Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Filter

Records 1 - 20 / 796

  • help
  • uw selectie
  • export
    U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
  • attendering
    Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: (catalogusisn=78885 OR catalogusisn=65298)
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
KRS-brainstormsessie in Gorinchem \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Letteboer, H. \ 2012
De KNW (Kon. Ned. Waternetwerk) en de KRS hadden het voor 21 maar goed bedacht: de combinatie van een KRS-vergadering en de beurs Aqua Nederland in Gorinchem. Het was een gewone vergadering met KRS-bestuurders uit alle windstreken en met normale punt ...
help
Noodbemaling - middel voor borging van een primaire waterschapstaak \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Lingen, J. van der \ 2012
Het peilbeheer en daarmee het afvoeren van overtollig oppervlaktewater is één van de primaire waterschapstaken, die veelal ongezien plaatsvindt door vele gemalen in Nederland. Pas als een gemaal uitvalt en het water stijgt door kwel en / of overvloed ...
help
Koninklijk Nederlands Waternetwerk: 2012 \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Giesbers, A. \ 2012
Als de maatschappij en de wereld verandert, dan verandert Koninklijke Nederlands Waternetwerk (KNW) ook. Hoe ziet KNW er anno 2012 uit? Een impressie van de themagroepen, die ontstaan zijn, na het ontstaan van de KNW (in 2009), uit de KVWN en NVA. "N ...
help
Nabehandeling van effluent bij Waterschap Vallei & Veluwe \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Veldhuizen, H. van \ Kleef, D. van \ Koelewijn, J.W. \ 2012
Waterschap Vallei & Veluwe realiseert op zeven van de acht rwzi's in het gebied een nabehandelingsinstallatie. Inmiddels zijn er sinds 2009 drie operationeel (Nijkerk, Woudenberg en Bennekom), worden er dit jaar twee opgeleverd (Amersfoort en Veenend ...
help
Test ultrasone slibdesintegratie op rwzi Willem Annapolder succes! \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Pinxteren, R. van \ Helmendach-van Ham, D. \ Jonge, A. de \ 2012
Het verhogen van de gasproductie uit de vergisters op rwzi's heeft onder andere in het kader van de MJA3 afspraken grote belangstelling bij de waterschappen. In het verleden zijn testen uitgevoerd met slibdesintegratie door middel van ultrasoon gelui ...
help
Meer bedrijfsauto's HHNK rijden op groen aardgas! \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Duineveld, F. \ 2012
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) heeft inmiddels achtentwintig bedrijfsauto's die dagelijks in Noord-Holland op weg zijn en als brandstof groen aardgas tanken. Het groene aardgas wordt op de rioolzuiveringsinstallaties (rwzi) Beverwi ...
help
PEKA-Kroef en Waterschap Aa en Maas slaan handen ineen voor een betere waterkwaliteit \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Colsen, J. \ 2012
Het aardappelverwerkende bedrijf PEKA-Kroef in Odiliapeel (Noord Brabant) en het waterschap tekenden op 24 februari 2011 een intentieverklaring voor verregaande samenwerking in de waterketen. De samenwerking is bedoeld om afvalwaterzuivering en water ...
help
Extra fosfaatverwijdering uit effluent met Discfiltratie \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Molen, R. van der \ Koelewijn, J.W. \ Verkuijlen, J. \ 2012
Sinds juni 2010 wordt door Rossmark proefonderzoek uitgevoerd met een Hydrotech Discfilter op de rwzi Veenendaal ten behoeve van de nabehandeling van effluent. Het gaat daarbij vooral om de extra verwijdering van fosfaat uit het effluent van de zuive ...
help
Rainapp-wegwijzer in ruimtelijke neerslag \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Schuurmans, H. \ Koning, J. de \ 2012
In juli 2011 is extreem veel neerslag gevallen. Maar hoeveel neerslag viel er, hoe was dit verdeeld over Nederland, en hoe vaak komt zoiets nou voor volgens de statistieken? Op al deze vragen geeft de Rainapp binnen enkele muisklikken antwoord. Deze ...
