Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 25

  • help
  • uw selectie
  • export

    Bewaar titels

  • attendering
    Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: instantie==365
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
HEC-RAS 5.0 aan de tand gevoeld \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Bosch, S. \ Hoekstra, J. \ 2017
In februari van 2016 publiceerde de US Army Corps of Engineers een grote update van de gratis hydraulische modelcode HEC-RAS. Nieuw is de state-of-the-art 2D-module, die internationaal grote bewondering oogstte. Wij hebben deze module ingezet voor ee ...
help
Korte golf : een zeer eenvoudige methode om de bodemdalingsnelheid vast te stellen \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Heijkers, W.J.M. \ 2015
Omdat vaak snel behoefte is aan een bodemdalingskaart heeft schrijver zelf een methode ontwikkeld die uitgaat van informatie waar elk waterschap over beschikt, namelijk: TOPhoogteMD, AHN (nu ook 3), bodemkaart, LGN6 en TOP10NL. De bepaling van bodemd ...
help
Essay : nut & noodzaak tijdreeksanalyse van afvoeren \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Heijkers, W.J.M. \ 2015
De gecombineerde hydrologische en statistische kennis zou in de toekomst ingezet moeten worden op tijdreeksanalyse van afvoerdata (debietmetingen). Dat is het betoog van Heijkers nu er zoveel expertise ligt op het gebied van tijdreeksen voor grondwat ...
help
Hoog tijd voor onafhankelijke en objectieve beoordeling van grondwaterinformatie : weerwoord op de reactie van Frans van Geer op het essay \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Heijkers, W.J.M. \ Knotters, M. \ 2014
Het doel van ons essay was om een discussie te starten en bij te dragen aan meningsvorming. De reactie van Frans laat zien dat we daarin zijn geslaagd. Moge er nog vele essays, reacties en discussies volgen. Toch willen we ook graag in dit weerwoord ...
help
Vergelijking van enkele schattingsmethoden voor de actuele verdamping \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Beekman, W. \ Caljé, R. \ Schaars, F. \ Heijkers, W.J.M. \ 2014
Schattingen van de verdamping, zoals worden berekend met het NHI en met regionale grondwatermodellen, blijken sterk te verschillen met schattingen die gebaseerd zijn op veldobservaties. Vooral in de zomermaanden blijkt de berekende droogtestress slec ...
help
Impressie NHV-Lezingenmiddag : 10 jaar PUB en nu Panta Rhei: relevant voor Nederland? \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Heijkers, W.J.M. \ 2014
Predictions in Ungauged Basins (PUB) is een zeer interessant onderwerp, maar als eenvoudig waterschapshydroloogje vroeg ik me toch af: wat kan ik er zelf mee? De essentie van het probleem is dat er steeds meer stroomgebieden zijn waar de afvoer niet ...
help
In oprichting : NHV-werkgroep Verbetering Afvoerschattingen [korte golf] \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Peerdeman, K. \ Heijkers, W.J.M. \ 2014
Afvoerschattingen op basis van monitoringdata zijn van groot belang voor de hydrologie en het waterbeheer. In de eerste plaats om hiermee de waterbalans op te kunnen stellen, maar ook om extreme waarde analyses mee uit te voeren, modellen te calibrer ...
help
Methode berekenen onzekerheid in wateropgave nu beschikbaar \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Hakvoort, H.A.M. \ Heijkers, W.J.M. \ Peerdeman, K. \ Talsma, M. \ 2013
In opdracht van de STOWA heeft HKV lijn in water een methode ontwikkeld waarmee regionale waterbeheerders de onzekerheid in de wateropgave inzichtelijk kunnen maken. Deze methode is verwerkt in een software-applicatie genaamd BOWA, die hydrologen en ...
help
Verbeterde inschatting fosfornalevering in De Stichtse Rijnlanden \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Dijkstra, N. \ Hardeveld, H. van \ Spanjers, B. \ Smolders, A.J.P. \ 2013
De onderwaterbodem kan een belangrijke fosforbron zijn in sloten. Vandaar dat Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden voor deze wateren de fosfornalevering uit de slootbodem heeft gekwantificeerd. De gebruikte methoden zijn relatief goedkoop en geve ...
help
Meteobase: online neerslag- en referentiegewasverdampingsdatabase voor het Nederlandse waterbeheer \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Hakvoort, H.A.M. \ Bosch, S. \ Versteeg, R. \ Heijkers, W.J.M. \ Wolters, E. \ Talsma, M.J.G. \ Peerdeman, K. \ 2013
