Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Filter

Records 1 - 20 / 1216

  • help
  • uw selectie
  • export
    U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
  • attendering
    Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: (catalogusisn=95007 OR catalogusisn=57402 OR catalogusisn=87520 OR catalogusisn=87668)
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Onderzoeksgebied van wereldformaat : dossier waterbouw \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Wegman, C. \ Gelder, A. de \ Dam, G. \ Winter, W. de \ Ramaekers, G. \ 2017
Sinds 1950 is de bodem van de Haringvlietmonding vel veranderd. Door de jaren heen is een harde scheiding tussen zout en zoet water gecreëerd. Sinds 2000 is er meer inzicht in de morfologische ontwikkeling van de monding. De Haringvlietmonding is erg ...
help
Scenario voor waterveilige Maasvallei \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Pol, J. \ Vuren, S. van \ Vreugdenhil, H. \ Bomas, B. \ Burger, M. \ 2017
Om de inwoners van de Maasvallei te beschermen, is een scenario ontwikkeld dat bestaat uit een krachtig samenspel van rivierverruiming en dijkversterking. Met het maatregelpakket is de Maasvallei tot 2050 voldoende beschermd tegen overstromingen en o ...
help
Internationale kennisuitwisseling klimaatbestendige steden : dossier riolering \ Land en water : maandelijks vakblad voor wegenbouwkunde, waterbouwkunde en cultuurtechniek : overkoepelend orgaan van de Waterstaat [Artikel]
Boogaard, F. \ Klomp, T. \ Palsma, B. \ Manenschijn, M. \ 2017
(Inter-)nationaal staan we voor de uitdaging om onze leefomgeving klimaatbestendig in te richten zodat ons leefklimaat nu en in de toekomst aantrekkelijk blijft. Om (inter-)nationale kennisuitwisseling te bevorderen, zijn interactieve tools zoals Cli ...
help
Actief grondwaterpeilbeheer kan droogteschade voorkomen \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Kuiper, M. \ Buma, J. \ Kooijman, W. \ 2017
Bijzondere droogte heeft afgelopen voorjaar en zomer gezorgd voor buitengewoon lage grondwaterstanden in heel Nederland. Deze lage grondwaterstanden kunnen tot schade leiden aan infrastructuur, bebouwing en groen. Actief grondwaterpeilbeheer blijkt e ...
help
Robuustheid als toegevoegde waarde voor waterveiligheid \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Ham, R. van \ Broersma, L. \ Booister, N. \ 2017
Naast de primaire versterking van regionale keringen kan de toegevoegde waarde van robuustheid bepalend zijn bij de waterveiligheid binnen het regionale watersysteem. In de praktijk is de keuze lastig te maken. Een afwegingskader biedt de helpende ha ...
help
Samenwerking nodig voor ecologische waterkwaliteit \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Rijnbeek, J. \ Spanjers, A. \ Hangelbroek, H. \ Geradts-Schermer, J. \ Spier, J. \ 2017
Onder de werktitel De Groene Motor heeft het ecologische deel van het Kaderrichtlijn Water (KRW)-programma van het Hoogheemraadschap Delfland een doorstart gemaakt. Betrokken partijen werken hierin nauw samen, hetgeen dit project bijzonder maakt.
help
Diepte-infiltratie als basis voor duurzaam watersysteem \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Dijk, M. van \ Klooster, J. van 't \ 2017
De Zonnehof is een stadslo- catie in Amersfoort die opnieuw wordt ingericht. De kwaliteit van het gebied wordt verbeterd en er vindt vergroening plaats door er een parkachtige omgeving van te maken. Om het ge- bied tegelijkertijd klimaatbe- stendig t ...
help
Urban Waterbuffer brengt de stad in waterbalans \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Zuurbier, K. \ Kok, W. \ Kuiper, M. \ Noome, W. \ 2017
De Urban Waterbuffer (UWB) is een ruimtelijk inpasbaar concept om het regenwater in stedelijk gebied te zuive- ren en langer in de ondergrond vast te houden om het op een later moment te gebruiken. De stedelijke watervoorziening wordt hiermee verduur ...
help
Iedereen in Laren moet afkoppelen \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Boer, A.W. \ Bouwman, L. \ 2017
Artikel over afkoppeling van daken van het gemengd riool in Laren. Deze maatregel moet voorkomen dat het centrum van het dorp opnieuw overstroomt.
