Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Filter

Records 1 - 20 / 37

  • help
  • uw selectie
  • export

    Bewaar titels

  • attendering
    Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: instantie==365
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Rietteelt als mogelijke bouwsteen voor een duurzaam water- en bodembeheer in natte veengebieden [Boek]
Korevaar, H. \ Werf, A.K. van der \ 2014
De teelt van riet is één van de mogelijke alternatieven voor het huidige landgebruik en systeem van waterbeheer in de veenweidegebieden en kan helpen de bodemdaling te beperken. In deze haalbaarheidsstudie komen aan bod: de thema's water, bodem, broe ...
help
Ruimte voor de Rivier: ontwikkeling van de vegetatiestructuur in de Blauwe Kamer \ De levende natuur [Artikel]
Langbroek, E.M. \ Bakker, C. \ Smit, C. \ 2013
‘Ruimte voor de Rivier’ heeft geleid tot diverse natuurontwikkelingsprojecten in de Nederlandse uiterwaarden. Het doel van deze projecten was de aan rivier gebonden natuur te herstellen en te ontwikkelen en tevens de veiligheid voor overstromingen te ...
help
Meer en langduriger kroos bij veranderend klimaat \ H2O online [Artikel]
Peeters, E.T.H.M. \ Heuts, G.M. \ Netten, J.C. \ 2013
Hogere temperaturen zullen leiden tot meer kroosvorming, wat de kwaliteit van het oppervlaktewater negatief beïnvloedt. Het sterker verminderen van de toevoer van voedingsstoffen (nutriënten) in het water, kan de effecten van klimaatverandering neutr ...
help
Model-based evaluation of ecological bank design and management in the scope of the European Water Framework Directive \ Ecological engineering : the journal of ecotechnology [Artikel]
Everaert, G. \ Pauwels, I.S. \ Boets, P. \ Verduin, E. \ Haye, M.A.A. de la \ Blom, C. \ Goethals, P.L.M. \ 2013
In the scope of the European Water Framework Directive (WFD) river restoration has received increased attention. By restoring the physical habitat it is expected that the natural dynamics of the aquatic system improve and thus the good ecological sta ...
help
Het 'visperspectief' een onderwater kijk op vispassages : beknopte notitie uitgevoerde onderzoeken naar vispassages [Boek]
Heuts, P. \ 2013
Sinds 1993 zijn diverse traditionele ‘De Wit’ vispassages aangelegd in het beheergebied van het waterschap. Sinds 2011 worden er ook zogenaamde ‘De Wit’ sluisvispassages aangelegd. Daarnaast is één bekkentrap aangelegd en twee bodempassages, aan het ...
help
Het gebruik van vangmiddelen door muskusrattenbeheer in relatie tot vismigratie [Boek]
Heuts, P. \ Buurman, T. \ Mulder, A. \ Hagoort, J. \ Vogel, J. \ Kraanen, T. \ Prins, A. \ 2013
Voorliggend rapportage beschrijft de aanpak en de resultaten van het onderzoek naar het effect van muskusrattenbeheer op de vismigratie. Tevens wordt de visstand in het beheergebied nader toegelicht. Er wordt beschreven in welke periode migratie plaa ...
help
Onderzoek naar de effectiviteit van de combinatie van twee beheermaatregelen voor rode Amerikaanse rivierkreeften : de Amerikaanse rivierkreeft in het Veenweidegebied: managementsamenvatting [Boek]
Boerkamp, A. \ Roessink, I. \ Giels, J. van \ Ottburg, F.G.W.A. \ 2012
Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het ‘Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden’ (HDSR), i.s.m. Waternet, gemeente Woerden, STOWA en Team Invasieve Exoten. In deze studie wordt onderzocht wat de impact van de, uit de literatuur, twee meest ...
help
Jaarrond baggeren: een win-winsituatie of doorgeslagen pragmatiek? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Arntz, J. \ Vonk, M. \ 2012
De Gedragscode Flora- en faunawet voor waterschappen geeft waterbeheerders handvatten om bij hun dagelijkse werkzaamheden zorgvuldig met de (beschermde) natuur om te gaan. De daarbij gestelde periodisering lijkt weinig ruimte te bieden om het hele ja ...
help
Paling versus kreeften : inzet roofvis bij aanpak exotische rivierkreeften \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Boerkamp, A. \ Gylstra, R. \ Emmerik, W. van \ Heuts, P. \ Ottburg, F.G.W.A. \ 2012
De uitheemse rivierkreeften die in steeds meer wateren voorkomen, beinvloeden mogelijk het aanwezige ecosysteem. Voor Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden was dit reden om zowel het effect van deze kreeften als mogelijke beheermaatregelen te late ...
help