Waterbeheerders hebben in toenemende mate behoefte aan gedetailleerde neerslag- en referentiegewasverdampingsgegevens: voor modelbouw & -kalibratie, voor toetsing van watersystemen waterkeringen aan normen, maar ook voor GGOR-vraagstukken en zoetwate ...
help
De worsteling : een verslag van en hydrologische beschouwing op basis van de NHV Najaarsbijeenkomst 2011 : waterkwaliteitsmodellering biedt uitdagingen voor jou als hydroloog! \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Heijkers, W.J.M. \ 2012
De centrale stelling van de NHV dag luidde: "Een hydrologisch model is pas af als er betrouwbare transportberekeningen mee kunnen worden gedaan." De dag bestond uit tien presentaties. Elke bijdrage komt hier aan bod: Stroombanen in de nieuwe ondergro ...
help
Verslag van en opinie mede gebaseerd op de "tijdreeksanalyse van grondwaterstanden (en iets meer) twee-daagse" \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Heijkers, W.J.M. \ 2012
In de tijdreeksanalyse tweedaagse is integraal opgenomen de promotie (en dus verdediging) van Jos van Asmuth (5 maart 2012, Delft). Door de ogen van de verslaglegger, (Heijker). De tweede dag was het feitelijke symposium tijdreeksanalyse (Nieuwegein, ...
help
Onzekere debietschattingen \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Mulder, H.M. \ Schipper, P.N.M. \ Jongman, E. \ Heijkers, W.J.M. \ 2011
De meest fundamentele en daarmee belangrijkste activiteit van hydrologen is het opstellen van waterbalansen. Immers, waterbalansen vormen het hart van elke watersysteemanalyse, inclusief het ontwikkelen, kalibreren en valideren van modellen. Naast de ...
help
Fijne mensen: hydrologen in populaire verbeelding \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Heijkers, W.J.M. \ 2011
Enkele referenties naar het vakgebied hydrologie zoals tegengekomen in films zijn voor de gelegenheid op een rijtje gezet. Een welbekend voorbeeld is de film A Civil Action (1998). Hierin speelt de Britse acteur Stephen Fry de geohydroloog George Pin ...
help
Recensie: Grondwaterzakboekje [van] auteur Bram Botje, 2011 \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Heijkers, W.J.M. \ 2011
Het grondwaterzakboekje bestaat uit 21 hoofdstukken en een uitgebreide appendix. Het boekje gaat over het gedrag van grondwater en over het gebruik. Het is een resultaat van de auteur, gekoppeld aan een groot aantal meelezers. "... in elk geval een s ...
help
Bepaling modelonzekerheid voor het grondwatermodel van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Valstar, J. \ Heijkers, W.J.M. \ Borren, W. \ 2010
In een eerder artikel in dit tijdschrift is aangegeven hoe grondwatermodellen gekalibreerd kunnen worden met de representermethode. Om toch tot een goed onderbouwde schatting van de onzekerheid van de modeluitkomsten te komen, dienen er een aantal as ...
help
Het gebruik van gekarteerde GxG-schattingen voor de kalibratie van een hydrologisch model \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Heijkers, W.J.M. \ Veldhuizen, A.A. \ Borren, W. \ Nijsten, G.J. \ 2010
In dit artikel laten wij een mogelijke oplossing zien van een spanningsveld tussen het grote hydrologische belang van het topsysteem in hydrologische modellen enerzijds en het gebrek aan geschikte en voldoende metingen anderzijds. Daartoe beschrijven ...
help
Bayesiaanse identificatie van gebiedsneerslag en modelparameters \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Botterhuis, A.A.J. \ Eertwegh, G.A.P.H. van den \ Heijkers, W.J.M. \ 2009
De Nederlandse waterbeheerders gebruiken steeds meer modelberekeningen voor de onderbouwing van beleid en planvorming. Het is daarbij van groot belang dat de mate van detail en nauwkeurigheid aansluit bij de vraagstelling. De uitkomsten van modellen ...
help
SIMGRO6: we maken de balans op (2) \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Walsum, P.E.V. van \ Veldhuizen, A.A. \ Heijkers, W.J.M. \ 2008
In dit tweede deel staan deelmodellen centraal, met toepassingen voor drainagesimulatie met snelle terugkoppeling vanuit het oppervlaktewater
help
SIMGRO6: we maken de balans op (1) \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Walsum, P.E.V. \ Veldhuizen, A.A. \ Heijkers, W.J.M. \ 2008
In dit artikel willen we de lezer deelgenoot maken van de ontwikkelingen die SIMGRO de afgelopen jaren heeft doorgemaakt en schetsenwe via die weg hopelijk het unieke karakter van een van Nederlands oudste, en tevens meest geavanceerde hydrologische ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.