help
Rioolrenovatie Vliegbasis Deelen doet het zonder styreen \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Veld, D. ter \ 2016
Op Vliegbasis Deelen is een rioolrenovatie uitgevoerd door middel van strengrelining. Bijzonder is dat de renovatie is uitgevoerd met uv-uithardende glasvezelkousen, zónder styreen. Het is de eerste keer in de Benelux dat deze oplossing wordt toegepa ...
help
Sturing in de waterketen op droogtevoorspelling \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Tilma, M. \ Icke, O. \ 2016
Waterschap Vallei en Veluwe en Royal HaskoningDHV hebben een sturing ontwikkeld en in de praktijk geïmplementeerd om op basis van neerslagvoorspelling de interactie tussen riolering en rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) te optimaliseren en daarme ...
help
Zorgplicht: continu in control, hoe kom je daar? \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Zethof, M. \ Kolen, B. \ 2016
Sinds 2014 is er meer aandacht voor de Zorgplicht van waterkeringen. In de Zorgplicht is het proces van inspecteren, beheren en onderhouden geregeld. In het instrument Continu inzicht wordt de veiligheid van waterkeringen zichtbaar. Continu inzicht m ...
help
Meer dan 100 procent energie terug uit afvalwater : dossier waterbeheer \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Spoel, H. van der \ 2015
Afvalwater, met onder meer poep en plas, zit vol met energie. Door nieuwere en slimmere methodes kunnen de waterschappen deze energie uit het afvalwater halen. In het EFGF-netwerk (www.efgf.nl), de denktank van een aantal Nederlandse waterschappen, w ...
help
Hoe de blauwalg duurzaam verdwijnt uit de Melanen : dossier waterbeheer \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Munoz, E. \ 2015
De recreatieplassen – voormalige vennen – Groote en Kleine Melanen in Bergen op Zoom worden al jaren geplaagd door blauwalg. De gemeente Bergen op Zoom en waterschap Brabantse Delta slaan daarom de handen ineen om dit probleem aan te pakken. Dit gebe ...
help
Ontwateren met eindeloos hergebruik filterdoek : dossier waterbeheer \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Broeders, T. \ 2015
Ontwatering van grotere hoeveelheden slib gebeurt vaak met geotextiele 'worsten', zoals de geotube. Het zijn worsten van bijvoorbeeld 10 m en lengtes van 50 a 100 m. Na gebruik worden die geotextiele worsten open gesneden om het steekvaste slib eruit ...
help
Slochterdiep krijgt duurzame aanpassing voor betere kwaliteit : dossier waterbeheer \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Lange, M. de \ Pohlmann, H. \ 2015
Voor het project 'Inrichting Slochterdiep en zijtakken' klonk op 17 april 2015 het startschot. In dit project voert Arcadis werkzaamheden uit in opdracht van Waterschap Hunze en Aa's. Doel van het project is om de inrichting van het Slochterdiep en z ...
help
'Maak van Nederland een waterbouwkundige etalage' : interview \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Molenaar, T. \ 2015
Maasvlakte 2, de Zandmotor, Ruimte voor de Rivier, het Hoogwaterbeschermingsprogramma; Hendrik Postma noemt een paar projecten die in Nederland vorm krijgen of hebben gekregen en internationaal belangstelling trekken. "Wij werken samen met de opdrach ...
help
Dordrecht renoveert riool van binnenuit met carbon : kabels & leidingen \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Croese, E. \ 2015
Relining van rioolbuizen is inmiddels gemeengoed. Begin 1991 was Dordrecht een van de eerste steden die deze techniek toepaste. Nu heeft de stad weer een primeur: het gebruik van carbonfiber om een taps toelopende buis van binnenuit te herstellen. Er ...
help
Wereldprimeur: geotextiel in dijk voorkomt piping : waterhuishouding & waterbouw \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Berg, S. van den \ Damen, P. \ Förster, U. \ 2015
Piping is voor veel dijken in Nederland een dominant faalmechanisme gebleken. Nieuwe inzichten leren ons dat de bestaande toets- en ontwerpregels dit mechanisme onderschatten en een deel van de Nederlandse waterkeringen minder sterk is dan voorheen w ...
help
3D-grondwatermodel voorkomt overdimensionering dijken : waterhuishouding & waterbouw \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Valk, M. van der \ Berbee, B. \ 2015
In de natuur zijn rechte lijnen een zeldzaamheid. In een geoptimaliseerd dijkontwerp zijn 2D-grondwaterstromingsberekeningen dan ook slechts een benadering, maar is dit voldoende? Het gebruik van 3D-grondwatermodellen bij dijkontwerpen kan belangrijk ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.