Monitoring uitheemse rivierkreeften door Muskusrattenbeheer van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden \ Dierplagen informatie : wetenswaardigheden en actualiteiten [Artikel]
Heuts, P. \ Wekken, N. van der \ 2012
Overlast van uitheemse rivierkreeften heeft ertoe geleid dat het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) onderzoek heeft laten uitvoeren naar de verspreiding van rivierkreeften. In dit artikel worden het onderzoek en de resultaten toegelicht ...
help
Vismigratie Caspargouw [Boek]
Hop, J. \ 2012
De KRW eist dat alle wateren in 2015 in een ‘goede’ chemische en een ‘goede’ ecologische toestand verkeren. Een belangrijke ecologische maatregel is het opheffen van migratieknelpunten voor vissen. Daarom hebben Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnland ...
help
Monitoring van 22 vismigratievoorzieningen voorjaar 2012 [Boek]
Ven, P. van de \ Heukelum, M.J.D. van \ Bruijne, W.J.J. de \ 2012
Nadat verschillende vismigratievoorzieningen zijn geplaatst, is het van belang om te onderzoeken of de betreffende passage wel naar behoren functioneert. In het voorjaar van 2012 zijn in totaal 22 vismigratievoorzieningen gemonitord in de beheersgebi ...
help
Onderzoek naar rivierkreeften in het beheergebied van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden : bundeling van onderzoeksresultaten 2006-2012 [Boek]
Heuts, P. \ 2012
Overlast van kreeften heeft ertoe geleid dat het waterschap onderzoek heeft laten uitvoeren naar het voorkomen van kreeften en de effecten die ze hebben op hun omgeving. De resultaten van de monitoring van rivierkreeften door de muskusrattenbestrijde ...
help
Zijn natuurvriendelijke oevers effectief voor de KRW? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Haye, M. de la \ Verduin, E. \ Blom, C. \ Everaert, G. \ 2011
De aanleg van natuurvriendelijke oevers biedt mogelijkheden voor het ontwikkelen van water- en oeverplanten en daarmee voor andere leefgemeenschap, zoals macrofauna en vissen. Dit positieve effect is echter niet eerder statistisch onderbouwd. Met de ...
help
Effectief sluizen nemen : nieuw type vispassage slaat aan \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Wit, W. de \ Meinders, W. \ 2011
Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft onlangs de tweede De Wit-sluisvispassage geplaatst bij gemaal Caspargouw in Wijk bij Duurstede. Met dit nieuwe ontwerp van waterschapsmedewerker Wim de Wit kunnen vissen een groot peilverschil overbr ...
help
Een nieuw type sluis-vispassage: innovatie bij Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
2011
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft onlangs de 2e De Witsluisvispassage geplaatst bij gemaal Caspargouw in Wijk bij Duurstede. Met dit ontwerp van waterschapsmedewerker Wim de Wit kunnen vissen een groot peilverschil overbruggen en kunnen ...
help
Gravende rivierkreeften : waar gaat het heen? \ De levende natuur [Artikel]
Koese, B. \ Raaphorst, E.P. \ Heuts, P.G.M. \ Kolff, A.E. \ 2011
Een verzakte oprit, een geperforeerd gazon en een ingestorte oever: onlangs werden de Hoogheemraadschappen van Delfland en De Stichtse Rijnlanden opgeschrikt door enkele meldingen van opmerkelijke schade. Ter plaatse werden uitgebreide stelsels van o ...
help
Scoren met natuurvriendelijke oevers : rapportage van het onderzoek naar het ecologisch functioneren van oevers langs regionale M-typen wateren : eindrapport [Boek]
Haye, M.A.A. de la \ 2011
Naar de positieve ecologische effecten van natuurvriendelijke oevers was tot nu toe echter nog geen statistisch onderzoek gedaan. Er bestond een grote kennisleemte met betrekking tot de dosis effect relatie van natuurvriendelijke oevers, in het bijzo ...
help
Vismigratie Smidsdijk en Caspargouw : Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden [Boek]
Hop, J. \ 2011
Europa eist dat alle wateren in 2015 in een 'goede' chemische en een 'goede' ecologische toestand verkeren. Een belangrijke ecologische maatregel is het opheffen van migratieknelpunten voor vissen. In dit kader worden door het Hoogheemraadschap De St ...
help
Monitoring vispassages Caspargouw najaar 2011 : Rijkswaterstaat Utrecht [Boek]
Godschalk, P.I. \ 2011
Bij gemaal Caspargouw zijn 3 vispassages aangelegd van 3 verschillende types: een De Wit sluisvispassage, een klassieke De Wit vispassage en een v-vormige bekkentrap met ‘vertical slots’. Met deze aanpassingen wordt beoogd het knelpunt tweezijdig pas ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.