Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Semi-continu toetsen dijken mogelijk door nieuwe methodiek : proefproject over 1 kilometer van Lekdijk : dossier: Waterbouw \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Meer, M.T. van der \ Nijman, J.C. \ Knotter, H. \ 2006
Introductie van een nieuwe toetsingsmethode, FAST4DMAP, om de sterkte en de gevoeligheden voor faalmechanismen bij een dijk op elk willekeurig punt in de gaten te houden
help
Onderzoek naar de problemen met kroos in de Lopikerwaard, Polder Rozendaal 2000-2004 : conclusies (deel)onderzoeken [Boek]
Heuts, P. \ 2006
Kroos zorgt bij overmatige groei voor allerlei nadelige effecten in het water. Het verhindert de groei van ondergedoken waterplanten, veroorzaakt sterfte van waterdieren en zorgt voor zuurstoftekort. Dit is een ongewenste situatie en in strijd met he ...
help
Duurzaam waterbeheer Langbroekerwetering - Fase 2: Verkenning van het gewenste grond- en oppervlaktewaterregime met Waterwijs [Boek]
Walsum, P.E.V. van \ Runhaar, J. \ Veldhuizen, A.A. \ Jansen, P.C. \ 2006
Voor de vaststelling van het GGOR (Gewenst Grond- en Oppervlaktewaterregime) wordt voor het Langbroekerwetering-gebied (6 800 ha) gebruik gemaakt van de Waternoodsystematiek en van het Waternood-evaluatieinstrumentarium voor de kwantificering van doe ...
help
Natuurvriendelijk slootbeheer : resultaten van vier jaar beheer 2001-2005 [Boek]
Well, E. van \ Kloen, H. \ 2006
Het project heeft als doel: boeren, loonwerkers en waterbeheerders bekend maken met beheers- en inrichtingsvormen die er toe leiden dat sloten en polderwateren kunnen functioneren als een robuust, zelfreinigend en biologisch rijk ecosysteem onder beh ...
help
De noodzaak van integraal werken: casestudie Langbroekerwetering \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Heijkers, W.J.M. \ Prak, H. \ 2006
In een eerder artikel in H2O is uiteengezet dat een duidelijke noodzaak bestaat tot het integraal uitwerken van de diverse beleidsthema's in de watersector, met als belangrijkste basis een gedegen watersysteemanalyse. De conclusie was toen dat de Wat ...
help
USBF nu ook toegepast op rwzi Wijk bij Duurstede [thema afvalwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Pluijm, J. van der \ Duin, O. \ 2006
Met het plaatsen van twee combi-USBF-eenheden is de hydraulische capaciteit van de rwzi Wijk bij Duurstede uitgebreid met zo'n 760 kubieke meter per uur zonder extra nabezinktank te bouwen. Upflow Sludge Blanket Filtration is een slib-waterscheiding, ...
help
Effectieve mix van klassieke en nieuwe zuiveringstechnieken op rwzi De Bilt [thema afvalwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Zandt, E. van der \ Duin, O. \ Janssen, P. \ 2006
De nieuwe rwzi De Bilt, die begin 2008 wordt opgeleverd, moet zeer lage concentraties fosfaat en zwevend stof in het effluent bereiken. De oude rwzi wordt geheel vervangen en gesloopt. De nieuwe zuivering is een mix van klassieke en moderne techniek ...
help
Methodiek aanmaak stedelijk DTM \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Riebel, A. \ Werfhorst, H. van de \ Crook, R. de \ Heijkers, W.J.M. \ 2006
Bij het uitvoeren van hydrologische modelberekeningen is in vele gevallen het gebruik van een nauwkeurig DTM essentieel (Digitaal Terrein Model). In het landelijk gebied geldt, dat de komst van het AHN meer mogelijkheden biedt. Echter Hoogheemraadsch ...
help
Jaarverslag oppervlaktewater ... / Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden [Jaarverslag, serie]
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden \ 2006-
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is binnen haar beheergebied verantwoordelijk voor veilige dijken, schoon oppervlaktewater en droge voeten. Om inzicht te krijgen in de toestand van het oppervlaktewater worden metingen verricht. In het beheerg ...
help
Plaatsing en ontwerp van een gemaal : bepalen van de beste locatie om een nieuw boezemgemaal met een capaciteit van 5 m³/sec te plaatsen in boezemstelsel Oude Rijn om water uit te kunnen malen op de gekanaliseerde Hollandse IJssel, waarna van dit gemaal een globaal ontwerp kan worden gemaakt [Studentenverslag]
Berkel, M. van \ Kromwijk, R. \ 2006
Op grond van het Nationaal Bestuursakkoord water (2003) moeten de waterschappen de regionale wateren toetsen aan werknormen voor wateroverlast. Door de toetsing is duidelijk geworden dat enkele boezems in het afvoersysteem van Hoogheemraadschap de St ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.