Login

Hydrotheek

help
EDNA metabarcoding vissen : verkennend onderzoek naar de mogelijke toepassing van eDNA voor de KRW vismonitoring [Boek]
Herder, Jelger \ Kranenbarg, Jan \ 2016
Het hoofddoel van het in 2013 gestarte onderzoekstraject is, onderzoeken of eDNA metabarcoding een alternatief kan vormen voor de huidige KRW-visbemonsteringen. Het in 2015 uitgevoerde onderzoek had tot doel om: 1. De toepasbaarheid van de methode op ...
help
Vergelijking landsdekkende neerslagproducten [Boek]
Caljé, R. \ Schaars, F. \ 2015
STOWA heeft de web service www.meteobase.nl (Meteobase) laten ontwikkelen. Met deze database en web interface ontsluit STOWA de historische gegevens van neerslag en potentële referentie verdamping in grid-formaat. Meteobase beoogt de best beschikbare ...
help
Emissiebeperkend telen : innovaties in het kwadraat \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Rijken, R. \ Lagerwerf, M. \ Coninck, J. de \ Spanjers, B. \ Vlaar, L. \ 2013
Eind 2010 is het project Innovaties in het kwadraat van start gegaan. In de drie teelten wordt door toeleverende bedrijven en telers op vernieuwende manier samengewerkt aan minder belasting van grond- en oppervlaktewater door gebruik van meststoffen ...
help
Meteobase: online neerslag- en referentiegewasverdampingsdatabase voor het Nederlandse waterbeheer \ Meteorologica [Artikel]
Wolters, E. \ Hakvoort, H.A.M. \ Bosch, S. \ Versteeg, R. \ Backer, M. \ Heijkers, W.J.M. \ Talsma, M. \ Peerdeman, K. \ 2013
Meteobase is in mei 2012 gelanceerd en bevat een online archief voor waterbeheerders dat alle historische neerslag- en referentiegewasverdampingsgegevens van Nederland ontsluit. Binnen Meteobase wordt onderscheid gemaakt tussen drie soorten gegevens: ...
help
Methode berekenen onzekerheid in wateropgave nu beschikbaar \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Hakvoort, H.A.M. \ Heijkers, W.J.M. \ Peerdeman, K. \ Talsma, M. \ 2013
In opdracht van de STOWA heeft HKV lijn in water een methode ontwikkeld waarmee regionale waterbeheerders de onzekerheid in de wateropgave inzichtelijk kunnen maken. Deze methode is verwerkt in een software-applicatie genaamd BOWA, die hydrologen en ...
help
Meteobase: online neerslag- en referentiegewasverdampingsdatabase voor het Nederlandse waterbeheer \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Hakvoort, H.A.M. \ Bosch, S. \ Versteeg, R. \ Heijkers, W.J.M. \ Wolters, E. \ Talsma, M.J.G. \ Peerdeman, K. \ 2013
Waterbeheerders hebben in toenemende mate behoefte aan gedetailleerde neerslag- en referentiegewasverdampingsgegevens: voor modelbouw & -kalibratie, voor toetsing van watersystemen waterkeringen aan normen, maar ook voor GGOR-vraagstukken en zoetwate ...
help
Remote sensing-data kunnen (nog) beter gebruikt worden \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Verkerk, M. \ Kaiser, V. \ Ouwerkerk, R. van \ Heijkers, W.J.M. \ 2012
De inzet van op remote sensing gebaseerde data om inzicht te krijgen in het functioneren van hydrologische systemen en de waterhuishouding, heeft de afgelopen jaren, zeker in academische kring, een hoge vlucht genomen. De waterschappen hebben slechts ...
help
Monitoring van 22 vismigratievoorzieningen voorjaar 2012 [Boek]
Ven, P. van de \ Heukelum, M.J.D. van \ Bruijne, W.J.J. de \ 2012
Nadat verschillende vismigratievoorzieningen zijn geplaatst, is het van belang om te onderzoeken of de betreffende passage wel naar behoren functioneert. In het voorjaar van 2012 zijn in totaal 22 vismigratievoorzieningen gemonitord in de beheersgebi ...
help
Validatieplan waterkwantiteitsmetingen [Boek]
Versteeg, R. \ Graaff, B. de \ 2009
Elk waterschap valideert in verschillende mate, op uiteenlopende manieren en met diverse softwarepakketten hoogfrequente waterkwantiteitsmetingen. Handboeken of richtlijnen voor het inrichten van het validatieproces ontbreken, waardoor ook uniformite ...
help
Validatieplan voor metingen op het gebied van waterkwantiteit \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Graaff, B. de \ Crook, R. de \ Thorbecke, L. \ Ouwerkerk, R. van \ 2009
In de tweede helft van 2008 is het Validatieplan voor waterkwantiteitsmetingen opgesteld door 14 waterschappen en Rijkswaterstaat. Het plan beschrijft veel voorkomende fouten in meetreeksen, hulpmiddelen en technieken voor het detecteren en verbetere ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.