Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Records 1 - 9 / 9

  • help
  • uw selectie
  • export

    Bewaar titels

  • attendering
    Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: instantie==365
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
EDNA metabarcoding vissen : verkennend onderzoek naar de mogelijke toepassing van eDNA voor de KRW vismonitoring [Boek]
Herder, Jelger \ Kranenbarg, Jan \ 2016
Het hoofddoel van het in 2013 gestarte onderzoekstraject is, onderzoeken of eDNA metabarcoding een alternatief kan vormen voor de huidige KRW-visbemonsteringen. Het in 2015 uitgevoerde onderzoek had tot doel om: 1. De toepasbaarheid van de methode op ...
help
Emissiebeperkend telen : innovaties in het kwadraat \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Rijken, R. \ Lagerwerf, M. \ Coninck, J. de \ Spanjers, B. \ Vlaar, L. \ 2013
Eind 2010 is het project Innovaties in het kwadraat van start gegaan. In de drie teelten wordt door toeleverende bedrijven en telers op vernieuwende manier samengewerkt aan minder belasting van grond- en oppervlaktewater door gebruik van meststoffen ...
help
Monitoring van 22 vismigratievoorzieningen voorjaar 2012 [Boek]
Ven, P. van de \ Heukelum, M.J.D. van \ Bruijne, W.J.J. de \ 2012
Nadat verschillende vismigratievoorzieningen zijn geplaatst, is het van belang om te onderzoeken of de betreffende passage wel naar behoren functioneert. In het voorjaar van 2012 zijn in totaal 22 vismigratievoorzieningen gemonitord in de beheersgebi ...
help
Monitoring en evaluatie van vismigratievoorzieningen [Boek]
Jansen, Martijn \ 2011
Om vismigratieknelpunten op te lossen en te zorgen voor een gezonde en duurzame visstand, worden vismigratievoorzieningen aangelegd. Deze vismigratievoorzieningen dragen ook bij aan het behalen van de doelen uit de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) ...
help
Waterbeheer in Matagalpa \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Oosterhoff, T. \ 2011
In de afgelopen 4 jaar heeft een samenwerkingsverband van de Stichting LeAF, waterschap de Dommel en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden samen met de milieu-afdeling van de gemeente Matagalpa (Nicaragua) zich ingespannen het waterketenbeheer in ...
help
KRW-pilot Praktische bedrijfsinnovaties in de landbouw - Hoofdrapportage [Boek]
Koops, R. \ Well, E.A.P. van \ 2011
Het KRW innovatieproject ‘Praktische bedrijfsinnovaties in de landbouw’ heeft tot doel het vergroten van inzicht in de geschiktheid en het praktisch toepasbaar maken van nieuwe maatregelen en voorzieningen om af- en uitspoeling op het agrarisch bedri ...
help
KRW-pilot Praktische bedrijfsinnovaties in de landbouw - [4]: Deelproject slootkant [Boek]
Wal, A.J. van der \ 2011
Het KRW innovatieproject ‘Praktische bedrijfsinnovaties in de landbouw’ heeft tot doel het vergroten van inzicht in de geschiktheid en het praktisch toepasbaar maken van nieuwe maatregelen en voorzieningen om af- en uitspoeling op het agrarisch bedri ...
help
KRW-pilot Praktische bedrijfsinnovaties in de landbouw - Deelproject erf [Boek]
Well, E.A.P. van \ 2011
Het KRW innovatieproject ‘Praktische bedrijfsinnovaties in de landbouw’ heeft tot doel het vergroten van inzicht in de geschiktheid en het praktisch toepasbaar maken van nieuwe maatregelen en voorzieningen om af- en uitspoeling op het agrarisch bedri ...
help
Energiegebruik nageschakelde behandelingstechnieken op rwzi’s [Boek]
Baltussen, J.J.M. \ 2011
Vijftien waterschappen hebben de ambitie om in 2015, tien Energiefabrieken in bedrijf te hebben, die in belangrijke mate zelf voorzienend zijn voor wat betreft energie en aan derden ‘Waterschapsenergie’ te leveren. De deelnemende waterschappen hebben ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.