help
Turboboost voor de productie van methaan \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Haverkamp, P. \ 2012
Vergistingstorens in rioolwaterzuiveringsinstallaties en in biogasinstallaties: deze twee hebben meer gemeen dan op het eerste gezicht logisch lijkt. In beide installaties vinden processen plaats die tot doel hebben energie op te wekken uit de afbraa ...
help
Effectieve biologische ontzwaveling van biogas : wat kunnen we met groen zwavelzuur? \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Klok, J. \ 2012
In Nederland wordt op vele plaatsen slib en organisch afvalmateriaal 'vergist' met als primaire doel groene energie te produceren. In grote 'vergisters' vindt een biochemisch proces plaats, waarbij bepaalde bacteriën onder zuurstofarme omstandigheden ...
help
Eenvoudig een verhoogd rendement behalen in de aërobe waterzuivering \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Mul, A. de \ 2012
De positieve effecten van het voedingsupplement PureBlue NutriC zijn op grote schaal getest in de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Bath, waar 10 parallelle behandelingsstraten worden gebruikt, die elk hun eigen aeratietank en nabezinktank hebben. ...
help
Reinde project : Maatregelen Beheer Friesland (MBF) \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Hemme, T. \ 2012
Januari 2012 is aanjaagstation Wirdum in gebruik genomen. Het 5 jaar durende MBF-project is na de ingebruikname van onderstation Wirdum tot een eind gekomen.
help
Muskusratten vangen met een vogelhokje? \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Vissering, A. \ 2012
In het gebied van Noorderzijlvest en Hunze en Aa's vangen de muskusrattenvangers al jaren met vangkooien: drijvende hokjes op het water. In de provincie Groningen zijn een paar van deze modellen ontwikkeld. Het 'vogelhokje' of model Folkers is door p ...
help
Nazuiveren van afvalwater met kroos \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Hoorn van Dullemen, M. van \ Vreede, B. de \ Otte, A. \ Kempen, M. van \ Hoving, I.E. \ 2012
Waterschap Noorderzijlvest, advies- en ingenieursbureau Tauw, Bioniers, de Radboud Universiteit Nijmegen en Wageningen UR Livestock Research zijn in mei 2010 gestart met een onderzoek naar het nazuiveren van afvalwater met kroos. Nazuiveren met kroos ...
help
Waterschap Hunze en Aa's: van Boekarest tot Addis Abeba \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Vennix, S. \ 2012
Naast Roemenië is waterschap Hunze en Aa's sinds kort actief in Ethiopië. De projecten zijn in gang gezet na de herijking van het waterschapsbeleid over internationale samenwerking in 2010. De winst? Veel nieuwe kennis over de werk- en denkmethoden v ...
help
Het Fries Bestuursakkoord WaterKeten \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Hemme, T. \ 2012
Het Fries Bestuursakkoord WaterKeten (FWBK) is een samenwerkingsverband tussen Wetterskip Fryslân, drinkwaterbedrijf Vitens, de provincie Fryslân en alle 31 Friese gemeenten. Eén van de uitvoeringsgroepen van het FBWK is de Werkgroep Wadden, bestaand ...
help
Opdrachtgever <> Opdrachtnemer \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Messink, E. \ 2012
Hoe zijn we binnen waterschap Hunze en Aa's de projectuitvoering aan het professionaliseren? Welke vragen hebben we onszelf gesteld en waar zijn we op uitgekomen? Ik beschrijf kort de oude situatie met de problemen waar we mee te maken hadden in de c ...
help
Zacht water, harde dobber : verplaatsing winning Engelse Werk \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
2012
Om Zwolle van zachter water te voorzien, heeft heel wat water door de IJssel moeten stromen. Vitens voerde enkele complexe veranderingen en innovaties door op locatie Engelse Werk.
help
Rwzi Wehe Den Hoorn kan weer 'opgelucht ademhalen' \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Visscher, W. \ Zonneveld, A. van \ 2012
De rzwi Wehe den Hoorn in Groningen is een zogenaamde Schreiber-installatie en in bedrijf vanaf 1982. Een Schreiber-installatie bestaat uit een ronde beluchtingstank met een snel ronddraaiende brug, waaraan beluchters zijn gemonteerd. De ontwerpbelas ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.