Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Advies meerlaagsveiligheid [Brief]
  Adviescommissie Water \ 2014
  Bij de totstandkoming van dit advies heeft de AcW gesprekken gevoerd met betrokken bestuurders van waterschappen, provincies, gemeenten en veiligheidsregio’s, ambtelijk betrokkenen en met vertegenwoordigers van kennisinstellingen. Dit advies richt zi ...
  help
  Advies innovatie in de waterketen [Brief]
  Adviescommissie Water \ 2015
  Voor het advies heeft de Adviescommissie Water de ontwikkelingen op het gebied van de waterketen en innovaties daarin in beeld gebracht. Zij heeft daarbij de hele waterketen beschouwd: drinkwaterbereiding, afvalwaterinzameling en waterzuivering
  help
  Advies waterveiligheid [Boek]
  Adviescommissie Water \ 2012
  Het huidige waterveiligheidsbeleid is gebaseerd op inzichten uit de jaren vijftig van de vorige eeuw. Sinds die tijd is het aantal mensen en het geïnvesteerde vermogen achter de dijken fors gegroeid. Ook is de kennis over waterkeringen verbeterd. De ...
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.