Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Records 1 - 16 / 16

  • help
  • uw selectie
  • export

    Bewaar titels

  • attendering
    Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: instantie==365
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
BOFEK2012, de nieuwe bodemfysische schematisatie van Nederland [Boek]
Wösten, H. \ Vries, F. de \ Hoogland, T. \ Massop, H. \ Veldhuizen, A. \ Vroon, H. \ Wesseling, J. \ 2012
Aan de 315 bodemeenheden behorende bij de bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 50.000, zijn waterretentie- en doorlatendheidskarakteristieken uit de Staringreeks toegekend. Met een model zijn voor deze eenheden functionele kenmerken berekend. Op gron ...
help
Gebiedsstudie geneesmiddelen Provincie Utrecht [Boek]
Vergouwen, A.A. \ 2011
De ‘Gebiedsstudie geneesmiddelen Utrecht’ schetst een beeld van de verwachte concentraties van geneesmiddelen in de oppervlaktewateren van het beheersgebied van de drie Utrechts waterschappen. Tevens is een indicatie verkregen wat de belangrijkste br ...
help
KRW-pilot Praktische bedrijfsinnovaties in de landbouw - Hoofdrapportage [Boek]
Koops, R. \ Well, E.A.P. van \ 2011
Het KRW innovatieproject ‘Praktische bedrijfsinnovaties in de landbouw’ heeft tot doel het vergroten van inzicht in de geschiktheid en het praktisch toepasbaar maken van nieuwe maatregelen en voorzieningen om af- en uitspoeling op het agrarisch bedri ...
help
KRW-pilot Praktische bedrijfsinnovaties in de landbouw - [4]: Deelproject slootkant [Boek]
Wal, A.J. van der \ 2011
Het KRW innovatieproject ‘Praktische bedrijfsinnovaties in de landbouw’ heeft tot doel het vergroten van inzicht in de geschiktheid en het praktisch toepasbaar maken van nieuwe maatregelen en voorzieningen om af- en uitspoeling op het agrarisch bedri ...
help
KRW-pilot Praktische bedrijfsinnovaties in de landbouw - Deelproject erf [Boek]
Well, E.A.P. van \ 2011
Het KRW innovatieproject ‘Praktische bedrijfsinnovaties in de landbouw’ heeft tot doel het vergroten van inzicht in de geschiktheid en het praktisch toepasbaar maken van nieuwe maatregelen en voorzieningen om af- en uitspoeling op het agrarisch bedri ...
help
Pilot haalbare KRW-doelstellingen provincie Utrecht [Boek]
Dommering, A.E. \ Kampen-Brouwer, E.M. van \ 2004
Het project kent de volgende doelstellingen: 1. bepaling van de bandbreedte binnen Utrecht voor het opstellen van ecologische doelstellingen voor sterk veranderde en kunstmatige wateren binnen de definites van de KRW en de voorgeschreven landelijke m ...
help
Naar een zuiver gegevensbeheer [Boek]
Giessen, I. van der \ Werkgroep Adventus Zuiveringsbeheer \ 2004
Begin 2001 heeft de STOWA de visienotitie ‘Informatietechnologie rond zuiveringsbeheer' uitgebracht. Eén van de aanbevelingen betrof het verbeteren van gegevensuitwisseling in het zuiveringsbeheer door aan te haken bij het Adventusstelsel. Deze aanbe ...
help
De chemie tussen gemeenten en onkruid : een inventarisatie van het gebruik van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen van gemeenten in de provincie Utrecht [Boek]
Spijker, J.H. \ Vries, E.A. de \ Teunissen, M.B. \ Niemeijer, C.M. \ 2004
Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen door gemeenten vormt een belangrijke bron van diffuse verontreiniging naar het milieu. Hierbij zijn met name de kwaliteit van het grond- en het oppervlaktewater aan de orde. In deze rapportage wordt het ...
help
AHN is niet zomaar geschikt voor peilbesluiten \ VI matrix [Artikel]
Flos, S. \ Franken, P. \ Hoefsloot, F. \ 2003
Binnen de provincie Utrecht is onderzoek gedaan naar de betrouwbaarheid en geschiktheid van gegevens van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) voor het vaststellen van peilbesluiten. Geconcludeerd wordt, dat aanvullende informatie uit het veld no ...
help
Bestrijdingsmiddelen in stroomgebieden en grondwaterbeschermingsgebieden in de provincie Utrecht: berekeningen voor landbouw- en nietlandbouwtoepassingen vanuit diffuse bronnen [Boek]
Jongbloed, R.H. \ Hulskotte, J.H.J. \ Kempenaar, C. \ 2002
Een analyse is gemaakt van de locale verschillen in het gebruik en de daaruit volgende milieubelasting van bestrijdingsmiddelen in de provincie Utrecht met het doel de bronnen met de grootste bijdrage aan het bestrijdingsmiddelengebruik en milieueffe ...
help
Van bron naar water : werkdocument [Boek]
Benoist, A.P. \ Wisse, J. \ 2000
help
Slib- en PE-verwarmen : literatuur- en praktijkonderzoek [Boek]
STOWA \ 2000
help
Plan van aanpak diffuse bronnen [Boek]
Platform Diffuse Bronnen in de Provincie Utrecht \ 1999
help
Veluwse afvalrecycling nieuwe eigenaar van slibverwerkingsfabriek in Amersfoort \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
1998
help
Vergelijking begroting 97 [Boek]
Waterschap De Aa \ Zuiveringsschap Drenthe \ Waterschap Friesland \ [1997]
help
Het water gewassen : een terugblik op 25 jaar waterkwaliteitsbeheer in de provincie Utrecht [Boek]
Dik, B. \ Dingemanse, C. \ Harlingen, S. van \ Melgers, T. \ 1996
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.