Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Energiezuinige beluchterregelingen \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Rekswinkel, E. \ Bentem, A. van \ 2012
Vanuit de Energiefabriek, een samenwerkingsverband van Nederlandse waterschappen, is gevraagd hoe een energiezuinige beluchterregeling er uit ziet. De achterliggende gedachte is dat de beluchting de bulk (50-60%) van de energie verbruikt op een rwzi. ...
help
Masterclass PID tunen \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Leusden, R. van \ Buitelaar, R. \ Timmerman, P. \ 2012
Om de veel toegepaste PID-regelaar te doorgronden heeft Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden DHV gevraagd de theorie achter deze regelaar toe te lichten aan de hand van praktijkvoorbeelden. Dit is in een tweetal sessies door DHV uitgevoerd in een ...
help
Waterkwantiteit Informatie Systeem (WIS) \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Crook, R. de \ 2011
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is eind 2009 begonnen met de implementatie van een Waterkwantiteit Informatie Systeem, gebaseerd op Delft-FEWS. Het gaat om het ontsluiten van de gegevens van neerslag, verdamping, afvalwater, oppervlaktewater ...
help
Schuim- en drijflaagvorming in gistingen van de rwzi Utrecht \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Maanen, H. van \ 2011
Net als een aantal andere communale zuiveringen met gistingen heeft ook de zuivering van Utrecht al een aantal jaren last van schuim- en drijflaagvorming in de gistingen. Daarom hier een korte samenvatting van de gebeurtenissen en de acties, die hier ...
help
Een nieuw type sluis-vispassage: innovatie bij Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
2011
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft onlangs de 2e De Witsluisvispassage geplaatst bij gemaal Caspargouw in Wijk bij Duurstede. Met dit ontwerp van waterschapsmedewerker Wim de Wit kunnen vissen een groot peilverschil overbruggen en kunnen ...
help
Waterbeheer in Matagalpa \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Oosterhoff, T. \ 2011
In de afgelopen 4 jaar heeft een samenwerkingsverband van de Stichting LeAF, waterschap de Dommel en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden samen met de milieu-afdeling van de gemeente Matagalpa (Nicaragua) zich ingespannen het waterketenbeheer in ...
help
Optimalisatie WKK rwzi Utrecht \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Rooijen, R. van \ 2011
Hoewel de rwzi Utrecht op korte termijn zal worden gerenoveerd, waarbij de slibverwerking inclusief de WKK zal worden vervangen, waren de problemen wat betreft de besturing dermate groot dat besloten is de noodzakelijke aanpassing toch uit te voeren.
help
Leeghalen en reinigen gisting van de rwzi Nieuwegein \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Wit, P. de \ 2009
Op de rwzi Nieuwegein is begin 2007 de gistingstank leeggehaald en gereinigd. Dit artikel geeft een verslag van Paul de Wit, zuiveringstechnicus op de rwzi installatie in Nieuwegein
help
Waterschappen op weg naar chemievrij terreinbeheer \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Rooijen, H. van \ 2008
In Neerslag 43(2008)2 schreef collega Rien Klippel uit Zeeland hoe zij bij het waterschap Zeeuwse Eilanden tot chemievrij terreinbeheer zijn gekomen. Bij het waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden wordt sinds 1997 het terreinbeheer zonde ...
help
Optimalisatie energieverbruik en fosfaatverwijdering op rwzi Driebergen \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Rekswinkel, E. \ 2008
De fosfaatconcentratie in het effluent van rwzi Driebergen fluctueert al jaren tussen 0,5 en 3 mg P/l. Daarnaast ligt het energieverbruik aanzienlijk boven dat van het landelijk gemiddelde. Een interne werkgroep is medio 2007 gestart met het zoeken n ...
help
Intensiveren van het slibgistingsproces via voorgeschakelde ultrasone slibdesintegratie \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Boersen, M. \ Sisselaar, D. \ 2008
Op rwzi Zeist is met een pilotopstelling het effect van ultrasone slibdesintegratie op het slibgistingsproces onderzocht. De proef is begeleid door technologen van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier e ...
help
Verwijdering siloxanen uit biogas rwzi Nieuwegein \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Oosterhoff, T. \ 2008
Op de rwzi Nieuwegein, waar het afvalwater van de kernen Nieuwegein, IJsselstein en Lopikerkapel wordt gezuiverd, wordt het hierbij geproduceerde slib samen met het slib van een aantal omliggende zuiveringsinstallaties vergist. Het hierbij geproducee ...
help
De waterbalans, op welk schaalniveau? \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Kramer, P. \ 2008
Is het mogelijk om een goede waterbalans voor een klein gebied op te stellen zonder het standaard meetnet uit te breiden? De huidige vraag naar meetgegevens en balansen voor kleinere gebieden komt vanuit verschillende hoeken. De KRW, watertoetsen, wa ...
help
Hebben regenmeters hun langste tijd gehad? \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Heijkers, W.J.M. \ Crook, R. de \ Knippers, T. \ Reichard, L. \ 2008
Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden maakt gebruik van hydrologische modellen die gevoed dienen te worden met accurate neerslaggevens. Hiervoor gebruikt het waterschap op dit moment de puntmeetingen van het KNMI, aangevuld met zelf ingewonnen ...
help
Ionselectief als alternatief voor titrimetrisch \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Timmerman, P. \ 2005
Op de rwzi Nieuwegein is gedurende een periode van zeven weken een test uitgevoerd met een ionselectieve ammoniummeter van het merk Hydrion en vergeleken met een reeds geïnstalleerde titrimetrische ammoniummeter van Danfoss. Uit de resultaten blijkt ...
help
Zuiveringsfilter in Leidsche Rijn \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Burger, M. de \ Verhoeven, C. \ 2004
In het watersysteem van de Vinex lokatie Leidsche Rijn wordt een hoge waterkwaliteit nagestreefd. Om dit te bereiken wordt het water in de sloten en plassen in de toekomst schoon gehouden door middel van een verticaaldoorstroomd helofytenfilter. Het ...
help
Zeer schoon water in het Kromme-Rijngebied \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
2003
help
Terugblik op de werking van geurfilters bij het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Speet, F.P. \ 2002
help
De bioreactor op de rwzi Utrecht : een inventieve manier van stikstofverwijdering \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
1998
help
Geurfilters HDSR een terugblik en nieuwe ontwikkelingen \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Speet, F.P. \ 1998
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.