wordt.’
help
Ruimte voor de Rivier \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
2012
Voor het Rijksprogramma Ruimte voor de Rivier voert Waterschap Vallei en Veluwe meerdere projecten uit: een hoogwatergeul in Veessen-Wapenveld en twee dijkverleggingen in Cortenoever (Brummen) en Voorsterklei (Voorst). Bij Deventer werkt ons watersch ...
help
2,5 jaar energiefabriek Apeldoorn : SEA \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Valk, E. de \ 2012
Op rwzi Apeldoorn worden al vele jaren met succes externe afvalstoffen verwerkt. Aanvankelijk gebeurde dit middels de opvulling van de overcapaciteit van de conventionele vergister. En later voornamelijk met behulp van de, speciaal daarvoor gebouwde, ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.